Bästa författare!


Läkartidningen har bytt manushanteringssystem. Den tidigare manuswebben är stängd för inlämning av nya manuskript.

Observera att manus som redan lämnats in i det gamla systemet kommer att handläggas där (http://manus.lakartidningen.se) fram till publiceringsbeslut (revisioner, referentutlåtanden, etc).


Nya manuskript skickar du in enligt följande:


Klinik och vetenskap: via vårt nya manushanteringssystem, http://mc.manuscriptcentral.com/lakartidningen

Nya rön: mejlas till nya.ron@lakartidningen.se

Debatt & brev: mejlas till debattredaktör Jan Lind (debatt@lakartidningen.se).
Läs först debattredaktörens råd här.

Kultur: mejlas till kulturredaktör Gabor Hont (kultur@lakartidningen.se)

Författaranvisningar finner du här

Välkommen med ditt manus!

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

Michael Wilczek, tf medicinsk redaktionschef