100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 108856 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 88774 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 80759 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 73483 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 50317 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 49719 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 48556 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 47324 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 45260 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 41035 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 40789 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 40663 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
13 40658 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
14 40515 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37060 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
16 37029 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
17 34661 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 34394 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34067 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 31700 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30069 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 29645 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 29198 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 27785 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 26576 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 25935 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
27 25830 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
28 24409 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 23843 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 23634 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23003 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
32 22926 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
33 22711 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
34 22611 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
35 22352 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21400 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 20528 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 20458 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 19392 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19090 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
41 19081 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
42 18654 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 18622 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18483 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18138 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
46 17707 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
47 17256 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
48 17101 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
49 17081 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 16899 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 16568 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
52 16552 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
53 16496 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16474 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16456 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16030 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 15450 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
58 15440 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
59 15317 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
60 15307 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
61 15048 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
62 14947 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
63 14688 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
64 14575 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
65 14378 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
66 14364 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14277 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
68 14226 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
69 14204 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
70 14156 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
71 14072 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
72 14064 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
73 13921 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
74 13854 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
75 13836 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
76 13684 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
77 13673 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
78 13610 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
79 13598 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
80 13577 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
81 13524 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
82 13358 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
83 13185 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
84 13161 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
85 13131 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
86 13124 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
87 13045 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
88 12925 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
89 12827 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
90 12759 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
91 12740 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
92 12725 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 12512 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke
94 12478 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
95 12474 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
96 12456 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
97 12445 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
98 12379 2008 nr 47 3402 HSANs disciplinpåföljder slopas
99 12330 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?
100 12258 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2364714