100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2008
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109189 2008 nr 20 1476 Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet
2 89201 2008 nr 15 1103 Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome
3 81000 2008 nr 37 2495 Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?
4 73776 2008 nr 30 2118 Märkligt utspel från kostexperter
5 50637 2008 nr 42 2944 Brister i vården i två av tre självmordsfall
6 49962 2008 nr 36 2429 Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt?
7 48951 2008 nr 20 1489 Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar
8 47615 2008 nr 16 1199 Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog
9 45759 2008 nr 48 3547 Brännskador
10 41516 2008 nr 41 2844 Diagnostisk lumbalpunktion
11 41090 2008 nr 40 2765 Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk
12 40907 2008 nr 37 2496 Hög tid för nytänkande i kostfrågan
13 40866 2008 nr 22 1646 Fruktos ökar risken för gikt
14 40755 2008 nr 14 1027 Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?
15 37360 2008 nr 35 2328 Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp
16 37264 2008 nr 1 58 Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
17 34870 2008 nr 15 1115 Extra penis
18 34637 2008 nr 1 45 Flera fall med leverpåverkan av aloe vera
19 34436 2008 nr 46 3348 Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart
20 31899 2008 nr 10 737 Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna
21 30322 2008 nr 20 1480 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper
22 29854 2008 nr 24 1864 Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas
23 29568 2008 nr 39 2683 Smärtlindring direkt in i CNS
24 28069 2008 nr 15 1107 Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor
25 26878 2008 nr 6 e12 Nya sjukintyget klart
26 26146 2008 nr 19 1378 Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom
27 26092 2008 nr 14 992 TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis
28 24639 2008 nr 45 3208 Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn
29 24082 2008 nr 7 434 Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand
30 23822 2008 nr 40 2782 Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination
31 23253 2008 nr 24 1834 Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada
32 23202 2008 nr 22 1650 Vatten är ett farligt gift ...
33 23178 2008 nr 36 2398 Äntligen en effektiv hostmedicin: honung
34 22994 2008 nr 21 1597 Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap
35 22507 2008 nr 12 889 Smitta genom dubbeldippning
36 21635 2008 nr 14 994 Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos
37 21093 2008 nr 44 3123 Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten
38 20707 2008 nr 6 367 Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk
39 19652 2008 nr 19 1402 Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör
40 19317 2008 nr 26 1922 SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
41 19232 2008 nr 5 278 Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga
42 18858 2008 nr 30 2088 Ökad cancerrisk vid tandlossning
43 18800 2008 nr 9 616 NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede
44 18649 2008 nr 44 3096 Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning
45 18284 2008 nr 4 220 Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte
46 18077 2008 nr 15 1096 Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
47 17479 2008 nr 40 2773 Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat
48 17473 2008 nr 15 1118 Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom
49 17333 2008 nr 32 2178 Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion
50 17190 2008 nr 14 973 Ett flaggskepp skjuts i sank
51 16839 2008 nr 15 1092 ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati
52 16813 2008 nr 3 132 Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser
53 16709 2008 nr 23 1783 San-folket ger oss kunskap om det liv vår art är skapad för
54 16667 2008 nr 40 2788 Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l
55 16600 2008 nr 10 741 Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård
56 16183 2008 nr 24 1849 Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom
57 15708 2008 nr 3 128 Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd
58 15653 2008 nr 48 Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
59 15474 2008 nr 10 723 Få smärtmottagningar för barn
60 15468 2008 nr 21 1568 Diabetes mitt emellan typ 1 och 2
61 15297 2008 nr 9 629 Pojke eller flicka – gissa aldrig!
62 15295 2008 nr 36 2406 Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning
63 14872 2008 nr 17 1278 Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
64 14845 2008 nr 9 624 Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna
65 14732 2008 nr 12 883 Klinisk bedömning får avgöra!
66 14644 2008 nr 39 2700 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central
67 14495 2008 nr 15 1120 Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!
68 14446 2008 nr 5 267 Vägra vägra vård!
69 14432 2008 nr 5 269 Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?
70 14366 2008 nr 17 1272 Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT
71 14292 2008 nr 48 Omega-3 kan mildra depression
72 14246 2008 nr 14 1008
Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar
73 14155 2008 nr 7 Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
74 14109 2008 nr 43 3015 Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men
75 14080 2008 nr 34 2254 Naturlig immunitet – första linjens försvar
76 13952 2008 nr 46 3341 Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten
77 13910 2008 nr 4 207 Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning
78 13905 2008 nr 48 3530 Snus och blodtryck
79 13837 2008 nr 3 125 Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva
80 13788 2008 nr 32 2165 Ingen effekt av johannesört mot ADHD
81 13682 2008 nr 12 886 Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet
82 13483 2008 nr 28 2018 Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
83 13471 2008 nr 17 1276 Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror
84 13430 2008 nr 51 3731 Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring
85 13337 2008 nr 37 2477 Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn
86 13230 2008 nr 32 2190 Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin?
87 13159 2008 nr 7 438 Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning
88 13154 2008 nr 11 800 Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde
89 13106 2008 nr 16 1175 Följder av akut främre korsbandsskada
90 13034 2008 nr 42 2957 IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos
91 13014 2008 nr 17
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
92 12916 2008 nr 14 1031 Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008
93 12728 2008 nr 30 2089 Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt
94 12714 2008 nr 21 1564 Koffein skyddar blod–hjärnbarriären
95 12709 2008 nr 3 120 Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet
96 12686 2008 nr 22 1690
Risken inte tillräckligt känd i vården
97 12661 2008 nr 14 985 Nya studier manar till eftertanke
98 12602 2008 nr 30 2107 Utredning och behandling av primär hypertoni
99 12572 2008 nr 47 3402 HSANs disciplinpåföljder slopas
100 12549 2008 nr 47 3430 Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2390124