INNEHÅLL NUMMER 50, 2011

REFLEXION

Riktlinjer med kulturella skillnader 2627
»Jag har svårt att se detta råd spridas i Sverige, där vi snarare tagit till oss kaffets eventuellt skyddande effekt mot demens och diabetes.« / Mikael Hasselgren

LEDARE

Reflexioner efter fullmäktigemötet 2631
»Läkarna uteslöts ur förbundet för att deras läkarlegitimationer drogs in …« / Marie Wedin
CPME stöttade slovakiska läkare 2631
Slovakiska läkare har nu avslutat sina protester och återgått i arbete. Den 3 december tecknade regeringen äntligen ett avtal om att höja lönerna. Bakgrunden är att det i Slovakien rått undantagstillstånd efter att 2 000 läkare hotat att säga upp sig på grund av dåliga... / Marie Wedin

LT DEBATT

BMI och midja för snäva mått 2632
»Inför nytt system för bedömning av mortalitets- och morbiditetsrisk vid obesitas«
En hälsobedömning av obesa patienter baserad enbart på BMI/midjeomfång är otillräcklig och bör kompletteras med det så kallade Edmonton obesity staging system, anser Joanna Uddén Hemmingsson och Stephan Rössner.

AKTUELLT

Lång önskelista inledde fullmäktigemötet 2634
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Ett gott utfall i avtalsrörelsen, bättre villkor för fortbildning och en förbättrad patientsäkerhet. Det var de tre av en lång rad önskningar inför nästa år som Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tog upp när hon öppnade årets fullmäktigemöte på torsdagsmorgonen.
Lokalföreningarnas inflytande i fullmäktige ska öka 2635
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Efter en lätt kaotisk omröstning beslutades att organisationsutredningen ska utreda hur mandatfördelningen i fullmäktige kan förändras för att lokalföreningarnas inflytande ska bli större.
Läkarna uppmanades bli politiker, entreprenörer och chefer 2635
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Ta del i sjukvårdspolitiken, bli entreprenörer och sätt er i chefsstolen. Det var tre saker som barnläkaren Anders W Jonsson, riksdagsledamot, gruppledare och vice ordförande i Centerpartiet, önskade sig av läkarkåren när han gästtalade vid mötet.
Slå ihop lokalföreningar för att matcha regionerna 2635
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Utöver att lokalföreningarna ska få större inflytande blev det inga beslut i frågor som rör organisationsutredningen. Däremot presenterades flera förslag till förändringar, däribland att slå ihop en del lokalföreningar.
Ansvar utan befogenheter – inte patientsäkert 2636
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Vad innebär begreppet medicinskt ledningsansvar? Det ska Läkarförbundet tydliggöra, och dessutom redovisa olika modeller för att klarlägga hur ansvar kopplas till befogenheter.
Starkare skydd för uthängda läkare 2636
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Mot bakgrund av att läkare i flera fall på senare tid hängts ut med namn och bild i media, utpekade för patienters död, ville Svante Jansson från Sjukhusläkarna att förbundet skulle utreda hur skyddet för läkare kan stärkas i samband med att medicinska händelser utreds.
Diagnosen ska styra väntetid på akuten 2637
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Läkarförbundet ska verka för att tidsmålen på akutmottagningarna blir diagnosrelaterade, ansåg fullmäktige.
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Kunskaper i farmakologi ska främjas 2637
Läkarförbundet ska »främja läkares kunskaper i farmakologi«. Denna allmänt hållna formulering blev det slutliga resultatet av en motion från Sjukhusläkarna.
Svårt formulera krav på distriktsläkares fortbildning 2638
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Läkarförbundet ska verka för att »vårdvalets regelverk utformas så att genomförd fortbildning ska redovisas«. Efter många turer blev detta den vinnande formuleringen i en fråga initierad av Distriktsläkarföreningen, DLF, en kår vars fortbildning fortsätter att krympa.
För tidigt ta ställning om surrogatmödraskap 2638
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Kvinnliga läkares förening, KLF, ville att Läkarförbundet tydligt tar ställning mot surrogatmödraskap. Fullmäktige gick på CS linje och avslog motionen.
Tre nya i centralstyrelsen 2639
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Thomas Brännström, Staffan Henriksson och Adina Welander är nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse. Eva Engström, Johan Ljungberg och Mikael Rolfs omvaldes till CS. Heidi Stensmyren omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till förste vice ordförande.
Uppdaterad 2011-12-10.
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Har du gjort något i klimatfrågan? 2639
Samtidigt med fullmäktigemötet pågick FN:s klimatmöte i Durban. Klimatfrågan har av WHO kallats för »århundradets avgörande hälsofråga«. Läkare har – av bland andra WHO och det brittiska klimatrådet Climate and Health Council, som Läkarförbundet anslutit sig till – uppmanats att agera och föregå med gott exempel.
Efterlyses: sanktioner mot undermålig ST 2640
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:

