INNEHÅLL NUMMER 34, 2012

REFLEXION

Spenderbyxor utan hängslen eller livrem 1451
»För visst bör det få kalasas, men är det rimligt att bjuda in med plexiglasplaketter och lägga mer än hundratusen på ballonger?« / Anne Brynolf

SIGNERAT

Döda kroppar på turné väcker många frågor 1455
Under sommaren utdömdes ett villkorligt fängelsestraff till en i England bosatt svensk som underlåtit att ta hand om sin döda hustru. Hon hade legat kvar i parets exklusiva bostad flera veckor efter att hon avlidit. Mannen erkände brott mot griftefriden... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Internationellt konkurrenskraftig men svårigheterna underskattas 1456
Registerbaserad klinisk forskning
Registerbaserad forskning kan generera studier av väldigt hög kvalitet. Men fallgropar finns, och författarna betonar behovet av nära samarbete mellan kliniska forskare, epidemiologer och biostatistiker.
Jämställt i vården? 1457
Apropå! En jämställd profession och vård på lika villkor
I slutändan vinner både män och kvinnor på en jämställd vård – oavsett om de är ­läkare eller patienter.
/ Sara Lei

AKTUELLT

Handplockad till Carema sjukvård 1458
Läkaren och chefsproffset Lena Munkhammar är ny vd för Carema sjukvård. Hon ska återskapa förtroendet för ett solkat varumärke och locka läkare som vill skapa »framtidens sjukvård«.
Tjänstefel när läkaren greps – men inget åtal 1460
Astrid Lindgren-fallet:

Det var fel att narkosläkaren inte fick veta vad hon var misstänkt för när hon greps på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tjänstefelet bedöms dock som ringa och är inte straffbart, och nu har förundersökningen om tjänstefel lagts ned.
Uppdaterad 2012-08-13
Läkare kan fortsätta som frivilliga i Röda Korset 1461
Efter att ha fört en dialog med Socialstyrelsen meddelar Röda Korset att sjuksköterskor och läkare kan fortsätta att arbeta frivilligt för organisationen med olycksfallsberedskap.
Sverige kan lära av norsk katastrofmedicin 1462
Det konstaterar Socialstyrelsen som på uppdrag av grannlandet har studerat de medicinska insatserna efter attentaten i Oslo och på Utøya.
Läkarförbundet ser fördelar och risker med ny myndighet 1462
Läkarförbundet är positivt till att det blir en tydligare åtskillnad mellan normering och tillsyn. Men i sitt remissvar pekar förbundet också på risker med förslaget att skapa en ny inspektion för vård och omsorg.
Barbro Fridén chef för Sahlgrenska 1462
Barbro Fridén, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, blir sjukhusdirektör och förvaltningschef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

PATIENTSÄKERHET

Vårdplatsbrist bakom incidenter i Lund 1461
Socialstyrelsen kritiserar Skånes universitetssjukhus för två fall där patienter på akuten i Lund fått vänta i många timmar på bedömning och diagnos. Båda händelserna kopplas till bristen på vårdplatser.

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya europeiska riktlinjer för kardio­vaskulär prevention 1463
Sverige är numera ett lågriskland för hjärt–kärlsjukdom, enligt 2012 års europeiska riktlinjer för kardiovaskulär prevention i klinisk praxis.

NYA RÖN

Ökad risk för suicid efter cancerbesked 1464
Dessutom är risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom ökad efter beskedet. Det visar en svensk studie som presenteras i New England Journal of Medicine.
Kvinnor med förmaksflimmer har högre risk för stroke än män 1464
Autoreferat
Kvinnligt kön är en riskfaktor för flimmer­associerad stroke. Det bör beaktas vid bedömningen av om patienten bör rekommenderas warfarin. Men kvinnor under 65 år utan andra riskfaktorer för stroke ska inte behandlas med antikoagulantia.
Oralt HIV-test har sämre sensitivitet 1465
Specificiteten är i nivå med de blodprovsbaserade HIV-test som normalt används. Sensitiviteten är dock närmare 2 procentenheter lägre, enligt en sammanställning av studier av ett antikroppsbaserat HIV-test.
Erfarenhet av klättring ingen uppenbar fördel i Himalaya 1465
Det finns ingen koppling mellan högre grad av klättringserfarenhet och minskad dödlighet i klättringsolyckor i Himalaya, enligt en studie i BMJ.
Cytostatika i kombination med strålning effektiv mot blåscancer 1465
Strålbehandling ger bättre effekt om patienten samtidigt ges cytostatikabehandling med mitomycin C och fluoro­uracil. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine.
Trombolyspreparat visar lovande resultat 1466
I New England Journal of Medicine presenteras en fas 2-undersökning som omfattar 75 vuxna patienter med ischemisk stroke.
Litiumbehandling vid bipolär sjukdom möjlig även vid njurpåverkan 1466
Autoreferat
Efter 20 års behandling står litium kvar som första val, enligt pågående forskning i Luleå.

