INNEHÅLL NUMMER 46, 2011

REFLEXION

Lycka till, narkosläkaren! 2347
Den friande domen i Astrid Lindgren-målet har nu vunnit laga kraft. Mycket har skrivits om fallet under resans gång, inte minst i Läkartidningen. Det är väl snart dags att dra ett streck och gå vidare, men jag har svårt att avhålla mig från några sista funderingar...

LEDARE

En obekväm utredning 2351
Papperslösa och gömda flyktingar tillhör de mest utsatta grupperna i samhället. Ett ställningstagande för deras rätt till vård är ett ställningstagande för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet, skriver Thomas Flodin.

LT DEBATT

Fyra fall av riskabel »doctor’s delay«:
Barn och ungdomar med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall 2352
Nydebuterad diabetes hos barn och ungdomar bör föranleda akut omhändertagande på barnklinik. Diabetes är vanligt i förskoleåldern, och det finns risk att småbarnens symtom på ketoacidos misstolkas, hävdar Annika Janson och medförfattare.
En skamlig kampanj 2353
Apropå! Ett försök att lansera testosteron till friska män
Bengt Järhult riktar skarp kritik mot Bayers reklamkampanj »Let’s talk balls«. Bayers syfte är att öka läkares testosteronförskrivning, skriver han, och kontrar med »Let the brain talk!«.

AKTUELLT

Dr Vård och Mr Omsorg 2354
Möt Göran Stiernstedt, en av landets viktigaste opinionsbildare på vårdområdet. Han drar sig inte för att kritisera sina egna uppdragsgivare, landstingen och kommunerna, för deras oförmåga att lösa de gemensamma problemen.
Han ska utreda läkarutbildningen 2358
Stefan Lindgren, professor i internmedicin i Lund och överläkare vid sektionen för gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, ska utreda vägen till läkarlegitimation.
Tre landsting fick mest patientsäkerhetspengar 2358
Landstingen i Dalarna, Västernorrland och Jämtland klarade samtliga fyra krav i årets patientsäkerhetsöverenskommelse.
Narkosläkaren lättad över åklagarens beslut 2360
Astrid Lindgren-fallet:

– Det är väldigt skönt att han äntligen har förstått!
Så säger narkosläkaren till Läkartidningen apropå att åklagaren Peter Claeson i dag bestämt sig för att inte överklaga den friande domen från Solna tingsrätt.

PATIENTSÄKERHET

Socialstyrelsens kritik ska kunna överklagas 2360
– Vi har efterfrågat ett sätt att överklaga Socialstyrelsens beslut och tycker att det är positivt att det kommit ett förslag nu, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Uppdaterad 2011-11-10.
Socialstyrelsen kräver åtgärder på akuten i Varberg 2361
»Vårdprocessen för akut omhändertagande vid Hallands sjukhus Varberg har brister vad gäller prioriteringsrutiner, väntetider, vårdkvalitet, dokumentation och organisation«, enligt Socialstyrelsen.
Uppdaterad 2011-11-10.
Konflikten i Varberg:
»Inte acceptabelt att patienter får sitta emellan« 2361
Det anser Socialstyrelsen om att en nedsövd patient fick väckas då operatören skulle gå på möte med sjukhuschefen i Varberg.

MEDICINSK KOMMENTAR

Myndighet i USA avråder från screening för prostatacancer 2362
United States Preventive Services Task Force offentliggjorde den 11 oktober att man avråder från testning med prostataspecifikt antigen (PSA) av symtomfria män. Från svensk horisont kan det kännas märkligt att man i USA gör ett så tydligt ställningstagande mot screening, skriver Ola Bratt.

NYA RÖN

Polycystiskt ovariesyndrom ökar risken för graviditetskomplikationer 2364
Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom är en riskgrupp under graviditet och förlossning, oberoende av IVF eller högt BMI, och bör därför övervakas noggrant. Det visar en svensk studie baserad på enkelbördsförlossningar åren 1995–2007. Studien är publicerad i BMJ.
Färre blodtransfusioner efter tranexamsyra vid öppen prostatektomi 2364
Behandling med tranexamsyra är en säker och effektiv metod för att minska behovet av blodtransfusioner under och efter radikal prostatektomi, enligt en studie i BMJ.
Stamceller skapade från klonat mänskligt embryo 2365
Ett forskarlag har lyckats skapa en stamcellslinje från ett klonat mänskligt embryo. Det man gjort är att man tillfört komplett arvsmassa med 46 kromosomer till ett ägg, som redan har 23 kromosomer. I tidigare försök har äggets arvsmassa avlägsnats.
Nya lovande resultat för malariavaccin 2365
En fas 3-studie på ett tidigare prövat malariavaccin visar lovande resultat på en stor grupp barn. Vaccinet tros kunna bli godkänt och distribueras inom tre år, men om så sker är en kostnadsfråga, enligt en kommentar i New England Journal of Medicine.
Suboccipitala injektioner
lindrade klusterhuvudvärk 2366
Suboccipitala steroidinjektioner minskade antalet episoder av klusterhuvudvärk i en studie publicerad i Lancet Neurology, som omfattar 43 patienter.
Nytt om BRCA-genens funktion 2366
Att mutationer i BRCA1-genen kan kopplas till ökad risk för cancer i bröst och ovarium är känt, men mekanismen har varit oklar. I en studie i Nature presenteras en möjlig förklaring som bygger på att normalt inaktiva DNA-sekvenser transkriberas.
Ljumskbråcksrecidiv bör opereras med preperitoneal metod 2366
Autoreferat
Risken för ny operation och reoperation är signifikant lägre vid inläggning av preperitonealt nät än vid användning av andra metoder. Det visar en svensk registerstudie som omfattar närmare 20 000 recidivoperationer för ljumskbråck.

