100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109072 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 89069 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 80932 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 73727 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 50530 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 49883 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 48819 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 47535 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 45630 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 41371 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41025 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 40827 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 40804 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 40672 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37263 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37195 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 34814 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 34569 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34318 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 31843 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30229 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 29808 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 29474 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 27972 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 26784 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26056 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26035 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 24566 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24009 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 23789 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23115 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
32 23109 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
33 23096 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
34 22888 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
35 22447 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21563 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 20944 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 20634 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 19551 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19258 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19188 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 18787 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 18753 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18591 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18248 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
46 17957 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
47 17428 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
48 17368 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
49 17258 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17128 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 16763 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 16714 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 16643 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16621 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16535 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16146 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 15623 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15597 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15431 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
60 15410 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
61 15233 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
62 15210 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
63 14818 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
64 14719 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
65 14676 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 14544 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14410 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
68 14362 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
69 14336 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
70 14332 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
71 14209 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
72 14188 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
73 14112 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
74 14024 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
75 14021 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
76 13857 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 13827 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 13824 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 13784 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 13758 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
81 13631 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
82 13430 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
83 13377 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
84 13365 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
85 13286 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
86 13204 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
87 13134 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
88 13067 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
89 13060 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
90 12938 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
91 12934 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
92 12861 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 12645 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
94 12638 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
95 12622 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
96 12616 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
97 12609 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke
98 12503 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
99 12498 2008 nr 47 3402 HSANs disciplinpåföljder slopas
100 12447 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2382523