INNEHÅLL NUMMER 6, 2012

REFLEXION

E-post för kommunikation med patienter 259
Wall Street Journal (WSJ.com, 23 jan 2012) – av alla tidningar – tar upp en debatt om huruvida läkare bör använda e-post i sin kommunikation med patienter. En anhängare och en motståndare, båda praktiserande läkare, utvecklar sina synpunkter på detta... / Jan Östergren

SIGNERAT

Kvalitetsregistrera med kvalitet 263
Regeringen träffade i höstas en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting om utveckling av nationella kvalitetsregister.  Överenskommelsen gäller åren 2012 till 2016 och är ett steg i genomförandet av de förslag som redovisades i den omdiskuterade rapporten »Guldgruvan... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Kommentar till Vetenskapsakademiens psykiatrirapport:
Staten bör satsa 300 miljoner på klinisk psykiatrisk forskning 264
Staten bör avsätta 30 miljoner kronor per år i 10 år specifikt för psykiatrisk forskning med klinisk inriktning. Det föreslår Lars Jacobsson, som här kommenterar Vetenskapsakademiens psykiatrirapport. / Lars Jacobsson

AKTUELLT

Journal på nätet ska bli del i hälsopaket 266
Ska svenska patienter få läsa sina journaler via Internet? Ja, men stegvis infört och under kontrollerade former. Det svarar projektgruppen bakom »Din journal på nätet«, som kom med sin slutrapport i förra veckan. Men landstinget i Uppsala län går snabbare fram. Där tänker man erbjuda alla invånare att ta del av sina journaler på nätet före årets slut.
Uppsala storsatsar på nätjournaler till patienter 267
Före årets slut ska alla invånare i Uppsala län få möjlighet att läsa sina journaler via Internet.
Husläkaren som var först:
»Mina journaler har blivit bättre« 268
Ture Ålander i Uppsala är den svenske läkare som har längst erfarenhet av att låta patienter läsa sina journaler via Internet. Vetskapen om att journalerna läses har påverkat hur han skriver dem, säger han.
Förbundet granskar tidigare ordförandes hälsosajt 270
Få din hälsa kontrollerad av »några av Sveriges bästa läkare«. Så lanserades i förra veckan en ny hälsotjänst på nätet som bland andra Anders Milton, tidigare ordförande i Läkarförbundet, står bakom. Nu granskar Läkarförbundets etik- och ansvarsråd om man brutit mot förbundets marknadsföringsregler.
Lena Ekelius avgår som Sylf-ordförande 271
Lena Ekelius kommer att avgå vid Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte den 30–31 mars, trots att hon egentligen har ett år kvar på sitt förordnande.
JK-kritik mot förslag om särskilda utredningar vid självmord 271
När en person begår självmord inom sex månader efter en kontakt med vården eller socialtjänsten ska detta enligt ett utredningsförslag inte utredas inom lex Maria-systemet utan genom särskilda händelseanalyser...
AstraZenecas nedläggningsbeslut oroar 272
Forskningsenheten på AstraZeneca i Södertälje läggs ned. Det meddelade företaget den 2 februari. Omkring 1 200 tjänster försvinner. »Jag är klart oroad«, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).
Stefan Lindgren vill inleda ST med basår 272
Ett kliniskt gemensamt basår som inleder ST. Det föreslår Stefan Lindgren, professor vid Lunds universitet, som på uppdrag av regeringen utreder läkarutbildningen. Läkarförbundet är positivt till ett kliniskt basår men vill att det ska ligga före ST.

MEDICINSK KOMMENTAR

Underliga sår och hudförändringar – tänk på leishmaniasis 274
Leishmaniasis orsakas av en protozo som sprids av sandmyggor och finns över stora delar av världen. Parasiterna orsakar sår, hudförändringar, destruktion av slemhinnor och en dödlig febersjukdom. Även svenskar kan drabbas vid vistelse i områden med endemisk förekomst, misstänkta fall bör remitteras till infektionsklinik.

NYA RÖN

Olämplig läkemedelsbehandling vanlig hos äldre med Apodos 276
Autoreferat
I en svensk registerstudie visas att olämplig läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, är vanligare vid användning av Apodos än när traditionella recept används.
Läkarutvandring från Afrika ger påtaglig förlust av humankapital 276
Migreringen av ca 20 000 läkare beräknas innebära en förlust på ca 2 miljarder dollar för berörda afrikanska länder, enligt en studie i BMJ. Mottagarländerna, främst USA och Storbritannien, beräknas ha fått motsvarande fördelar.
Schema för inlärning på molekylärbiologisk grund förbättrade minnet 277
Minne och inlärning tycks gå att påverka med hjälp av en matematisk modell för optimering av tidsintervallen mellan inlärningstillfällena. Det visas i en studie på havssnigel i Nature Neuroscience.
Hormonbehandling ökar inte risken för hjärt–kärldöd 278
Patienter som genomgår hormonbehandling för prostatacancer löper inte ökad risk att avlida i hjärt–kärlsjukdom. Det visar en studie i JAMA, en metaanalys av åtta studier med drygt 4 000 män.
Ingen ökad genetisk risk hos barn till barncanceröverlevare 278
Alkylerande cytostatika och strålterapi mot gonaderna är inte tydligt kopplade till genetiska defekter hos barn till canceröverlevare, enligt en dansk registerstudie.
Glutamatsignalering kopplad till ADHD 278
Barn med ADHD har i ökad utsträckning förändringar i form av deletioner i gener kopplade till receptorer för glutamat, enligt en studie publicerad i Nature Genetics.