Läkarförbundet ska verka för att Socialstyrelsen utökar sin tillsyn till att även omfatta ST-utbildningen samt verka för att sanktionsmöjligheter mot enheter som inte håller måttet införs.
Arbetsmiljöverket granskar AT i Kiruna 2641
AT-läkare i Kiruna har under hösten arbetat utan regelbunden handledning. Krav från huvudskyddsombudet på en åtgärdsplan har inte hörsammats. Nu har frågan hamnat på Arbetsmiljöverkets bord.
Stockholm inför fortbildningspeng i vårdvalet 2642
I Stockholm kommer vårdcentralerna framöver att få en särskild ersättning för fortbildning. Därmed blir man först i landet med att premiera vårdcentraler som kompetensutvecklar sin personal.
Kompetensportföljen avvecklas 2642
Läkarförbundet har beslutat att avveckla webbsajten Kompetensportföljen, där läkare har kunnat planera och dokumentera sin fortbildning.
Allvarliga brister på akutmottagningarna 2642
Oanmälda inspektioner på flera akutmottagningar avslöjade allvarliga brister. Bland annat utförde icke-legitimerad eller oerfaren personal triagering.
Kritiserad regiondirektör avgår efter förlorat förtroende 2642
Sören Olofsson, regiondirektören i Skåne, avgår. Han har tidigare bland annat kritiserats för att ha anlitat en konsultfirma utan upphandling. Han var tidigare landstingsdirektör i Stockholm.
Sverige backar i frågan om Europaläkare 2642
Regeringen ger upp försvaret för distinktionen mellan allmänspecialist och Europaläkare. Under hot om stämning i EU-domstolen och ett skadeståndskrav om 21 miljoner kronor väljer regeringen att följa EU-kommissionens krav.
Kraven på svenska arbetsgivare höjs 2642
Nu höjs kraven på svenska arbetsgivare att anställa rätt kompetens, konstaterar Eva Jaktlund, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. Läkarförbundet arbetar för att få in allmänmedicin som egen specialistkompetens i yrkeskvalifikationsdirektivet.

