Läkartidningens senaste debattartiklar
DW - Debatt endast på webben

nr 1316:

Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

Vi måste vara där besluten fattas
Apropå! Framtidens sjukvård

Preoperativ klorhexidindusch – ovetenskapliga råd från SKL

Replik:
Rekommendationen rimlig – behov av nya studier

Arbetslivsinriktad rehabilitering – en naturlig uppgift för företagshälsovården

Etikprövning – ett medel som helgar ändamålen? DW

nr 1315:

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

En varning för »patienter« som lurar läkare

Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

Efter turbulensen 2012:
Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

Ovärdigt agerande av Läkarförbundet
Replik om »min journal på nätet«:


Gör ett totalt omtag
Slutreplik:


AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

nr 1313-14:

Efterlyses: Politik mot hjärtinfarkt

Sverige bör begära dispens för att få behålla AT
Apropå! Den nya läkarutbildningen

HPV-test ersätter Pap-test i Uppsala

Hur meddela svåra besked? Låt patienten själv bestämma

Kartläggning av svåra skador i Sverige

Kan palliativ sedering vara ett alternativ till aktiv dödshjälp?

Sorgliga angrepp på »Min journal på nätet«

Sjukhusbiblioteket kan spara tid åt den forskande läkaren

Replik:
Sveriges lagar gäller även här

nr 1312:

Kontroll är frihet - en dystopi i regeringens regi

Mycket begränsad relevans för dagens verksamhet
Apropå! Tre studier om trombektomi vid akut stroke

Efter Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter:
Tillsätt en vårdens framtidskommission

Psykos eller konfusion? En vital differentialdiagnos i sjukvården

Arbetsro – ett bortglömt begrepp

En fråga om genus DW
Slutreplik om farlighetsbedömning


nr 1311:

Ny grund behövs för tvångsvård

Nonchalans när universitet och landsting behandlar känsliga personuppgifter

Om nya tvångsvårdslagen – innan den oåterkalleligen träder i kraft

Tvångsvård på gott och på ont

Snabbtest för grupp A-streptokocker inte tillräckligt DW

Det som bör diskuteras är hur snabbtestet ska användas och tolkas DW
Replik:


Farlighetsbedömningar är möjliga men kräver intresse och kunskap DW

Var finns studierna? DW
Replik:


Slutreplik om underhållsbehandling vid opiatberoende:
Socialstyrelsen måste agera DW

nr 1309-10:

TBE (fästingburen encefalit) i barnaåren – är det farligt?

Vår köttkonsumtion – en »helig ko«
Apropå! Hästköttsskandalernas Europa


Behovet av övningar i katastrofscenarier vid svenska sjukhus får inte underskattas

Kvalitetsregister – en välklädd folkrörelse

Replik:
Kvalitetsregister – ett av många verktyg

Var det trots allt bättre förr? DW
Angående apotek och tillgänglighet:


nr 1308:

Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande

Sista året med polio?
Apropå! Ett globalt medicinskt framsteg

Reglerna för underhållsbehandling av opiatberoende är godtyckliga och saknar stöd i forskningen

Replik:
Föreskrifterna kommer att ses över

Obligatoriska sidoprov slopas vid nykterhetskontroller efter rattfylleri

Replik om förslaget till ny psykiatrisk tvångslag:
Paternalistisk – ja; auktoritär – nej!

»Telefonfällan« orsak till många cancerbesked per telefon

Trombolys vid stroke – bråttom är bra men glöm inte farmakologin!

Fenomenet superhjältar DW

nr 1307:

Sjukvården måste bygga egen evidens med tidig teamträning

Låt barnen vara delaktiga i sorgen
Apropå! Barn som förlorar en förälder

Kvalitetsregister patientens och läkarens verkstad
Kommentar till artikeln »Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?«

Vinst i vården leder fel

Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker DW

nr 1306:

Nya droger kräver nya testningsrutiner
»Som man frågar får man svar«

»Heroinism är inte obotligt utan läkemedel«
Apropå! Debatt om missbruk

En i stort sett omöjlig uppgift som (i Frankrike) kan leda till åtal och straff
Den psykiatriska riskbedömningen


Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen?

»Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll«
Fallet »Nora« och utövandet av makt:

Är vinsten värd priset i vården?

