100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 110028 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 90590 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81594 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 74263 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 52257 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 50403 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 50264 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 48279 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 47343 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 42887 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41663 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 41402 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 41227 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 41194 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37879 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37716 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 35444 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 35130 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 35099 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 32335 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30887 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 30553 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
23 30319 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
24 28599 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 27597 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26723 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26681 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 25175 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24680 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 24469 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
31 24184 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
32 24011 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
33 23664 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
34 23594 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
35 22814 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 22218 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
37 22056 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
38 21107 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 20191 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19723 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19652 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 19278 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
43 19265 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
44 19003 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18867 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
46 18587 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
47 18416 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 18073 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
49 17851 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
50 17795 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 17324 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 17288 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 17106 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 17069 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
55 17018 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
56 16492 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 16198 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 16014 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15940 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
60 15912 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
61 15869 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
62 15763 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
63 15646 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
64 15330 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
65 15207 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
66 15161 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
67 14945 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
68 14906 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
69 14848 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14782 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
71 14736 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
72 14673 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
73 14653 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
74 14586 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
75 14559 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
76 14551 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
77 14507 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
78 14465 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
79 14175 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 14172 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
81 14147 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
82 14050 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
83 14015 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
84 13849 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
85 13806 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
86 13693 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
87 13648 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
88 13576 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
89 13564 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
90 13505 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
91 13501 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
92 13471 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
93 13468 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
94 13410 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer
95 13345 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
96 13257 2008 nr 39 2714 Fälld av HSAN för att inte ha undersökt patienten – vilken är lärdomen?
97 13223 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
98 13209 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
99 13105 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
100 13021 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2447787