INNEHÅLL NUMMER 47, 2011

REFLEXION

Salar för både kvinnor och män 2407
Äldre damer i min bekantskapskrets som varit patienter på skilda orter i Sverige har förvånat sig över – nej, nog snarare förfasat sig över – att behöva dela rum med män under sin sjukhusvård. Jag förstår deras reaktion... / Jan Östergren

LEDARE

Att göra skillnad … 2411
Det är imponerande att följa läkare som spelar stor roll i internationella hjälpinsatser som till exempel traumakirurgen Louis Riddez, narkosläkaren Mads Gilbert eller Hans Rosling, som är professor i internationell hälsa...

LT DEBATT

Kvaliteten på bedömningen av ST-läkare måste höjas 2412
ST-läkares kompetensutveckling
Kvalitativa bedömningsformer är centrala för lärande i olika utbildningssammanhang. För att bedöma våra ST-läkares kompetens räcker det inte med Spurs föreskrifter och rekommendationer – vi bör sikta högre, anser Kristina Sundberg och medförfattare.
Vad betyder »all överskådlig framtid«? 2413
Apropå! Tre domar om sjukskrivning
Om »all överskådlig framtid« innebär kortare tid än livstid och fram till ålderspension, men längre än både »många år« och »förhållandevis lång tid« – hur lång tid är det då?

AKTUELLT

Delad sal vinst eller nödvändigt ont? 2414
Allt fler sjukhus låter manliga och kvinnliga patienter dela rum på grund av överbeläggningar. En del kliniker ser sjukdoms- och tidsvinster, andra ser etiska problem och försvårad övervakning.
»Orealistiskt« sparbeting på SUS 2416
Skånes universitetssjukhus ska spara ytterligare 450 miljoner kronor nästa år. Läkares fackliga företrädare anser att sparbetinget är orealistiskt.
Psykiatrin i Lund planeras utanför sjukhusområdet 2418
En stark läkaropinion i Lund ville ha ett nytt psykiatrihus på universitetssjukhusets område. Men så blir det inte.
Meddelarfrihet i privat sektor ska utredas igen 2418
Regeringen vill utreda hur skydd för så kallade whistleblowers kan stärkas. Det var en av de åtgärder som tre statsråd aviserade vid en presskonferens »med anledning av den senaste tidens händelser inom äldreomsorgen«.
Semantisk twist i AT-frågan 2419
Oenigheten om Läkarförbundets policy för yrkesutbildningen har tagit en ny, semantisk vändning. Alla vill ha AT – men man är oense om vad som ligger i begreppet.
Allmänläkarna vill diskutera gränser 2419
Allmänspecialisterna kämpar för att avgränsa sitt uppdrag. Det går sådär. Första linjens sjukvård står i korsdraget mellan patienters själsliga nöd och samhällets medikalisering av sociala och ekonomiska problem. Frågorna togs upp på ett DLF-symposium i förra veckan...
Stora skillnader i läkarkontinuitet i Västerbotten 2419
Andel patienter i Västerbotten som träffat samma läkare på vårdcentralen vid de senaste tre besöken...
Årets artikel i Läkartidningen 2420
Vinnarna och nominerade i tävlingen presenteras. Bilder från prisutdelningen här!
Uppdaterad 2011-12-01

NOTISER

Angereds Närsjukhus får ny byggnad 2416
Regionstyrelsen i Västra Götaland har gett klartecken till byggandet av en ny sjukhusbyggnad för Angereds Närsjukhus. Närsjukhuset kom 2005 till som en satsning för att stärka vårdkedjan och vända den negativa hälsotrenden i Göteborgs nordöstra förorter, där dödligheten i...

PATIENTSÄKERHET

Stora brister då 16-åring dog i trolig neuroborrelios 2420
En pojke sökte under tre års tid vård för bland annat huvudvärk, illamående och buksmärtor. Pojken dog i sitt hem när han var 16 år, sannolikt på grund av neuroborrelios.
Smittskyddslagen följs inte i Gävleborg 2420
Ofullständiga, inkorrekta och sena. Sådana anmälningar enligt smittskyddslagen har smittskyddsläkaren i Gävleborg att brottas med – om det alls kommer någon anmälan. Nu kräver Socialstyrelsen skärpning av rutinerna. (Soc 9...

MEDICINSK KOMMENTAR

Parkinson och alzheimer kostar samhället allt mer 2422
Åldrande befolkning och medicinska framsteg ger allt dyrare vård och omsorg
Med en åldrande befolkning och medicinska framsteg kommer vården och omsorgen för patienter med neurodegenerativa sjukdomar som parkinson och alzheimer att kosta allt mer. Den årliga totala parkinsonnotan beräknas till knappt 2,9 miljarder – i dagens läge.

