INNEHÅLL NUMMER 36, 2012

REFLEXION

Det bästa får inte bli det godas fiende! 1511
I maj hörde jag ett program på radio. Det handlade om hur den psykiat­riska vården och primärvården påverkats både av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av depressions- och ångestsyndrom och av det statliga stödet för KBT-behandling... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

SIGNERAT

Alla tjänar på bastjänstgöring 1515
Allmäntjänstgöringen (AT) infördes 1969 och är mycket uppskattad av både läkarprofessionen och arbetsgivare. Den fyller en angelägen funktion som introduktion till svensk hälso- och sjukvård och till arbetsmarknaden...

LT DEBATT

Dags att ta ansvar 1516
Läkare måste kunna ­delta i utformande och ledning av hälso- och sjukvården. Sveriges yngre läkares förbund, Sylf, lanserar därför projektet »Ansvar«, en satsning för att skapa framtidens vård. / Emma Spak
Bara en onödig kostnad? 1517
Apropå! Debatten om prehospitala läkare
Ska ambulanssjukvården kunna utvecklas mot att bli en del av sjukvården, måste patienterna mötas av kompletta team. Det behövs läkare ombord, skriver Per Örninge.
Läkarutbildningen kan kortas 1517
Apropå! Förslaget att sänka kravet för läkarutbildning till 5 år
När utbildningen blir kortare kan fler läkare utbildas snabbare. De ekonomiska utgifterna för staten minskar drastiskt och studenterna kan ta lån under en kortare tid.
/ Ardavan Khoshnood

AKTUELLT

Västervik toppar igen 1518
AT-rankningen:

Västervik, Gällivare, Mora. Det är topp tre i årets rankning.
Det lönar sig även för stora sjukhus att satsa på AT 1519
AT-rankningen:

Det går att påverka utfallet, även för de största AT-sjukhusen. Det är Sahlgrenska universitetssjukhuset ett exempel på.
Norrmännen mest nöjda med husläkaren 1520
Av nio olika offentliga tjänster är husläkaren (fastlegen) den som norrmännen är mest nöjda med.
Läkare blir ordförande i socialutskottet 1520
Barnläkaren och centerpartisten Anders W Jonsson har nominerats av sitt parti till ny ordförande för riksdagens socialutskott.
De nya arbetskläderna på Akademiska en »estetisk katastrof« 1520
De nya arbetskläder som börjat levereras till Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått många läkare på sjukhuset att höra av sig till Uppsala allmänna läkarförening, UAL.
Institutet IPULS läggs ner 1521
Staten tar över administrationen av SK-kurser från institutet IPULS, vars ägare därför har beslutat att avveckla bolaget.
Majoritet säger ja till ny tillsynsmyndighet 1522
Mer än hälften av remissinstanserna säger ja till regeringens förslag att skapa en ny myndighet för inspektion av vård och omsorg. Men många riktar hård kritik mot hur frågan har hanterats.
Socialstyrelsen accepterar att halveras 1523
En ny inspektionsmyndighet enligt regeringens modell innebär att halva Socialstyrelsen bryts loss. Ändå väljer Socialstyrelsen att tillstyrka förslaget.

PATIENTSÄKERHET

Personal missade allvarlig ögonskada i fem dagar – ögat gick inte att rädda 1524
Under fem dagar missade personalen på vårdavdelningen att en av patienterna fått en allvarlig ögonskada. När patienten till sist kom till en ögonklinik, gick ögat inte att rädda.

NYA RÖN

Ålder, kön och BMI korrelerar med orsak till ländryggsvärk 1526
Är det fråga om yngre patienter, framför allt män, bör man leta efter diskogen orsak till värken, men är det fråga om medelålders kvinnor, särskilt överviktiga, är det i första hand fasettledssmärta som bör uteslutas, enligt en studie i Pain Medicine.
Tobak orsakar stor cancerbörda i Indien 1526
42 procent av alla dödsfall hos män till följd av cancer beräknas vara tobaksrelaterade, enligt en studie av dödsorsaker i Indien.
Ökad risk för alkoholmissbruk efter fetmakirurgi 1527
Manligt kön och lägre ålder var faktorer som innebar särskilt ökad risk att utveckla missbruk efter operationen, enligt en studie i JAMA.
Korsbandsskador i Sverige 1527
Autoreferat

Kvinnor hade högst risk att drabbas i åldern 11–20 år, medan män hade högst risk i åldern 21–30 år, enligt en nationell öppen kohortstudie publicerad i American Journal of Sports Medicine.
Allmänläkarens kärnkompetens måste värnas 1528
Avhandlingen understryker hur viktigt det är att skydda patientens möte med läkaren, professionens hjärta, mot yttre inbland­ning.
Ingen effekt av magnesium på subaraknoidalblödning 1528
Rutinmäs­sig användning av magnesium vid subaraknoidalblödning inte kan rekommenderas, enligt en fas 3-studie i Lancet.

