100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109334 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 89386 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81131 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 73922 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 50780 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 50089 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 49134 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 47800 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 45980 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 41751 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41216 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 41024 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 40964 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 40891 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37485 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37373 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 34969 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 34789 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34609 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 31999 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30472 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 29935 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 29722 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 28214 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 27033 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26288 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26200 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 24766 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24213 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 23914 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23502 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
32 23321 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
33 23260 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
34 23201 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
35 22572 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21741 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 21292 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 20818 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 19788 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19421 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19323 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 18983 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 18870 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18744 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18354 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
46 18265 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
47 17610 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 17578 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
49 17441 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17323 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 16951 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 16930 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 16812 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16751 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16700 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16255 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 15815 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15751 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15577 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
60 15563 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
61 15422 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
62 15393 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
63 15031 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
64 14957 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
65 14825 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 14755 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14613 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
68 14570 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
69 14550 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14449 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
71 14435 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
72 14313 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
73 14251 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
74 14246 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
75 14180 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
76 14102 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 14067 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 14051 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 13904 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 13853 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
81 13756 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
82 13655 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
83 13563 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
84 13554 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
85 13421 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
86 13319 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
87 13285 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
88 13234 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
89 13192 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
90 13170 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
91 13117 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
92 13017 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 12866 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
94 12850 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
95 12847 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
96 12774 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
97 12740 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
98 12732 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke
99 12713 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer
100 12678 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2402345