Student/AT


O Blivande läkare är en viktig läsekrets för Läkartidningen. Som landets enda vetenskapliga medicinska tidskrift på svenska tror vi också att innehållet i papperstidningen och på Lakartidningen.se har betydelse för framtidens läkarkår. Det handlar om allt från forskning och klinisk praxis till frågor om utbildning, karriär och etik.

Här hittar du:

* Student/AT-relaterade artiklar ur Läkartidningen.
* Länkar till student/AT-relaterade webbplatser.