Studentartiklar


Här följer ett urval av artiklar i Läkartidningen av intresse för studenter och AT-läkare. Artiklarna är ordnade kronologiskt. Listan uppdateras löpande.
För att söka bland alla artiklar i Läkartidningen, använd fritextsökning på Lakartidningen.se via Google (rutan strax ovan till vänster) eller sök i Läkartidningens elektroniska arkiv.

2012


Isabella Kongstad ny ordförande för MSF
Björn Enström; Aktuellt; LT nr 13/2012

Krav från sjukhusläkarna: Utbilda fler läkare!
Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 12/2012

Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning. Kunskap om organisationer, processer, IT, avancerat ledarskap ger bra verktyg
Mikael Ohrling, Ulf Lockowandt; Medicinsk kommentar; LT nr 9–10/2012

Läkare har givit sina perspektiv två år efter examen. Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning
Astrid Hoppe, Anna Kiessling; Klinik och vetenskap; LT nr 9–10/2012

Lena Akelius avgår som Sylf-ordförande
Aktuellt; LT nr 6/2012

AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning
Johnny Ludvigsson, Stergios Kechagias, Lars Börjesson, Robert Eggertsen, Anne-Greth Bondeson, Erik Rydberg, Anna Josephson, Tove Gunnarsson, Jarmila Hallman, Anders Karlsson, Anna ­Engström-­Laurent, Håkan Larsson; LT Debatt; LT nr 4/2012

Inför akutsjukvård i läkarutbildningen!
Ulf Ekelund, Lisa Kurland; Debatt; LT nr 3/2012

Psykisk ohälsa vanlig bland studenter vid prestigeutbildningar med höga studiekrav
Nya rön; LT nr 3/2012

Förslag: Minst 5 års läkarutbildning
Michael Lövtrup; Aktuellt; LT nr 1–2/2012

2011


40 nya AT_block i Stockholm 2012
Elisabet Ohlin; Aktuellt; LT nr 49/2011

Han ska leda läkarutbildningen
Elisabet Ohlin; Aktuellt; LT nr 46/2011

Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Michael Lövtrup; Aktuellt; LT nr 44/2011

Efterlyses: En samlad och tydlig läkarutbildning
Michael Lövtrup; Aktuellt; LT nr 44/2011

Brister i utbildningens kvalitet
Anders Lundberg; Ledare; LT nr 39/2011

»Man är mer produktionsläkare än utbildningsläkare«
Michael Lövtrup; Aktuellt; LT nr 38/2011

Tuff arbetsmiljö för många AT_läkare
Michael Lövtrup; Aktuellt; LT nr 38/2011

Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen
Björn Enström; Aktuellt; LT nr 38/2011

AT-rankningen Sjukhusen i Lidköping och Västervik i topp
Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 37/2011

AT-rankningen Fler arbetar ensamjour
Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 37/2011

Erfarna läkares råd till sina kommande kolleger: Våga be om hjälp!
Sara Gunnarsdotter; Aktuellt; LT nr 20/2011

Ledarskap viktigt för ny MSF-ordförande
Maria Persson; Aktuellt; LT nr 17–18/2011

Norge avskaffar AT
Michael Lövtrup, Aktuellt; LT nr 10/2011

Räta ut vägen till specialistbevis
Ledare; LT nr 9/2011

Avhandling. Vårdcentralspraktik viktig för blivande läkare
Nya rön; LT nr 9/2011

Tre nya studieorter invigda
Aktuellt; LT nr 4/2011

Nu startar landets sjunde läkarutbildning
Aktuellt; LT nr 4/2011

Neurologiska frågeställningar vanliga under AT-tiden. Enkätstudie lägger grund för fortsatt utveckling av neurologiundervisningen
Klinik och vetenskap; LT nr 4/2011


2010


Högsta betyg inte nödvändigt för att bli läkare
Aktuellt; LT nr 51/2010

Sylf emot höjd medlemsavgift
Aktuellt; LT nr 50/2010

Läkarförbundet satsar på sociala medier efter nyår
Aktuellt; LT nr 50/2010

Stressnivån hos amerikanska och svenska studenter – några lärdomar
Debatt; LT nr 49/2010

Utbrända läkarstudenter mindre professionella
Nya rön; LT nr 43/2010

Snabbutbildade utlandsläkare klara för AT
Marie Närlid, Aktuellt; LT nr 40/2010

AT-rankningen 2010
Aktuellt; LT nr 38/2010

Bör läkare och patient vara »vän« på Facebook?
Elisabet Ohlin, Aktuellt; LT nr 37/2010