KLINIK OCH VETENSKAP

Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor 1467
Vi måste röra på oss mer. Lågintensiva vardagliga aktiviteter, exempelvis bensträckare var 30:e minut, kan minska stillasittandets negativa hälsoeffekter. WITH ENGLISH SUMMARY

Antikoagulantia vid fördröjd DVT-diagnostik kan ge kompartmentsyndrom 1471
Fall av felbedömd vadsmärta beskrivs

Tre fall av vadmuskelblödning med hotande och manifest kompartmentsyndrom beskrivs. I väntan på diagnostik av djup ventrombos (DVT) behandlades patienterna med antikoagulantia.
WITH ENGLISH SUMMARY

X-bunden trombocytopeni med talassemi i två svenska familjer 1474
Överväg hereditära orsaker till trombocytopeni och benmärgsfibros

Hereditära orsaker till trombocytopeni och benmärgsfibros bör övervägas. Då differentialdiagnostiken är svår kan det finnas fler med individer med tillståndet än de som hittills identifierats.
WITH ENGLISH SUMMARY

Abdominell kompression av aorta effektiv vid svår postpartumblödning 1478
Med abdominell aortakompression kan man omedelbart få stopp på riklig postpartumblödning. Metoden används alldeles för lite trots att den är enkel att utföra. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Medicinsk vård för individer med psykisk utvecklingsstörning – vem tar ansvaret? 1481
Oklar ansvarsfördelning gör att många personer med psykisk utvecklingsstörning i dag inte får en värdig vård.
Ge inte patienter med anorexia nervosa östrogen eller p-piller i benbevarande syfte 1482
Vid anorexia nervosa går vägen till tillfrisknande via viktuppgång. Östrogen eller p-piller bör därför inte ges i benbevarande syfte.
Ta bort Tavegyl 1483
Tavegyl ett omodernt, dåligt dokumenterat och potentiellt farligt preparat med betydande biverkningar som används på tveksamma indikationer, varför det helt bör mönstras ut, skriver Lars Gottberg.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Socialstyrelsen svarar angående utlandsstudenter:
Individuell prövning garanti för patientsäkerheten
Socialstyrelsen avfärdar inte generellt läkare från Polen eller andra EU-länder som vill jobba i Sverige under sin studietid. Socialstyrelsen gör en individuell prövning av varje fall.
Ge svenskar som studerar till läkare utomlands möjlighet att arbeta som underläkare 1457
Svenska ungdomar som studerar till läkare utomlands bör ses som en tillgång för Sverige och få möjlighet att arbeta som underläkare här, skriver Anders Turesson.

KULTUR

Tre giganter i Bologna 1485
Bolognas snart tusenåriga universitet var aldrig så framstående inom medicinsk forskning som på 1600- och 1700-talen, då flera av samtidens främsta medicinare var verksamma där. Trion Malpighi, Valsalva och Morgagni bildar en genial och unik lärdomskedja under drygt ett sekel.
Titelfriskt 1486
Krönika:

»Att för mycket hierarki är skadligt för patientsäkerheten är inte samma sak som att total avsaknad är bra.«
/ Jakob Endler

MEDDELANDEN

Nytt om namn mm 1505
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1506
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

CPME säger nej till femårig läkarutbildning 1452
De europeiska läkarorganisationen CPME motsätter sig en sänkning av minimitiden för läkarutbildningen till fem år.
Oklart om läkare anmäler fler körkortsinnehavare 1452
Läkares anmälningar av olämpliga bilförare kan vara en förklaring till att fler körkort återkallas.