Ledaren om vinster i välfärden fick mig att sätta frukostkaffet i halsen

Replik:
Vi tror på litet större frihet, under kontrollerade former

nr 1305:

Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?

Tvånget som angår oss alla

God vård kan inte bygga på tvång

Fler randomiserade studier av vården kan göras billigare och mer regelbundet

Forskning och innovation med offentlig sektor som motor

Vårdval för specialiserad vård – några förslag till åtgärder

»Den fastspända flickan« – en omskakande dokumentär

nr 1304:

»Tobacco endgame«-strategin en etisk utmaning för läkarkåren

Gravida läkare behöver stärkt skydd
Apropå! Försäkringskassans regler

Så nås ST-läkarnas delmål för medicinsk ­vetenskap på ett högkvalitativt sätt

Felaktigheter i artikel om PTSD

Replik:
Synen på evidens behöver vidgas

Ger vård åt dem som behöver
Replik om vårdval Stockholm:

Slutreplik:
En sanning med modifikation

Så skönt att vi är lagliga
Slutreplik om röntgenronder:

nr 1303:

Välkommet förslag till ny tvångsvårdslagstiftning

Lämna inte svåra besked per telefon
Apropå! Relationen patient–läkare

Självvärdera ST-utbildningen med STINS inför extern-SPUR

Dags för intellektuell hederlighet i missbruksdebatten

Tillämpa dagens kunnande viktigare än mer debatt

Replik:
Ingen jobbar efter nio år

»Nilfeber« förslag till svensk term för West Nile fever

Renässans för klortalidon

nr 1301-02:

Patientdatalagen – ett hot mot ST-läkares kompetensutveckling?

Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård
Apropå! Riskkapitalister och etik

Forskar-AT och forskar-ST avgörande för framtida forskning

Vårdvalet tränger undan vårdtunga grupper

nr 1251:

Hur många kroppsdelar ska få offras?

Upprop för medicinsk/humanitär hjälp till Syrien
Apropå! Etiska förpliktelser

Att fastna i fantasins »Quicksand«

Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård
Ny behandlingsrekommendation:


»Whistleblowers« inom facket och rätten till insyn

Replik:
Vi har tillsatt en oberoende granskare

Om svamp och smak

nr 1249-50:

Överdiagnostik och överbehandling – hög tid att nyktra till

Att delta i ronden är inte olagligt
Apropå! Patientsäkerhetsarbete

Dags för debatt om missbruksvården

Läkarutbildningen:
Öka fokus på basämnen och klinisk läkarutbildning!

Stoppa nedskärningarna inom vården DW

nr 1248:

»TWAR« – epidemin som inte finns

En fråga om livslångt lärande
Apropå! Att ta del av patientjournaler

Mer tyckande än vetenskap för patienter med typ 1-diabetes
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:


Replik:
Reglerna styrs av EG-direktiv

Slutreplik:
Myndigheten kan bara förtydliga och precisera

Epidemi av gula febern hotar flyktinglägren i västra Sudan

Skärp kvalitetskraven på Apotekens självtest

nr 1247:

»Predatory publishers« – rovdjursförlag

Med vind i seglen mot ljusnande horisont
Apropå! Psykiatrin i massmedierna

Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion

Evidens för beslutsstöd för PTSD?

Replik:
Beslutsstödet enbart en rekommendation

Risk att ADHD-diagnos ställs på fel grund

nr 1246:

Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?

Vad har läkekonst med ånger och mening att göra?
Apropå! Att möta den döende människan

Flera skäl till att AT ska upphöra
Läkarutbildningsutredaren Stefan Lindgren:


Läkemedelsverket:
Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest

Slapp hantering av läkemedelsindustrin skadar Läkemedelsverkets trovärdighet
Replik:


nr 1245:

LVM – föråldrad, fungerar dåligt och saknar kunskapsstöd

Klagosång från en som upplevt både förr och nu
Apropå! När man som läkare blir den ofrivilliga patienten

Mätning av blodketoner – när, var och hur

Om seniora läkares användbarhet i klinisk verksamhet och forskning

Om att välja bort både smör och standardmjölk

Israels läkarförbund:
Israeliska läkare medverkar inte i tortyr