Kommentar till ledare om obligatorisk granskning av AT: Egen regelbunden kvalitetssäkring mer angelägen än centralstyrd
Debatt; LT nr 35/2010

Erinran för AT-läkare upphävs
Patientsäkerhet; LT nr 35/2010

Kirurgikurs i Lund för utländska studenter – viktig del av utbildningens internationalisering
Debatt; LT nr 32/2010

Obligatorisk granskning av AT
Ledare; LT nr 32/2010


Läkarstudenters minskande empati
under utbildningen ifrågasätts

Nya rön; LT nr 29/2010

Alla tycker (något) om AT
Ledare; LT nr 24/2010

Hälsoekonomi i läkarutbildningen
Jan Östergren, Reflexion; LT nr 18/2010

Välmatad lärobok i gynekologisk praxis
Recension: Kultur; LT nr 16/2010

Örebro får starta läkarutbildning i höst
Michael Lövtrup, Aktuellt; LT nr 15/2010

MSF:s nya ordförande Maria Ehlin Kolk: Rekrytering viktigaste frågan
Marie Närlid, Aktuellt; LT nr 13/2010

Förbundet utreder ALF-medel
Ledare; LT nr 12/2010

Varnad AT-läkare fick rätt
Patientsäkerhet; LT nr 10/2010

Undervisning om »det svåra samtalet« bör ingå i läkar­utbildningen
Hanna Nilsson, Klinik och vetenskap; LT nr 9/2010

»Låt studenter och fack få plats i fakultetsledningarna«
Aktuellt; LT nr 8/2010

Oklart vad handledningen ska ge
Arvin Norin, Aktuellt; LT nr 7/2010

Läkarutbildning och AT kan ses över

Michael Lövtrup, Aktuellt; LT nr 6/2010


Sylf-projekt för bättre generationsväxling i sjukvårdens ledarskap. Vem ska bli chef efter dig?

Lena Ekelius, Johan Zelano, Thomas Lindén; Debatt; LT nr 5/2010


Lättare komma in på läkarutbildningen

Aktuellt; LT nr 4/2010


Lyckat utbildningsprojekt för läkar- och sjuksköterskestudenter

Charlotta Olivecrona, Sofia Kärrlander, Uffe Hylin, Hans Törnkvist, Christina Jonsson, Christer Svensén; Klinik och vetenskap; LT nr 3/2010


2009Hur harmonisera landets läkarutbildningar?

Anders Håkansson, medicinsk redaktör, Läkartidningen; Reflexion; LT nr 49/2009


Måste vägen till legitimation gå via AT?

Kristian Axelsson, David Svaninger; Debatt; LT nr 50–51/2009


Utlandsutbildade ST-läkare måste se upp

Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 44/2009


Apropå! Utökad läkarutbildning. MSF:s krav för att stödja Örebro

Yosef Tyson; Debatt; LT nr 44/2009


Nytt läkarprogram på KI

Gunnar Nilsson, Anna Josephson, Anna Kiessling, Tomas Sjöberg Bexelius, Sari Ponzer; Klinik och vetenskap; LT nr 44/2009


Otillräcklig höjning av studiemedel

Yosef Tyson; Ledare; LT nr 42/2009


Lång kö till AT-tjänst

Lena Ekelius; Ledare; LT nr 38/2009


Sollefteå i botten

Agneta Borgström; Aktuellt; LT nr 38/2009


AT-rankning visar på läkare i utanförskap

Agneta Borgström; Aktuellt; LT nr 38/2009


Ljungby lasarett toppar årets AT-rankning. »I Ljungby känner många läkare ett handledaransvar«

Agneta Borgström; Aktuellt; LT nr 38/2009


Verktyg för mer konstruktiv återkoppling vid klinisk handledning. Feedbackverktyg prövat på studenter och handledare i pilotstudie

Bonnie Bengtsson, Sari Ponzer; Klinik och vetenskap; LT nr 38/2009


AT-provets resultat varierar beroende på studieort och ålder. Analys av proven åren 1995–2008

Jan Östergren, Charlotte Kaviani, Tonje Thorvaldsen, Margareta Krook-Brandt, Lars-Owe Dahlgren; Klinik och vetenskap; LT nr 38/2009


Geriatrikundervisningen klarar inte framtidens behov

Anne Ekdahl; Debatt; LT nr 37/2009


Betyg på läkarprogrammet ingen självklarhet

Victor Mill; Debatt; LT nr 36/2009


Dags att ändra på forskarutbildningen!