NYA RÖN

E-vitamintillskott ökar risken för prostatacancer 2424
Enligt en studie publicerad i JAMA som omfattar drygt 35 000 män från bland annat USA innebär tillskott av E-vitamin en signifikant ökad risk för prostatacancer.
Komplicerat samband mellan överlevnad och koloncancerlokal 2424
Även om en del studier tytt på motsatsen är den generella överlevnaden ungefär densamma vid höger- och vänstersidig koloncancer, enligt en amerikansk studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.
Var och en slutar röka på sin fason 2425
Autoreferat
Rökning och rökstopp bör ses i en patients livssammanhang. Det visar en norsk kvalitativ studie med narrativ inriktning som undersökt varför människor röker och varför de slutar röka.
Visuell orientering – viktig förmåga att träna för blivande laparoskopister 2425
Träning i systematisk bildorientering hade i en studie mycket god effekt på medicinstudenters förmåga att avgör hur bilderna vid laparoskopisk kolecystektomi var roterade.
IQ kan förändras under ungdomen 2425
Hjärnan tycks ha större plasticitet i ungdomsåren. I en studie genomgick en grupp ungdomar IQ-test och MR-undersökning med fyra års mellanrum, och resultaten visade på stora skillnader – både förbättring och försämring – mellan mätningarna.
Otillräcklig evidens kring perifert inlagd venkateter 2426
SBU-rapport:

En perifert inlagd venkateter är relativt enkel att sätta jämfört med en central venkateter, och tekniken har vunnit mark. SBU:s granskning av forskningsläget visar att alltför få studier har presenterats kring hur funktionell, säker och kostnadseffektiv tekniken är.
Kannabinoidreceptorn kan ha en roll i placeboeffekten 2426
Den placeboeffekt på smärta som kan kopplas till NSAID-preparat tycks gå att slå ut med läkemedel som blockerar kannabinoidreceptorn CB1, enligt en studie i Nature Medicine.

KLINIK OCH VETENSKAP

Hyperhidros – det »tysta« handikappet 2428
Hyperhidros är ett handikapp som drabbar nära 3 procent av befolkningen och har en stark negativ påverkan på livskvalitet. Aluminiumklorid är förstahandsval vid behandling av lokaliserad hyperhidros. Sympatektomi tillämpas inte längre på grund av allvarlig biverkningsprofil. WITH ENGLISH SUMMARY

Botulinumtoxin hjälper mot primär fokal hyperhidros 2433
Bra effekt – få biverkningar, visar litteraturgenomgång
En litteraturgenomgång visar att det finns god evidens för behandling av fokal (axillär) hyperhidros med botulinumtoxin A. Livskvaliteten hos de drabbade individerna ökar efter behandlingen.
Mjältskada vid koloskopi – potentiellt dödlig komplikation 2436
Mjältskada vid koloskopi är en ovanlig komplikation som oftast sker under en koloskopi som uppfattas som enkel. Två fall beskrivs. WITH ENGLISH SUMMARY

Hippokrates i vår tid 2438
Hippokrates, den kontroversielle nydanaren för vår syn på sjukdom och på läkarrollen, är en viktig förebild som vi behöver också i vår tid. Som läkare måste vi se och hjälpa andra att se dem som inte själva kan hävda sina behov och rättigheter. / WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Diskussionen om vad som ska vara målet för lipidsänkning fortsätter:
Expertrådet – en stoppkloss för ­modern kardiovaskulär prevention 2442
Expertrådet för hjärt–kärlsjukdomar kommer med sin debattartikel inte att bidra till ytterligare sänkning av sjuklighet och dödlighet i kardiovaskulär sjukdom. Läkemedelsverket bör snarast ta initiativ till nya riktlinjer, anser Anders G Olsson...
Replik:
Visioner är bra men riktlinjer kräver evidens 2444
Statiner är en viktig del i behandlingen av patienter med hög risk för eller redan manifesterad aterosklerossjukdom. En alltför långtgående behandling kan emellertid leda till mer biverkningar än nytta för patienten...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik om vård i livets slutskede:
Även värdebaserad behandling ska ges på patientens villkor 2445
När allt kommer omkring så är kärnan i problematiken vem som ska bestämma: läkaren eller patienten, skriver Niels Lynøe, i en replik om vård i livets slutskede. / Niels Lynöe
Slutreplik om palliation:
Lagändring behövs 2445
Det är tid för en lagändring, skriver Gösta Garthon, i en slutreplik om palliativ vård.
Aldrig någonsin ge upp 2445
Den oumbärliga resursen inom sjukvårdsorganisationen bör vara individen/patienten och personalen, skriver Imre Szecsödy.
Slutreplik i mobildebatten:
Relevant nog? 2445
Vår avsikt med att delta i debatten har aldrig varit att misstänkliggöra budbäraren utan att ge LT:s läsare en, som vi anser, så korrekt bild av det vetenskapliga läget som möjligt, skriver Lennart Hardell och Fredrik Söderqvist.

KULTUR

Tankar vid dosetten … 2446
Krönika

Pillerhantering i praktiken är inte så enkelt som man kan tro. I djungeln av tabletter, kapslar, storlekar och förpackningar gäller det att ha ordning på huvud och händer. Utrymme finns dock för knep och förbättringar, både i och vid sidan av dosetten, tröstar veckans skribent.
/ Stephan Rössner

RECENSIONER

Fas ut 2446
Boken om konsten att sätta ut läkemedel
Fas ut
Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling (tredje upplagan)
/ Mikael Hoffmann

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2461
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2462
Ladda ner pdf