INNEHÅLL NUMMER 1, 2012

REFLEXION

Ett nytt år byggt på samma principer 3
»Det blir allt tydligare att framtiden till stor del ligger i cyberrymden.«

LEDARE

ÖNSKELISTA FÖR 2012 7
Jag har skrivit ihop en önskelista, vad jag hoppas ska ske under 2012:... / Marie Wedin

LT DEBATT

Vårdpersonalen nyckeln till hög vaccinationstäckning mot influensa 8
Vårdpersonalens kunskap och attityder spelar stor roll för att enskildas beslut att vaccinera sig mot influensa eller att avstå baseras på kunskap och fakta istället för på oro och antaganden, framhåller artikelförfattarna.

AKTUELLT

Autism och brustna speglar 10
Dysfunktionella spegelneuron har länge varit ett av spåren i jakten på orsakerna till autism. Vid psykologiska institutionen i Uppsala försöker man se om spegelneuronsystemet skiljer sig mellan normala barn och barn med autism.
Spegling ja – spegel­neuron nja … 12
Det finns en del evidens för att autism kan ha ett samband med brister i spegel­neuronsystemet, men inget entydigt stöd. Hypotesen fångar ändå något centralt: att förmågan att representera den andre i oss själva är basen i allt mänskligt samspel.
Härmapan i vårt inre 13
Att observera och att lära. Att förstå, att agera och att känna. Upptäckten av spegelneuronen har lärt oss hur nära sammankopplade alla dessa förmågor är.
Nu har spegel­neuron observerats direkt även hos människor 15
Experimentmetoder med elektroder som förs in i hjärnan kan av etiska skäl inte användas på människor. För att påvisa spegelneuron hos människor har man fram till nyligen fått nöja sig med indirekta metoder som MRI, PET och EEG...
Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren 16
Astrid Lindgren-fallet:

En eller flera poliser misstänks nu för tjänstefel.
Kritik mot departement för avstängning av läkaren 16
Astrid Lindgren-fallet:

Anmärkningsvärt och märkligt att narkosläkaren blev fråntagen uppdrag i etikprövningsnämnden. Det säger vice ordföranden för riksdagens socialutskott och ordföranden för riksdagens konstitutionsutskott, enligt ST Press.
Förslag: Minst 5 års läkarutbildning 16
Efter att länge ha klagat på att den svenska läkarutbildningen är för kort gör EU-kommissionen nu helt om och vill i stället sänka kravet till fem år, bara ett par månader efter att regeringen beslutat att utreda en sexårig läkarutbildning.
– Jag studsade till, säger Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
Uppdaterad 2011-12-20.
Socialstyrelsen håller extrakoll på vårdplatsläget i Skåne 17
Sjukvården i Skåne ska under 2012 skära ned sin verksamhet med två procent. Nu aviserar Socialstyrelsen att man tänker hålla ögonen på regionen, så att detta inte går ut över de pågående åtgärderna för att förbättra vårdplatstillgången.
Bättre läkarintyg ska ge bonus till landstingen 17
Bättre kvalitet på läkarintygen är ett av villkoren för att landstingen ska få del av sjukskrivningsmiljarden för 2012.
Vite hotar efter hög arbetsbelastning i Västerås 17
Arbetsmiljöverket skärper tonen efter ett flertal inspektioner och kräver att Västmanlands läns landsting vid ett vite på 750 000 kr anpassar arbetsbelastningen vid tre kirurgavdelningar på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Löner, vikarier och beredskap i fokus inför årets avtalsrörelse 17
Avtal 2012

Lönerna, formen för den lokala löneöversynen samt att fler får fast anställning. Det är några av Läkarförbundets viktigaste frågor när 2012 års avtalsrörelse nu drar i gång.

NOTISER

Stefan Carlsson fortsätter utreda
Stefan Carlsson, regeringens utredare i »Statens vård- och omsorgsutredning« har utsetts till landshövding i Kalmar län.

PATIENTSÄKERHET

Ingen minskning av vårdrelaterade infektioner 17
Drygt 9 procent av patienterna på svenska sjukhus har en vårdrelaterad infektion – i stort sett lika många som för ett eller två år sedan. Det visar SKL:s senaste mätning. Den minskning som sågs efter de första mätningarna har planat ut, konstaterar Göran Stiernstedt på SKL.
Bättre hygien ska ge patientsäkerhetspengar 17
Följ hygienrutiner och klädregler, rapportera överbeläggningar och minska förskrivningen av antibiotika. Det är några åtgärder som kan ge extra patientsäkerhetspengar under 2012.

