INNEHÅLL NUMMER 42, 2012

REFLEXION

Snabbt på Makerere och Mayo 1867
Den gångna veckan har kliniken jag arbetar på haft besök av en utbytesstudent från Makerere-universitetet i Uganda och från läkarkollegor på Mayokliniken i Minnesota... / Jan Östergren

SIGNERAT

Skjut inte på symbolerna! 1871
Den 24 juni 1859 utkämpades ett brutalt fältslag i och omkring den norditalienska byn Solferino. Sammanlagt 300 000 soldater försökte under nio timmar döda varandra. Den österrikiska armén förlorade denna dag mer än 20 000 män, varav 3 000 döda... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Gemensamt intresse att kvalitetssäkra svenska hälsodataregister 1872
Validera mera!
Svenska hälsodataregister kan bli ännu bättre forskningskällor om inrapporteringen ökar och uppgifterna regelmässigt kvalitetssäkras, hävdar Rickard Ljung och medförfattare.
Kunden har inte rätt 1873
Apropå! Den förändrade läkarrollen
De professionella berövas överallt sin makt. Läkare, en tidigare mycket stark professionell grupp, är nu attackerad och försvagad.
/ Lasse Ekstrand

AKTUELLT

Kemipriset till Robert J Lefkowitz och Brian K Kobilka
Nobelpriset i kemi år 2012:

De två får priset »för studier av G-proteinkopplade receptorer«, en grupp receptorer som berör omkring hälften av alla läkemedel.
»Det håller inte att folk går sönder« 1874
Arbetsmiljö

På barn- och ungdomskliniken vid universitetssjukhuset i Örebro har facket gjort enkäter som visar att stressnivån bara ökar. Nu har läkarna där vänt sig till Arbetsmiljöverket.
Praktikertjänst tar över sjukhuset i Simrishamn 1875
Praktikertjänst AB får i uppdrag att driva Simrishamns sjukhus. Verksamheten, som omfattar närsjukvård och viss specialiserad vård för befolkningen i Simrishamn och Tomelilla, drivs i dag av Carema sjukvård.
Manliga patienter i specialiserad öppenvård mest nöjda 1875
Patienter inom sjukhus- och psykiatrisk vård anser att de blir bemötta med hänsyn och respekt. De skulle dock vilja bli mer delaktiga och få information om till exempel biverkningar.
»Det hade behövts mer pengar« 1876
Forskningspropositionen

Godkänt, med viss tvekan. Det är betyget från Läkarförbundet på satsningarna i forskningspropositionen på den kliniska forskningen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Ingen grund för att rekommendera alkohol för bättre hälsa 1878
»De kontrollerade studier som medicinen normalt kräver saknas«
De positiva hälsoeffekterna av måttlig alkoholkonsumtion är omstridda samtidigt som de negativa effekterna är väl belagda. Att rekommendera alkoholkonsumtion, även måttlig sådan, saknar det stöd i kontrollerad forskning som medicinen kräver.

NYA RÖN

Oklart koma: kliniska fynd styrker när man bör avvakta med DT hjärna 1880
Autorferat
Speciellt tre kliniska fynd som noterats i patientjournalerna var starkt associerade med metabolt koma. Det visar en studie av icke-traumatiska komafall från två av Stockholmssjukhusens akutmottagningar.
Osäker effekt av HIV-profylax 1880
Tre studier om HIV-profylax publicerade i New England Journal of Medicine skiljer sig markant åt i fråga om resultat. Två av studierna fick avbrytas i förtid, medan en visade att kombinationsbehandling gav ett 75-procentigt skydd.
Gener som ökar risken för artros 1881
En omfattande studie presenterad i Lancet har identifierat åtta områden i genomet som kan kopplas till artros. Fem av dessa områden var okända i sammanhanget.
Lång återupplivning lönade sig 1881
Återupplivning i minst 30 minuter kan vara motiverad, enligt en studie där man undersökt hur effekten av återupplivningsförsök påverkas av hur länge försöken pågår.
Nytt antikroppsläkemedel prövat mot astma 1881
Antikroppsläkemedlet mepolizumab har prövats mot svår astma och visats minska besvären när det gavs i högsta dos.
Ingen ökad frakturrisk efter överviktskirurgi 1882
Under de närmaste åren efter operation för övervikt tycks det inte finnas någon ökad frakturrisk. Överviktskirurgi kan kopplas till negativa effekter på benremodelleringen även om mekanismerna inte är klarlagda.
Över 300 miljoner tobaksanvändare i Kina 1882
I Lancet presenteras uppseendeväckande siffror över rökning i 14 låg- och medelinkomstländer.