NOTISER

Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Mer tid till patientkontakt 2636
Läkarförbundet ska verka för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Distriktsläkarföreningen...
Beslut korthet från fullmäktigemötet 2011:
1 500 på listan ska räcka 2636
En familjeläkarverksamhet ska bära sig ekonomiskt med 1 500 listade personer per läkare. Den policyn har Läkarförbundet haft i flera år, och förra årets fullmäktigemöte beslöt att föra ut budskapet aktivt...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Ökad bevakning av vårdval 2636
Läkarförbundet ska intensifiera sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Det beslutade fullmäktige med anledning av en motion från Stockholms läkarförening. Motionen uttrycker oro för negativa följder av vårdvalen, bland annat försämrad arbetsmiljö och fortbildning...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Pensionerna bevakas 2636
Läkarförbundet ska titta på hur pensionsförlust undviks vid arbetsbyte och tydligt informera medlemmarna om pensioner. Därom var motionärerna Stockholms läkarförening och Sveriges äldre läkare, CS och fullmäktige överens...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Policy för inspelning av läkarbesök 2636
Läkarförbundet ska ta fram en policy för att värna läkarens integritet och förankra den hos arbetsgivaren. Förslaget från Stockholms läkarförening fick bifall hos CS och fullmäktige...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Ingen strid i AT-frågan 2637
Inför fullmäktigemötet blåste Sjukhusläkarna till strid om Läkarförbundets AT-policy. Men på mötet uteblev slagväxlingarna. Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, antog nyligen ett förslag till policyprogram för läkarutbildningen som nu är ute på remiss hos...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Kostnadsansvar »stort arbetsmiljöproblem« 2637
Läkarförbundet ska verka för att det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkares arbetsmiljö. Det var framför allt allmänläkare, offentliga och privata, som tog initiativ till motionen, berättade föredragande Christer Jensen,...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Följ upp fortbildning 2637
Sjukhusläkarna fick bifall för att Läkarförbundet ska verka för att system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Det kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Hyrläkare ska kartläggas 2637
Läkarförbundet ska verka för att det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Östra Skånes Läkarförening, som innehöll fem olika yrkanden om hur det skulle...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Resurser till vetenskaplig utbildning i ST 2637
Läkarförbundet ska, i kontakter med ansvariga organisationer, agera för att den vetenskapliga utbildningen under ST får ett tydligt regelverk, tillgång till adekvata handledarresurser och tid samt pengar avsatta för genomförandet. Förslaget kom från Göteborgs läkarförening...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Ge utbildning i svenska i jobbet 2637
Läkarförbundet ska verka för att icke svenskspråkiga kollegor får adekvat utbildning i svenska inom ramen för anställningen. Stockholms läkarförening påpekade i en motion att det är viktigt för patientsäkerheten att läkare från andra länder har dessa språkkunskaper och att det...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Fler universitetsöverläkare 2638
Läkarförbundet ska verka för universitetsöverläkartjänster, där den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som följer med sådana tjänster tydliggörs. Förslaget kom från Malmö läkarförening, som hänvisade till att landstinget i Östergötland utannonserat överläkartjänster med...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Alla ska ingå i potten 2638
Alla medlemmar, också vikarier, ska ingå i underlaget inför lönerevision, inte bara tillsvidareanställda med månadslön, anser Stockholms läkarförening och yrkade på att förbundet verkar för detta...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Inkomstförsäkring klubbad 2638
Fullmäktige biföll en proposition från CS om att teckna en kollektiv inkomstförsäkring, som innebär att man i stället för A-kassans maxersättning (för närvarande 14 960 kr/månad) får 80 procent av lönen de första sex månaderna man är arbetslös, se även LT nr 43/2011...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Ny ersättningsmodell till förtroendevalda nobbades 2638
Vid förbundsfullmäktigemötet 2010 beslutades att inrätta en ersättningskommitté som skulle ta fram en rättvis och förenklad modell för löner och arvoden till förtroendevalda på central nivå, eftersom det nuvarande systemet anses tungrott...
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Facklig verksamhet på egna ben finansiellt 2638
I budgeten för 2012 som fullmäktige antog ökar den del av den fackliga och professionella verksamheten som finansieras av medlemsavgifter från 89 till 92 procent, medan den del som finansieras med rörelsevinst från Läkartidningen Förlag AB minskar i samma mån...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Chef ska kunna ha en fot kvar i kliniken 2639
Läkare som är verksamhetschefer ska ha ett bottenförordnande som läkare och det ska vara möjligt att kombinera chefskap med kliniskt arbete. Det ska förbundet verka för, i linje med två motioner från lokalföreningarna i Malmö respektive Mellersta Skåne...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Koll på 65+ 2639
En motion med önskemål om kartläggningar av yrkesverksamma medlemmar över 65 år ansågs besvarad. Förbundet har redan mycket kunskap, menade CS. Vid motionsbehandlingen påpekades dock att statistiken inte fångar upp den som lämnat förbundet eller registrerat sig som...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Design av arbetsplatser 2639
Läkarförbundet ska utarbeta riktlinjer för utformning av UBEX-rum (undersökning, behandling, expedition) i primärvården så att god fysisk arbetsmiljö skapas. Det fick Malmö läkareförening stöd för...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Avslag igen 2639
För fjärde gången avslog fullmäktige en motion med syftet att upphäva Läkarförbundets uteslutning av de två läkare som var åtalade för mordet på Catrine da Costa 1984...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Mer pengar till FoU 2639
Läkarförbundet ska verka för att anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra högskolor. Detta efter att en motion från Sjukhusläkarna omformulerats...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Bättre stöd åt distriktsläkare i privat sektor 2640
Stödet till distriktsläkare som verkar inom vårdvalet i den privata sektorn ska bli tydligare. I en motion från Distriktsläkarföreningen, som fullmäktige biföll, framhölls att mandatet i dag att företräda dessa läkare är begränsat...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Hjälp med ekonomiadministration 2640
Läkarförbundet ska utreda hur lokalföreningarna kan få bättre stöd med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, alternativt anordna utbildning för föreningarnas ekonomiansvariga...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Hotell med TV-porr »bör« undvikas 2640
Kvinnliga läkares förening motionerade än en gång, förra gången var 2006, om att förbundet skulle anta en policy om att inte utnyttja hotellrum som har pornografi i sitt interna TV-utbud. Fullmäktige beslutade dock anse motionen besvarad...
Beslut i korthet från fullmäktigemötet 2011:
Ett mer engagerat Läkarförbund 2640
Läkarförbundet upplevs av många som otydligt och tystlåtet. Detta enligt en motion från Stockholms läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle engagera sig mer i debatten...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya europeiska riktlinjer för hjärtinfarkt utan ST-höjning 2644
Snabbare diagnos sparar pengar – krav på angiografi även helgtid kostar mer
Nya europeiska riktlinjer för hjärtinfarkt utan ST-höjning har publicerats. Inom diagnostiken introduceras högsensitivt troponin med 3-timmars uteslutningsprotokoll. Stratifiering för ischemi- och blödningsrisk förordas. Tikagrelor och prasugrel introduceras som nya perorala trombocythämmare. Koronarangiografi rekommenderas inom 24 timmar för högriskpatienter.

