100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109472 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 89624 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81276 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 74038 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 51027 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 50181 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 49281 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 47945 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 46177 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 41941 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41331 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 41135 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 41048 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 40985 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37606 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37463 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 35070 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 34910 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34754 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 32086 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30592 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 30023 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 29866 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 28333 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 27178 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26403 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26293 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 24861 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24318 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 24021 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23723 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
32 23419 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
33 23373 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
34 23358 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
35 22654 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21839 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 21504 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 20921 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 19906 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19532 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19418 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 19065 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 18973 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18840 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18417 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
46 18404 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
47 17742 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 17660 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
49 17550 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17444 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 17045 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
52 17044 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
53 16906 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16840 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16807 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16319 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 15923 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15851 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15677 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
60 15662 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
61 15547 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
62 15482 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
63 15213 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
64 15044 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
65 14934 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 14859 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14702 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
68 14690 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
69 14660 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14551 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
71 14521 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
72 14419 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
73 14373 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
74 14338 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
75 14302 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
76 14208 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 14190 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 14177 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 13981 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 13904 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
81 13831 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
82 13803 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
83 13691 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
84 13627 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
85 13484 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
86 13455 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
87 13353 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
88 13318 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
89 13295 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
90 13285 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
91 13210 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
92 13104 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 12999 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
94 12960 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
95 12958 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
96 12874 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
97 12860 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
98 12845 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer
99 12810 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?
100 12806 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2413717