Jonas Ranstam; Debatt; LT nr 34/2009


Inför betyg på läkarprogrammet

Olof Lagerlöf, Karl Sallin, Peter Friberg; Debatt; LT nr 34/2009


Allt fler östuniversitet startar läkarutbildning på engelska

Eva Axelsson; Aktuell; LT nr 32/2009


Nya regler ska stoppa olämpliga studenter

Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 28/2009


MSF och Sylf besöker utlandsstuderande

Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 23/2009


Centrum för rättvisa: Tusentals sökande till läkarutbildningen kan ha rätt till skadestånd

www.lakartidningen.se den 1 april 2009


SKL ifrågasätter lagkrav på AT-block för utlandsutbildade

M Närlid; Aktuellt; LT nr 13 2009


Lena Ekelius ny Sylf-ordförande

Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 13 2009


Färre ST-läkare än läkarstudenter tror på eget chefskap

Marie Närlid; Aktuellt; LT nr 12 2009


Replik: Morgondagens sjukvård ställer andra krav på läkaren än på dagens

Yosef Tyson; Debatt; LT nr 11 2009


Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie

Jonas Nordquist; Debatt; LT nr 12 2009


Medicinstudenter i Umeå utlokaliseras till andra sjukhus

Aktuellt; LT nr 9 2009


Rehabiliteringsmedicin har nästan försvunnit från KIs läkarutbildning

Kristian Borg, Jörgen Borg; Debatt; LT nr 8 2009


Högskoleverket utreder möjlighet att neka brottslig student utbildning

Aktuellt; LT nr 7 2009


2008Hårda krav på svenska läkarstudenter i Polen

M Närlid; Aktuellt; LT nr 44 2008

Inte bara AT-läkare utan pappa också …
H Nyström; Debatt; LT nr 28-29 2008


Nya ST tar form

H Stensmyren, H Hjelmqvist; Ledare; LT nr 26-27 2008


Urvalstest för läkarutbildning

Organisationskommittén för AT-stämman 2008; Debatt; LT nr 23 2008


Den ofrivillige läkaren

C Petersson; Endast på webben; 2008-05-28
Urvalstest för läkarutbildning

J Milerad; Ledare; LT nr 17-18 2008


Ingen läkarutbildning i Örebro

B Ramel; Endast på webben; 2008-04-15


Karolinska institutet förespråkar kontroversiell kastrering

A Grönqvist, J Körlin, R Hakimnia; Debatt och brev; LT nr 16 2008


Yosef Tyson ny ordförande i MSF

B Ramel; Aktuellt; LT nr 16 2008


»AT-läkarnas reallöner har stagnerat«

M Närlid; Aktuellt; LT nr 15 2008


Läkarna som valde egna yrkesvägar

A Borgström; Endast på webben; 2008-04-03


»Slopa minimilönerna för AT-läkare«

M Närlid; Aktuellt; LT nr 14 2008


Brist på tid och pengar hindrar läkarstuderande från att forska

D Giglio, N Bergh; Klinik och vetenskap; LT nr 14 2008


Undervisning i flygande fläng

M Bågedahl-Strindlund; Ledare; LT nr 12 2008


Professionell utveckling - Så förs ämnet stegvis in i läkarutbildningen i Umeå

U Lindström m fl; Klinik och vetenskap; LT nr 12-13 2008


Vanvårda inte AT-systemet!

H Stensmyren; Ledare; LT nr 9 2008


Bättre fokus på utbildningen och större ansvar till kandidaterna. Så kan Sverige lära av USA

L Lund, Klinik och Vetenskap; LT nr 9 2008


Enkätstudie om AT-läkares syn på sin grundutbildning

A Hoppe m fl; Klinik och vetenskap; LT nr 9 2008


2007MSF-kompromiss om utbildningsplatser i framgångsrikt utskottsarbete

T Ahlgren; Aktuellt; LT nr 48 2007


Jag håller inte med!

Å Nilsonne; Debatt; LT nr 51-52 2007


Kan en tidigare morddömd person utbilda sig till läkare?

N Lynöe; Debatt; LT nr 48 2007


Bryr sig arbetsgivarna om AT-sökandes kompetens?