KLINIK OCH VETENSKAP

Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion 279
Svensk militär smittade i Afghanistan
I Afghanistan har antalet fall av kutan leishmaniasis (orientböld) ökat kraftigt under de senaste årtiondena i samband med krig och social instabilitet. Tre fall av infektion hos svensk militär personal som insjuknat under tjänstgöring i Afghanistan beskrivs.
Hög överlevnad hos nyfödda med kongenitalt diafragmabråck 287
20 års uppföljning av patienter som vårdats i Stockholm
Med skonsam ventilation, preoperativ stabilisering och ECMO vid behov är överlevnaden till utskrivning och efter 1–20 år hög vid kongenitalt diafragmabråck. Det visar en studie från Stockholm.
WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICINENS ABC

Kvinnliga bröstavvikelser 282
ABC om

Vilka patienter kan bli aktuella för bröstoperation i offentlig regi och hur ska de handläggas? I artikeln beskrivs indikationer, kontraindikationer och hur en remiss ska se ut.

DEBATT OCH BREV

När forskningsetiken går vilse 292
Det moratorium för LifeGene som Datainspektionen beslutade om i december 2011 är välkommet, skriver Åke Thörn och medförfattare.
Nolltolerans mot vårdskandaler i Stockholms läns landsting 293
I Stockholms läns landsting pågår ett omfattande arbete med uppföljning och granskning. Inga oegentligheter med skattebetalarnas pengar får förekomma – nolltolerans gäller. / Catarina Andersson Forsman
Svenskt snus – igen 294
Angående snusavvänjning med vareniklin:
Blivande öron-, näs- och halsspecialister fick på 1960-talet lära sig att snus ger upphov till cancer under läppen. Men har någon sett ett enda fall? Det är inte så länge sedan det i massmedierna (efter en rapport från Statens folkhälsoinstitut och Karolinska institutet [1])...
Replik:
Viktigt att hjälpa snusberoende ur sitt missbruk 294
Det finns långt större anledning att uppröras över en tobaksindustri som gjort sig ökänd genom att ha ihjäl drygt hälften av sina mest lojala kunder än över en läkemedelsindustri som »tjänar storkovan« på att hjälpa rökare och snusare att sluta, skriver Hans Gilljam och medförfattare.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Svenska läkarstudenter i Rumänien:
»Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet« 265
Vi vill med denna replik klargöra hur det verkligen ligger till på vårt universitet. Vår förhoppning är att vi utlandsstudenter ska uppfattas som en tillgång för den svenska vården och inte som en belastning. Det skriver nio svenska läkarstudenter vid universitetet i Cluj-Napoca, Rumänien. / Karl Theander
3 000 läkarstudenter som knackar på dörren 265
»Låt de utlandsutbildade få komma in«

Det är oerhört modigt att våga larma om felaktigheter på sin utbildning. Framför allt om man läser en utbildning i ett annat land och sedan vill söka arbete i Sverige hos landsting som har möjlighet att välja bland studenter med svensk examen, skriver företrädare för MSF och Saco Studentråd.
/ Maria Ehlin Kolk

KULTUR

Våra bildminnen – och bilder av minnet 295
Att avbilda minnet låter sig göra i ord och visuella fantasier för den som är konstnär, eller med hjälp av funktionella MR-studier för den som är kliniker. Minnets bedräglighet framstår tydligt om flera personer jämför sina upplevelser av en viss händelse i det förflutna och låter sig frapperas av avvikelserna.
Den berusade operatören 296
Krönika:

»Det är märkligt att vi inom den offentliga vården, som är så omhuldande med mjuka värden, har så svårt att prata om och erkänna våra egna begränsningar«, skriver Jakob Endler apropå långa arbetspass.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 313
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 314
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

AstraZenecas forskningsenhet
i Södertälje läggs ned
Forskningsenheten på AstraZeneca i Södertälje läggs ned. Det meddelade företaget på torsdagen. Omkring 1 200 tjänster försvinner. Även läkare berörs av nedläggningen.