NYA RÖN

Fetma och undervikt kan ha gemensam nämnare 2646
Fetma och undervikt kan vara spegelbilder på så sätt att kontrasterande effekter uppstår i energibalansen. I två studier publicerade i Nature visas att förändringar i ett segment av kromosom 16 kan resultera i antingen fetma eller undervikt.
Kartläggning med duplex inför varixkirurgi långsiktigt bäst 2646
Autoreferat
Alltid duplex före operation av varicer – så kan man sammanfatta en svensk studie som följt upp patienter efter varixkirurgi. Efter sju år berodde de flesta kliniskt relevanta recidiven på inadekvat utredning preoperativt.
Fler neuron i prefrontala kortex hos barn med autism 2647
Strukturella skillnader i hjärnan kan vara centrala vid autism. I en studie publicerad i JAMA noterade man att det fanns fler neuron i prefrontala kortex hos pojkar med autism.
Bättre ryggfunktion med yoga vid ryggvärk 2647
Yogautövning kan kopplas till bättre ryggfunktion men inte till mindre värk. Det visar en studie av patienter med långvarig ländryggsvärk som randomiserats till vanlig behandling och yoga eller bara vanlig behandling.
Hälften fria från epilepsi tio år efter operation 2647
För patienter med epilepsi som inte svarar på farmakologisk behandling och där området där anfallen startar är lokaliserat kan kirurgi vara ett alternativ. Det visar en studie publicerad i Lancet.
Lokaliserad tunntarmskarcinoid oftast botbar 2648
Autoreferatt
Den sjukdomsspecifika överlevnaden vid tunntarmskarcinoid har undersökts i en svensk studie. Konklusionen är att resektion botar lokaliserad sjukdom, och vid regionala metastaser ska radikal resektion eftersträvas.
Handhållen metalldetektor påverkar inte pacemaker eller ICD 2648
Säkerhetsskanning, som på flygplatser, med handhållna metalldetektorer påverkar inte funktionen hos en pacemaker eller implanterbar defibrillator (ICD).