O Wallin m fl; Debatt; LT nr 48 2007


AT-läkare får för lite sömn trots åtgärdsprogram

M Annerstedt; Nya Rön; LT nr 48 2007


Utbilda i mänskliga rättigheter på läkarprogrammet!

M Swiergiel; Debatt; LT nr 45 2007


Goda förebilder behvs för det goda lärandet

Å Andrén-Sandberg; Debatt; LT nr 42 2007


Varför säger Läkarförbundet ja till utökad läkarutbildning om resultatet blir sänkt kvalitet?

J Svefors; Debatt; LT nr 42 2007


Fel att förlita sig på att läkare med utländsk utbildning skall fylla vakanserna

E Nilsson-Bågenholm; Debatt; LT nr 42 2007


Ska grundutbildning och AT samordnas?

J Östergren; Ledare; LT nr 40 2007


Örebro ansöker på nytt om läkarutbildning

S Gunnarsdotter; Aktuellt; LT nr 40 2007


2007 års AT-rankning

E Ohlin; Aktuellt; LT nr 38 2007


Samverkan lärare och studenter-nyckeln till lyckad förändring

H Gedeborg m fl; Klinik och vetenskap; LT nr 39 2007


Fler platser på läkarutbildningen

B Ramel; Aktuellt; LT nr 38 2007


Livslångt lärande från novis till expert

S Lindgren,A Håkansson; Tema Medicinskt Lärande; LT nr 38 2007


Kontinuitet i handledningen och återkoppling ger läkarstudenter en trygg yrkesidentitet

M Wahlqvist; Klinik och vetenskap; LT nr 38 2007


Vägen till läkarkompetens kan bli bredare och rakare

K Aspegren; LT nr 38 2007


Kvalitetsbedömningar av läkarutbildnigar

H Karle; Klinik och vetenskap; LT nr 38 2007


Svenska läkarutbildningen är bra-men kan bli bättre

J Nordenström,S Lindgren; LT nr 38 2007


Från ämnesbaserad linje till resultatstyrt program

S Lindgren, N Danielsen; Klinik och vetenskap; LT nr 38 2007


Om den svåra konsten att skriva målbeskrivningar

K Aspegren; Klinik och vetenskap; LT nr 38 2007


Livslångt lärande -ett studentperspektiv

M Annerstedt; Klinik och vetenskap; LT nr 38 2007


Hur skall läkarutbildningen förbättras?

A Borgström; Aktuellt; LT nr 38 2007


Läkarstudenter i Linköping får personliga mentorer

S Gunnarsdotter; Aktuellt; LT nr 34 2007


Hellre casebaserat än problembaserat lärande, anser läkarstudenter

M Annerstedt; Nya Rön; LT nr 28-29 2007


Psykisk ohälsa vanligt bland läkarstudenter

E Ohlin; Aktuellt; LT nr 22 2007


Amanuensprogram i Göteborg slår hål på myten om medicinstuderandes ointresse för forskning

P Boström m fl; Debatt; LT nr 20-21 2007


Bättre utbildning om läkemedelsindustrin önskvärd!

M Annerstedt; Nya Rön; LT nr 26-27 2007


Satsa på utbildningskvaliteten!

Hanna Åsberg; Ledare; LT nr 16 2007


Utbildning av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik

M Wingren; Klinik och vetenskap; LT nr 16 2007


Sex år till legitimation

J Nordenström, S Lindgren; Debatt; LT nr 10 2007


Naturen lockade till AT i Norge

A Borgström; Aktuellt; LT nr 9 2007


Färre gör AT i andra länder

A Borgström; Aktuellt; LT nr 9 2007


Minst lönepåslag till AT-läkare, mest till distrikts- och överläkare

A Borgström; Aktuellt; LT nr 9 2007


Utbildning över nätet ger alla studenter samma teori

S Holfve; Aktuellt; LT nr 9 2007


Studenter gillar Linköping

A Borgström; Aktuellt; LT nr 7 2007


Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen

M-L Larsson m fl; Klinik och vetenskap; LT nr 6 2007


Läkarutbildningen måste byggas ut, anser Socialstyrelsen

E Ohlin; Aktuellt; LT nr 6 2007


Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA

Hanna Åsberg; Medicinsk kommentar; LT nr 3 2007


2006Handlingsprogram behövs för studenter som smittats med MRSA

Hanna Åsberg; Debatt; LT nr 13 2006