100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109807 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 90166 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81492 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 74193 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 51789 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 50321 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 49816 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 48184 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 46863 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 42444 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41535 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 41319 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 41185 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 41123 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37788 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37639 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 35283 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 35070 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34994 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 32247 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30813 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 30227 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 30183 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 28523 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 27415 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26637 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26441 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 25079 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24566 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 24135 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
31 24126 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
32 23704 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
33 23604 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
34 23523 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
35 22771 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21992 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 21983 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 21048 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 20113 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19674 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19601 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 19202 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 19158 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18957 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18660 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
46 18539 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
47 18031 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 17807 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
49 17750 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17675 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 17225 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 17218 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 17045 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16990 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
55 16972 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
56 16453 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 16067 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15974 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15843 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
60 15822 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
61 15767 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
62 15674 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
63 15525 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
64 15221 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
65 15100 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 15054 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14873 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
68 14855 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
69 14790 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14684 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
71 14631 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
72 14555 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
73 14548 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
74 14545 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
75 14487 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
76 14442 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 14414 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 14398 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 14113 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 14051 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
81 14016 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
82 13948 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
83 13946 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
84 13762 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
85 13729 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
86 13590 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
87 13500 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
88 13454 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
89 13441 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
90 13431 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
91 13408 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
92 13273 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 13256 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
94 13197 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
95 13142 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
96 13133 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer
97 13083 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
98 13083 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?
99 13039 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
100 12961 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2434923