KLINIK OCH VETENSKAP

Chagas’ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning 2368
Hundratals seropositiva fall antas finnas, ett fåtal är kända
I Sverige finns sannolikt hundratals seropositiva fall av Chagas’ sjukdom, men bara ett fåtal är kända. Särskilt viktigt är att gravida kvinnor testas för att hindra kongenital smitta av nyfödda. Förslagsvis bör serologisk testning av invandrare från områden där sjukdomen är endemisk ingå i hälsokontroller.
WITH ENGLISH SUMMARY

Undertrycksbehandling av sår 2372
Kunskap om verkningsmekanismer och komplikationer ger nya möjligheter
Undertrycksbehandling skapar en fuktig sårläkningsmiljö, dränerar överflödig vätska, minskar vävnadsödem, drar samman sårkanterna, stimulerar sårbädden mekaniskt och påverkar blodflödet i sårkanten samt stimulerar angiogenes och nybildning av granulationsvävnad.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vanligt med antibiotikaresistens hos barn med urinavledning 2376
Nyttan av antibiotikaprofylax vid samtidig användning av kateter hos barn är omdiskuterad. Här rapporteras hög förekomst av antibiotikaresistens hos bakterier vid lågdos antibiotikaprofylax. WITH ENGLISH SUMMARY

Vet doktorn hur en barnrumpa ser ut? 2380
Sent upptäckta anorektala missbildningar hos barn
Anorektala missbildningar hos barn upptäcks oftast efter förlossningen. Men sen upptäckt förekommer. Det visar fallbeskrivningar, där föräldrars påpekanden inte tagits på allvar.

DEBATT OCH BREV

Berodde åtalet i »barnläkarfallet« på bristande vetenskapligt förhållningssätt? 2382
För att öka rättssäkerheten bör ett peer review-system införas för rättsläkares bedömningar, föreslår Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe.
GlaxoSmithKline begär överprövning av nationell upphandling av cancervaccin:
Upphandling av HPV-vaccin inte förenlig med god vetenskap, etik och moral 2383
GlaxoSmithKline begär överprövning av den nationella upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer. Valet av Gardasil framför Cervarix har betydelse även för läkarprofessionens roll och ansvar i upphandlingar, anser Johan Thor och Olav Flaten, företrädare för GSK.
Socialstyrelsen om suicid inom vården:
Granskningar gör vården säkrare 2384
Socialstyrelsen framhåller att granskningar i samband med suicid inom vården är ett sätt att öka kunskapen och att de är viktiga förutsättningar för en säkrare vård.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Heltid och forskning nyckeln till ett lyckligt liv 2384
Att ha täta, positiva patientkontakter och att i forskningen få uppleva de fantastiska ögonblick då man gjort nya fynd har för mig varit en källa till ett lyckligt liv. Så skriver Hans-Inge Peterson apropå ett inlägg om läkare som arbetar deltid till förmån för mer fritid.
Svaren behandlar inte sakfrågan 2384
Slutreplik i mobiltelefonidebatten:

Jag hade sett fram emot åtminstone ett konstruktivt försök till en vetenskapligt relevant replik angående riskvärdering och mobiltelefoner, skriver Lars-Gunnar Gunnarsson apropå Lennart Hardells inlägg.
/ Lars-Gunnar Gunnarsson
Slutreplik till Folke Lind och medförfattare:
Data visar att hyperbar syrgasbehandling kan vara skadlig 2384
Två oberoende observatörer har visat att evidens för behandlingseffekt av hyperbar syrgasbehandling vid kolmonoxid saknas. Dessutom har data framkommit som talar för att det även kan vara skadligt, skriver Folke Sjöberg och medförfattare.

KULTUR

»… vissheten av att ha fått leva ett liv långt rikare än de flesta« 2385
Om Clarence Blomquist – medicinetikens pionjär i Sverige
Psykiatern Clarence Blomquist, verksam på 60- och 70-talen, var en engagerad humanist med humor och mångsidigt kunnande. Som medicinetikens pionjär i Sverige diskuterade han frågor som dödshjälp, abort, alkohol- och drogmissbruk, och betonade läkares plikt att slå larm om tortyr eller missbruk av psykiatrin i den diagnostiska kulturen.

RECENSIONER

Smärta och smärtbehandling 2387
Viktig bok för alla som jobbar med smärta
Smärta och smärtbehandling (andra upplagan)
Författare: Mads Werner och Ido Leden (redaktörer)
Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador 2387
In an unspoken voice. How the body releases trauma and restores goodness
Författare: Peter A Levine

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2401
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2402
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Åklagaren överklagar inte 2348
Astrid Lindgren-fallet:

– Någon ny teknisk bevisning går inte att uppbringa. Det säger åklagaren Peter Claeson.
Astid Lindgren-fallet:
Ingen förundersökning mot åklagaren 2348
Åklagaren Peter Claeson anmäldes för obefogat åtal. Men enligt vice överåklagaren finns inte anledning att anta att något sådant brott begåtts.