INNEHÅLL NUMMER 45, 2012

REFLEXION

Ovissheten kvarstår – vad gäller? 1995
»Hur många här vet exakt vilka journaler ni har behörighet att läsa?« Frågan ställdes av föreläsaren till en skara medicinkandidater, däribland mig. Bakgrunden är det uppmärksammade rättsfallet där en läkare varit misstänkt för dataintrång, efter att i egenskap av konsult ha... / Anne Brynolf

SIGNERAT

Läkare måste påtala vikten av vaccinering 1999
»Uppskattningsvis förebygger vaccinationerna 2,5 miljoner dödsfall per år.« / Marie Wedin

LT DEBATT

LVM – föråldrad, fungerar dåligt och saknar kunskapsstöd 2000
Lagen om vård av missbrukare (LVM) är föråldrad och bör inrymmas i den nya psykiatrilagen. Tillämpningen är dessutom rättsosäker med orimligt stora skillnader i olika delar av landet. / Carl-Gustaf Olofsson
Klagosång från en som upplevt både förr och nu 2001
Apropå! När man som läkare blir den ofrivilliga patienten
Det behövs krafttag för att få vården och omsorgen i Sverige att hänga ihop. Tag detta krafttag, i stället för att göra om vården till något som liknas vid ett företag med tillväxtpotential!
/ Ulla Bergholm

AKTUELLT

10 000 studenter gör samma tenta 2002
Läkarutbildningen:

Regeringens utredare vill att lärosätena ska bli bättre på dokumentera att läkarstudenterna uppnått den förväntade kompetensen. Han vill bland annat införa progresstest, som mäter studenternas kunskapsutveckling. Testet utvecklades vid den medicinska fakulteten i Maastricht i Nederländerna, en av de ledande i världen på evidensbaserad läkarutbildning.
»Många läkarutbildningar bygger på tradition – inte evidens« 2004
Han vill att läkarutbildningen lämnar medeltiden
Cees van der Vleuten, professor i medicinsk utbildningsvetenskap vid Maastricht-universitetet, ser som sin professionella livsmission att föra in mer evidens i medicinsk utbildning, väl medveten om att det inte räcker med att tillhandahålla evidensen: »Man måste ta kampen på slagfältet också«.
Examinationen får en större roll i den nya läkarutbildningen 2007
Regeringens utredare:

Stefan Lindgren, som utreder läkarutbildningen, vill öka kraven på att universiteten med olika typer av test visar att studenterna uppnått den förväntade kompetensen...
Apoteken måste förbättra tillhandahållandet av läkemedel 2008
Inför krav på rimlig lagerhållning, tydliggör 24-timmarsregeln och skapa ett gemensamt söksystem som visar vilka apotek som har ett visst läkemedel inne.
Det är några av förslagen i Läkemedels- och apoteksutredningens första delbetänkande som lämnades till regeringen i går.
Ingen grund för fuskanklagelser mot Göteborgsprofessor 2009
Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning anser inte att det finns grund för anklagelserna mot en professor vid Sahlgrenska akademin för att ha gjort sig skyldig till forskningsfusk.
Läkaren friad från dataintrång 2009
Den läkare som åtalats misstänkt för dataintrång för att olovligen ha gått in i en patients journal friades i dag av Södertörns tingsrätt.
Uppdaterad 2012-11-01 kl 10.40.
Hantering av misstänkt dataintrång skiftar 2010
Läkaren som ville följa upp en patient polisanmäldes av den egna ledningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Men i fallet med en sjuksköterska som utan anledning loggade in i olika patienters journaler var det aldrig aktuellt med någon polisanmälan.

MEDICINSK KOMMENTAR

ADHD-läkemedel och hjärtsvikt 2012
En rimlig bedömning av risk och vinst måste göras:

Fallrapporter tyder på att ADHD-medicinering kan öka risken för hjärtsvikt, men något kausalsamband har inte etablerats. Vid ADHD-medicinering bör man följa indikationer och kontraindikationer, använda korrekt dosering, monitorera adrenerga effekter och vara uppmärksam på tecken på hjärtsvikt.