TEMA LIVSSTIL OCH HÄLSA: HJÄRTA-KÄRL

Sjukdom i hjärta–kärl ska förebyggas brett 1531
Fysisk inaktivitet, felaktig kost, högt blodtryck och lipid- och glukosomsättningsrubbningar står i centrum i detta temanummer om livsstil och hälsa. Interventioner på både populations- och individnivå diskuteras.
Sund livsstil skyddar hjärta–kärl. Det vet vi! 1532
Regelbunden fysisk aktivitet är en del av en sund livsstil präglad av bra matvanor, rökfrihet och måttligt alkohol­intag. Denna kunskap måste ges fortlöpande för att bryta den ökning av övervikt och bukfetma som vi ser i dag.
Betala för sjukdom eller investera i hälsa? 1535
Priset för hjärt–kärlsjukdomar i vår del av världen är enormt. Men sjukdomarna är påverkbara. Med stöd av läkares kunskap bör politiker verka för att göra hälsosamma val attraktiva, lättillgängliga och prisvärda.
Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom 1540
Statiner för sekundärprevention av aterosklerotisk sjukdom är väldokumenterad. Statiner som primärprevention är däremot kontroversiell. Frågan om lämpligaste kost är komplex: starkast stöd finns för medelhavskost.
Hypertoni är ett kliniskt problem … trots att vi har verktygen att lösa det 1544
Högt blodtryck ökar risken för hjärt–kärlsjukdom. En bra blodtrycksbehandling – och sådan finns – kan nästan eliminera denna överrisk. Ändå är många av de 2 miljoner svenskarna med hypertoni underbehandlade. WITH ENGLISH SUMMARY

Glukoskontroll är en strategi för kardiovaskulär prevention 1549
Att hålla blodsockervärden i schack är i dag en attraktiv strategi för att minska risken för mikro- och makrovaskulära komplikationer hos patienter med diabetes (typ 1/typ 2) eller nedsatt glukostolerans. Evidensen för effekten skiftar dock.
Västerbottens satsning på storskalig hjärt–kärlprevention 1552
Systematisk hjärt–kärlprevention på befolkningsnivå har varit blygsam i Sverige. Men i Västerbotten lyckades man mobilisera befolkningen till att delta i hälsoundersökningar, och intresset för hälsofrågor ökar år för år.

DEBATT OCH BREV

Organisatoriskt nytänkande för barn med kognitiva funktionsnedsättningar 1555
Barn och ungdomar med kog­nitiva funktionsnedsättningar behöver få en allsidig bedömning. För det krävs ökad samverkan och organisatoriskt nytänkande.
Sängläge vid risk för prematurbörd kan göra mer skada än nytta 1556
Det finns begränsat stöd för att sängläge förhindrar prematurbörd och förbättrar graviditetsutfallet. Den samlade bilden talar närmast för att sängläge kan ha skadlig inverkan på såväl mor som barn. / Ylva Vladic Stjernholm
Svar på kritik om riktlinjer för prehospital vård vid skallskada:
Riktlinjer finns – och de följs 1557
Medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare svarar på kritik om riktlinjer för prehospital vård vid skallskada.
Replik:
Riktlinjer bör komma patienten till gagn 1558
Faktum kvarstår. Det faktiska omhändertagandet av den svårt skallskadade patienten stämmer inte alltid överens med nationella riktlinjer.
Nytt kvalitetssystem för ST-utbildning i USA – en inspirationskälla även för oss? 1559
Det nya ackrediteringssy­stem för ST-utbildning som introduceras i USA nästa år bör kunna inspirera även svensk ST-utbildning, menar författarna.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Vi ansöker om att få dra tillbaka avregistrering av Trilafon dekanoat 1558
Replik II från MSD:

Merck Sharp & Dohme (MSD) har ansökt hos Läkemedelsverket om att få dra tillbaka sin avregistrering av Trilafon dekanoat injektionsvätska, och tror sig kunna hitta en långsiktig lösning.

KULTUR

Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler 1560
Vetenskap och beprövad erfarenhet är en ledstjärna för läkarkåren i Sverige när det gäller optimal handläggning av patienterna. Begreppet har status av rättslig standard i anmälningsärenden, trots att dess innebörd bygger på utomrättsliga regler.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1581
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1582
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema Livsstil och hälsa/Hjärta–kärl
Fysisk inaktivitet, felaktig kost, högt blodtryck och lipid- och glukosomsättningsrubbningar står i centrum i detta temanummer om livsstil och hälsa. Interventioner på både populations- och individnivå diskuteras.