MEDICINSK KOMMENTAR

Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning 18
Vid hjärtinfarkt är troponin alltid förhöjt. Förhöjda värden ses även vid t ex akut hjärtsvikt, myokardit, sepsis, lungemboli, stroke, njursvikt m m. Men också extrem kroppsansträngning, t ex maratonlopp, kan ge övergående troponinstegring. Nyare studier visar att även »vanlig« träning kan ge förhöjda värden.

NYA RÖN

Bakre subtalamiska området bra mål för stimulering vid essentiell tremor 20
Avhandling
Av patienter med essentiell tremor är bara ungefär hälften hjälpta av medicinering. Som alternativ är implantation av elektroder för djup hjärnstimulering i bakre subtalamiska området ett effektivt och säkert mål för behandling vid essentiell tremor visar en avhandling.
Poängskala kan förutsäga risk för komplikationer vid behandling med antikoagulantia 20
Högre poäng på skalan CHADS2 kan kopplas till ökad risk för negativa utfall och död bland patienter som behandlas med antikoagulantia för förmaksflimmer. Det visar en studie publicerad i Annals of Internal Medicine.
DT och MR kan inte ersätta traditionella obduktioner 21
Datortomografi och magnetkamera föreslås ibland som alternativ till obduktion, men metoderna är i nuläget inte tillräckligt tillförlitliga. Dödsorsaker som ofta missas med MR och DT är kardiovaskulär sjukdom, lungemboli och pneumoni.
Onkologer behöver mer smärtutbildning 21
I en enkät riktad till amerikanska onkologer svarade de att deras specialitet generellt var bra på att behandla cancersmärta, men att kvaliteten på smärtutbildningen under både grund- och ST-utbildningen var låg.
Genterapi mot brist på alfa-1-antitrypsin 22
I Nature har en grupp forskare tagit ett steg närmare genterapi vid alfa-1-antitrypsinbrist. Alfa-1-antitrypsinbrist är en autosomal, recessiv genetisk sjukdom som beror på otillräcklig produktion av akutfasproteinet alfa-1-antitrypsin, som skyddar cellerna mot nedbrytande...
Strålning efter kirurgi minskar risken för återfall i bröstcancer 22
De som opereras för bröstcancer med bröstbevarande kirurgi och som genomgår strålbehandling efter ingreppet löper minskad risk att drabbas av återfall, visar en studie som presenteras i Lancet.

KLINIK OCH VETENSKAP

Tack, alla referenter! 19
Vi vill tacka de referenter som under 2011 hjälpt oss med sakkunniga bedömningar.
Alla namnen här! / Jan Östergren
Inre säkerheten i tåg eftersatt 24
Fallstudie efter tågkraschen i Kimstad
Tågkrascher kan ha svåra konsekvenser. Kraschen i Kimstad 2010 visar att även relativt begränsade händelser kan få ett allvarligt utfall. I ett samhälle som kräver mer miljövänliga transportalternativ, och där allt fler ska transporteras i allt högre hastigheter, måste även tågens inre säkerhet beaktas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kardiovaskulär risk bör skattas regelbundet vid inflammatorisk systemsjukdom 27
Reumatologföreningen har utarbetat riktlinjer för primärprevention
Förekomst och dödlighet i hjärt–kärlsjukdomar är överrepresenterade vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. En arbetsgrupp inom Svensk reumatologisk förening har utarbetat riktlinjer för kardiovaskulär primärprevention.
WITH ENGLISH SUMMARY

Cystisk ­ekinokockos 30
Importerad allvarlig parasitsjukdom

Cystisk ekinokockos är en parasitsjukdom som sprids från hund till människa. Människan drabbas av sakta växande cystor, särskilt i levern. I takt med ökad invandring från områden med endemisk förekomst har sjukdomen blivit allt vanligare i Sverige. Kunskapen om ekinokockos är emellertid mer begränsad.
WITH ENGLISH SUMMARY

TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion 34
Kan vara livshotande, svenska kliniker behöver mer kunskap
TRALI (transfusion related acute lung injury) är en potentiellt livshotande tranfusionsorsakad lungkomplikation och antas ligga bakom majoriteten av transfusionsorsakade dödsfall i västvärlden. Kunskaperna om TRALI är bristfälliga bland kliniker, vilket leder till underrapportering och oklarheter kring incidens, prognos och patogenes.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Möjligt samband mellan lymfocytär kolit och sertralinbehandling 38
Är lymfocytär kolit en känd sertralinbiverkan? En kvinna i sextioårsåldern besvärades av diarré som debuterade en kort tid efter att hon påbörjat behandling med sertralin 100 mg/dag mot depression. Efter biopsi har man ställt diagnosen lymfocytär kolit.