KLINIK OCH VETENSKAP

Tvåspråkighet bäst om unga med kokleaimplantat själva får välja 2649
Intervjustudie om upplevelsen av delaktighet i socialt samspel
Att ha tillgång till både tal och teckenspråk är viktigt för att kunna delta i det sociala samspelet. Det visar en intervjustudie av de första barnen som fick kokleaimplantat inopererade och som i dag nått tonåren.
WITH ENGLISH SUMMARY

Läkarkåren en profession med allt mindre stöd och inflytande 2652
Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010
Enkätstudier gjorda 1992 och 2010 bland svenska läkare visar att stora förändringar skett i arbetsvillkoren. Bland annat har andelen med verksamhetsansvar minskat med 45 procent.
WITH ENGLISH SUMMARY

Birt–Hogg–Dubés syndrom 2657
Förbisett tillstånd som medför ökad risk för njurcancer och pneumotorax
Birt–Hogg–Dubés syndrom är ett förbisett tillstånd som medför risk för njurcancer och pneumotorax. Det är viktigt att läkare inom olika specialiteter känner igen de typiska hudlesionerna vid syndromet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Horners syndrom är en allvarlig komplikation vid tyreoideakirurgi 2660
Dissektion vid nervstimulering kan vara en riskfaktor, visar tre fall
Horners syndrom efter tyreoideakirurgi är mycket ovanligt. Den exakta skademekanismen är inte fastställd. Dissektion vid nervstimulering kan vara en riskfaktor, visar tre fall.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Rödris kan sänka kolesterol men bör inte ersätta etablerad terapi 2662
Kan rödris sänka kolesterol? Frågan gäller en patient med höga kolesterolvärden som fått utmärkt bra kolesterol- sänkningsresultat av Redasin (red rice, rödris).

DEBATT OCH BREV

Ögonöppnare av värde för AT-läkare 2664
Utbildningsdagar inom specialiteter som inte är representerade under AT-utbildningen har visat sig vara effektiva och mycket uppskattade bland AT-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Replik om testosteronkampanj:
Sluta vara megafon för Bayer! 2665
Ställ frågan: Varför reagerar allmänläkarkollegor i första linjens sjukvård så kraftigt på Bayers kampanj så att till och med förslag om bojkott av företagets produkter framförs, skriver Bengt Järhult.
Missförstått, mytomspunnet och en del av mannens hälsa 2665
Svensk andrologisk förening om testosteron:
»Let’s talk balls« har lett till en laddad debatt. Reaktionerna är fullt förståeliga. Bengt Järhults slagfärdiga inlägg uppfattar vi som en ­invit till seriös dialog kring andrologins roll, skriver styrelsen för Svensk andrologisk förening.
Guld som blir till sand ... 2666
Jag hoppas verkligen att ­Läkarförbundet vill ha en dialog med oss patienter om kvalitetsregister och att ni inser möjligheterna med dessa, skriver Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.
Politisk styrning av register oroar 2666
Läkarkåren vill sköta och styra kvalitetsregistren så att de fortsatt kan användas till att öka vårdens kvalitet via forskning och utveckling. Vi skulle uppskatta patientföreningarnas stöd i denna fråga, skriver Marie Wedin.

KULTUR

Forskande läkare byggde upp den svenska läkemedels­industrin 2667
Tiden mellan medicinsk upptäckt och lanserat läkemedel på marknaden var kort under tidigare epoker. Ett slående stort antal forskande läkare i Sverige under förra seklet medverkade som konsulter i uppbyggnaden av svensk läkemedelsindustri. De bidrog till att skapa livsviktiga läkemedel som insulin, heparin och betablockerare.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2681
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2682
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011:
Beslut i korthet
Ytterligare några av de beslut som togs på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011.
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – alla artiklar