100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109629 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 89970 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81415 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 74137 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 51356 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 50272 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 49484 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 48112 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 46456 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 42199 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41461 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 41246 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 41147 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 41078 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37723 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37569 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 35184 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 35030 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34922 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 32182 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30727 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 30167 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 30019 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 28440 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 27332 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26542 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26391 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 24981 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24437 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 24092 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23929 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
32 23537 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
33 23494 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
34 23480 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
35 22734 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21931 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 21767 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 21001 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 20032 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19621 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19545 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 19160 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 19085 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18918 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18560 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
46 18499 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
47 17892 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 17751 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
49 17632 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17577 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 17151 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 17148 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 17001 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16928 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16904 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16414 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 16018 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15939 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15776 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
60 15767 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
61 15682 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
62 15598 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
63 15409 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
64 15156 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
65 15042 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 14982 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14813 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
68 14808 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
69 14754 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14648 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
71 14595 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
72 14488 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
73 14487 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
74 14464 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
75 14437 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
76 14349 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 14335 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 14311 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 14053 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 13976 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
81 13956 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
82 13901 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
83 13829 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
84 13705 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
85 13636 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
86 13553 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
87 13443 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
88 13400 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
89 13399 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
90 13395 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
91 13327 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
92 13205 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 13134 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
94 13126 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
95 13078 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
96 13006 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer
97 12993 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
98 12968 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
99 12954 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?
100 12895 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2426181