Referentanvisningar

Riktlinjer för Läkartidningens referenter i pdf-format.

Till Läkartidningens nya elektroniska manuskriptsystem (gäller manus inlämnade från och med april 2013).


Observera att manus som redan lämnats in i det gamla systemet kommer att handläggas där (http://manus.lakartidningen.se) fram till publiceringsbeslut (revisioner, referentutlåtanden, etc).