DEBATT OCH BREV

Låt även försvararsidan få tillgång till rättsmedicinsk expertis 39
Även försvararsidan bör få tillgång till rättsmedicinsk expertis. Domstolarna skulle också själva aktivt kunna begära in expertutlåtanden, skriver författarna.
Reumatologisk forskning med försöksdjur är viktig för våra patienter 40
Försöksdjursforskningen i Sverige möter ökade svårigheter. För reumatologin är denna typ av forskning avgörande för att vi ska kunna förstå, förebygga och behandla reumatiska sjukdomar, hävdar en grupp specialister i reumatologi.
Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS 41
Finns det en okänd faktor, en »faktor X«, som förenar ADHD och EDS?
Läkarförbundets moraliska härdsmälta 43
Som varande den »enskilde medlem« som för fjärde året i följd motionerat i da Costa-fallet vill jag kommentera Marie Wedins »Reflexioner efter fullmäktigemötet«, skriver Johan Lagerfelt. Marie Wedin svarar i en replik.
Replik:
Att ändra beslut i efterhand ansågs vara ett dåligt förslag 43
Jag och övriga representanter för Läkarförbundet slingrar oss inte! Ledaren om fullmäktige och dina motioner skrevs för att förmedla att jag och många andra förstår de bägge läkarnas besvärliga belägenhet, skriver Marie Wedin.
Upphandling av tortyrvård väcker frågor 43
Vid den senaste upphandlingen av vård för torterade flyktingar valde Stockholms läns landsting ett bolag utan erfarenhet av tortyroffer, utan fast anställd personal, utan lokal och med lägre kvalitetspoäng än RKC, skriver författarna.

KULTUR

Fyra patienter mina första läromästare 44
Hur är det att för första gången vara ansvarig läkare och möta patienter? Min ingång i läkaryrket var oväntad. För många år sedan fick jag mitt första läkarvikariat som ung medicine kandidat utan några som helst psykiat­riska kunskaper...
Varför blev jag filmad av de anhöriga? 45
Kvinnans anhöriga riggade upp för filminspelning på förlossningskliniken när ST-läkaren skulle lägga epiduralbedövning på patienten. Gjordes den minutiösa dokumentationen för familjens DVD-arkiv? Eller i syfte att användas som bildbevis i ett eventuellt patientskadeärende, om någonting skulle gå fel?
Ordets makt över tanken 46
Hypernefrom, prostata­hypertrofi, Brickerblåsa är några exempel på felaktiga termer, som vi bör sluta använda...

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 57
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 58
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

»Fallet är exceptionellt – det måste få ta tid«
JK granskar Astrid Lindgren-fallet:

JK har fått in flera anmälningar som gäller fallet med narkosläkaren som friades från misstanke om dråp i oktober. Justitiekansler Anna Skarhed säger till Läkartidningen att inriktningen och utformningen av JK:s granskning kommer att fastställas när det står klart vilka ordinarie tillsynsåtgärder som polis och åklagare kommer att genomföra.
Astrid Lindgren-fallet:
Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
Narkosläkarens berättelse om hur hon blivit behandlad av polisen har gjort att chefsjuristen vid Rikspolisstyrelsen har beslutat att anmäla fallet till Polisens internutredningar. Det meddelades på Polisens webbplats vid middagstid på julafton.
Riksåklagaren vill granska Astrid Lindgren-fallet
Astrid Lindgren-fallet:

Riksåklagare Anders Perklev hoppas att Justitiekanslern (JK) granskar om några fel har begåtts av åklagare eller annan aktör i fallet. Han ska också själv gå igenom fallet för att se om åklagarväsendet ska ändra sin handläggning av liknande ärenden. Det meddelade Åklagarmyndigheten i ett nyhetsbrev den 23 december.
Osäkert om det blir något yrkeskort för läkare
Det yrkeskort som EU-kommissionen vill införa kan komma att kopplas till en databas med uppdaterad information om läkares behörighet. Men kortet föreslås bli frivilligt, och införs bara om professionerna själva vill.