NYA RÖN

Mikropartiklar synliga i CSF vid ALS 2013
Autoreferat
En kombination av svepelektronmikroskopi och flödescytometri av cerebrospinalvätska (CSF) kan vara intressant för att utreda och diagnostisera amyotrofisk lateralskleros (ALS), enligt en nyligen publicerad svensk studie.
Subglottiska stenoser kan åtgärdas med ny och säker metod 2013
Autoreferat
En svensk studie rapporterar goda resultat hos 13 patienter med subglottisk stenos orsakad av Wegeners granulomatos som opererats med en ny metod. Ingreppet gjordes endoskopiskt, och patienterna kunde skrivas ut dagen efter.
Fallolyckor hos äldre granskade 2014
Den vanligaste orsaken till fallolyckor hos äldre är att tyngdpunkten inte flyttas på ett lämpligt sätt – inte att snubbla eller halka. Det visar en studie på äldreboenden där man installerat videokameror och på filmen analyserat inträffade fall.
Genetik och risken att bli fet av läsk 2014
Individer med genetisk risk för fetma bör vara särskilt noga med att undvika att dricka mycket läsk. Det visar en studie i New England Journal of Medicine. Ännu en studie på liknande tema publiceras i tidskriften: läskkonsumtion hos barn med fetma.
Inget skydd mot förkylning av D-vitamin 2014
En placebokontrollerad studie publicerad i JAMA visar att tillskott av D-vitamin inte hade någon som helst effekt på luftvägsinfektioner. Bakgrunden är att D-vitamin i några populationsstudier har kopplats till ett sådant skydd.

KLINIK OCH VETENSKAP

Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering 2016
Fem patientfall beskrivs
I artikeln beskrivs fem patienter från 18 år och uppåt, alla med ADHD-medicinering, som utvecklade måttlig till uttalad kardiomyopati. Genesen var sannolikt den centralstimulerande komponenten i läkemedlen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Endoskopisk dissektion av submukosa vid kolorektala polyper 2019
Lovande minimalinvasiv teknik som medger större resektioner
Endoskopisk submukosadissektion är en minimalinvasiv teknik som medger större resektioner av kolorektala polyper och tidig cancer. Tekniken finns på ett fåtal ställen i Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

Strategier för säker och ännu säkrare vård 2024
Enkätstudie om landstingens patientsäkerhetsarbete
Händelse- och riskanalyser har varit viktigast för att nå dagens nivå av patientsäkerhet, anser landstingens experter i en enkätstudie. Forskning och antal anställda tillmättes mindre betydelse. Studien har också identifierat vad som är viktigt framöver.
WITH ENGLISH SUMMARY

Utbrott av Pseudomonasfollikulit 2028
Privata spa-anläggningar bov i dramat
Hudutslag efter bad i privata spa-anläggningar bör leda till misstanke om Pseudomonasfollikulit, särskilt om flera insjuknar samtidigt. Tre fall beskrivs.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Mätning av blodketoner – när, var och hur 2031
Mätning av blodketoner är en ny ­metod inom diabetesvården, som trots ett ­högre pris per sticka jämfört med U-ketoner är klart motiverad då den mäter nivån av den vik­tigaste ketonkroppen.
Om seniora läkares användbarhet i klinisk verksamhet och forskning 2032
Fråga inte: Hur gammal är du? Fråga i stället: Hur är du som gammal?. Orvar Eeg-Olofsson tycker att man bör få verka och vidareutvecklas även som »gammal«. / Orvar Eeg-Olofsson
Om att välja bort både smör och standardmjölk 2032
Dietist Ylva Gefvert skriver om varför man bör välja D-vitaminberikade produkter före smör och standardmjölk. / Ylva Gefvert
Israels läkarförbund:
Israeliska läkare medverkar inte i tortyr 2033
Israels läkarförbund vänder sig, i en replik till den debatt som förts i Läkartidningen, i starkaste möjliga ordalag mot alla påståenden om att israeliska läkare är inblandade i tortyr eller misshandel.

RECENSIONER

Vad gör oss till människor? 2034
Neurologen V S Ramachandran utreder i sin bok »The tell-tale brain« vad som gör oss till människor. Hugo Lagercrantz, senior professor på Astrid Lindgrens barnsjukhus, har läst och anmäler.
Rapport om framtiden 2034
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet, presenterar sin verksamhet i en vackert utformad vetenskaplig rapport.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2057
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2058
Ladda ner pdf