KLINIK OCH VETENSKAP

Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar 1884
Forskningsdata ger folkhälsoarbetet en svår balansgång
Medelålders och äldre personer bör informeras om att lätt till måttlig konsumtion av alkohol minskar risken för att få eller dö i några av de vanligaste folksjukdomarna. Rekommendationer om alkoholkonsumtion ska alltid bygga på en balans mellan negativa och positiva effekter.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mitt barn svälter sig – hjälp! 1889
Fallstudie med fokus på familjeterapi som behandling av ätstörning
Maudsley-modellen är en familjebaserad behandlingsmetod vid ätstörning. Behandlingen lägger tonvikt på ätande och viktuppgång med stöd av föräldrarna, förhandling om nya relationsmönster och hantering av vanliga tonårsfrågor för återgång till ett åldersadekvat liv. En fallstudie presenteras.
Ångest kan inte direktöversättas 1892
Diagnostik och behandling av ångestsjukdom i mångkulturella vårdmiljöer
Vid diagnostik och behandling av ångestsjukdomar i mångkulturella vårdmiljöer är det viktigt att hänsyn tas till kulturella variationer i symtombild, kommunikation, social situation och förväntningar på hjälp.
Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder 1895
Melanotan är en nätdrog som injiceras subkutant för att bli brunbränd, smal och få ökad sexuallust. Ett antal överdoseringsfall beskrivs med symtomen oro, ångest och förvirring. Med överdriven användning av drogen finns risk för hudcancer.
Föreläsningar på webben – framtidens utbildningsform 1897
Öron-, näs- och halsföreningens erfarenheter av vidareutbildning på distans
I vidareutbildningen av öron-, näs- och halsläkare har en Internetbaserad mötesplattform använts. En sådan utbildningsform kan införas brett i sjukvården. Artikeln ger tips om hur det kan gå till.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Endast självmord som misstänks bero på felbehandling bör lex Maria-anmälas 1899
Plikten att anmäla självmord bör kvarstå, men endast självmord som misstänks bero på felbehandling bör vara lex Maria-ärenden. / Herman Holm
Förbered utvärderingen av kvalitetsregistren 1900
Den pågående satsningen på sjukvårdens kvalitetsregister 2012–2016 ska utvärderas 2017. Det ska då prövas om man uppnått en statistiskt ­säkerställd förbättring för ­patienterna i tio stora dia­gnosgrupper. Målsättningen kan tyckas klar och tydlig, men det finns förutsebara problem... / Jonas Ranstam
Hälsodeklarationen borttagen i läkarintyg för körkort 1901
Transportstyrelsen har, som en del av en förenklad hantering, tagit bort hälsodeklarationen vid läkarintyg för förlängning av hög­re körkortsbehörigheter eller inför ansökan om behörighet. Lars Englund på Transportstyrelsen förklarar.
Måste jag som chefsöverläkare börja sälja knark, kanyler och alkohol? 1901
»Som chefsöverläkare har ekonomin ofta gett mig gråa hår, men nu öppnas onekligen nya möjligheter«, skriver Svante Bäck med anledning av en remiss om psykiatrin och lagen.

RECENSIONER

Samlad kunskap om genetiska sjukdomar 1902
Genetiska sjukdomar
Författare: Magnus Nordenskjöld (red)
Böcker i nya upplagor 1902
Fem medicinska böcker, om bland annat medicinsk sociologi och reumatologi, har kommit ut i nya upplagor.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1921
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1922
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Information om alkohol en svår balansgång
Att rekommendera alkoholkonsumtion, även måttlig sådan, saknar det stöd i kontrollerad forskning som medicinen kräver, är slutsatsen i den medicinska kommentaren av Sven Andréasson.
Medelålders och äldre personer bör informeras om att lätt till måttlig konsumtion av alkohol minskar risken för att få eller dö i några av de vanligaste folksjukdomarna, skriver Bengt Fagrell och Rolf Hultcrantz i sin artikel.