100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2009
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 52348 2009 nr 35 2141 Yrsel och illamående – vestibulära orsaker
2 51707 2009 nr 13 936 Frakturer i fingrar och metakarpalben
3 45003 2009 nr 36 2209 Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom
4 42732 2009 nr 9 594 ABC om Divertikulit
5 38861 2009 nr 3 133 Forskningen rentvår råttan från all skuld till digerdöden
6 37037 2009 nr 35 2147 Fysikalisk behandling av yrsel
7 35643 2009 nr 24 1655 ABC om Ovarialcystor
8 35256 2009 nr 20 1390 Bilder av hjärnan – ett stöd i utredningen av demens
9 33200 2009 nr 17 1172 Hirschsprungs sjukdom
– ovanlig medfödd tarmsjukdom
10 32815 2009 nr 3 104 Polycytemia vera – fokus på Hb-värdet
11 32477 2009 nr 17 1201 Hade Adolf Hitler Aspergers syndrom?
12 31878 2009 nr 7 448 Drick när du är törstig – för mycket vatten kan vara livsfarligt
13 30546 2009 nr 1 47 Finns det anledning att ta kolesterolkampanjen på allvar?
14 30187 2009 nr 24 1628 Ska kvinnan vara nykter när hon försöker bli gravid?
15 30083 2009 nr 8 520 Utsättningssymtom efter behandling med tramadol
16 28664 2009 nr 34 2057 Pulmonell arteriell hypertension
17 27571 2009 nr 35 2134 Akut yra patienter
18 27156 2009 nr 30 1891 Tallprocessionsspinnare – stort hälsoproblem på södra Gotland
19 25460 2009 nr 40 2549 Varning för simvastatin 80 mg!
20 25408 2009 nr 11 757 Behandling av akut ryggmärgsskada
21 25377 2009 nr 18 1273 Malignt neuroleptikasyndrom
– sällsynt diagnos med hög dödlighet
22 24006 2009 nr 37 2274 Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin
23 23194 2009 nr 5 305 Anknytningsteorin på allvar i Sverige
24 23135 2009 nr 15 1089 Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen
25 22898 2009 nr 10 Läkaren begärd häktad
26 22853 2009 nr 9 602 Fördubblad dos av paracetamol
– fel och farligt
27 22487 2009 nr 14 994 Oroande ökning av antalet intoxikationer med metformin
28 22478 2009 nr 18 1262 Infiltrat som tecken på lungembolism
– den gäckande skuggan
29 22407 2009 nr 36 2194 Kroniskt trötthetssyndrom – en användbar diagnos?
30 21869 2009 nr 3 110 Essentiell trombocytos – en kriteriediagnos
31 21716 2009 nr 43 2769 Mefedron – Internetdrog som tycks ha kommit för att stanna
32 21710 2009 nr 24 1660 Nedre luftvägsinfektioner i primärvården
33 21693 2009 nr 6 371 Så bör kattbett behandlas
34 20607 2009 nr 42 2680 Rektaltermometern fortfarande bäst för temperaturmätning
35 19887 2009 nr 52 3521 Desinformation om biverkningsriskerna för barn och foster med tiomersal i vaccin
36 19749 2009 nr 28 1841 Nestor med världsrekordet
i studiet av tvångssyndrom
37 19449 2009 nr 20 1381 Frontotemporal demens heterogen sjukdomsgrupp
38 18962 2009 nr 11 775 Rehabilitativ neurokirurgi
39 18840 2009 nr 11 Läkaren häktad misstänkt för dråp
40 18676 2009 nr 8 500 Tvåkomponentgel ger bäst effekt vid psoriasis i hårbotten
41 17911 2009 nr 9 580 Vattkoppor inte alltid
en harmlös barnsjukdom
42 17865 2009 nr 14 Danmark stoppar receptfritt diklofenak
43 17711 2009 nr 4 212 Neuropatisk smärta kan handläggas på tio minuter
44 17637 2009 nr 6 369 Även heterosexuella män kan få urinvägsinfektion av analsex
45 17600 2009 nr 20 1349 Rätt mätt blodtryck, tack!
46 17528 2009 nr 35 2144 Medicinskt oförklarad yrsel
47 17364 2009 nr 45 3003 Kirurgi – omistligt komplement till medicinsk behandling
48 17223 2009 nr 34 2065 Vilseledande avhandling om strålning från mobiltelefoner
49 17137 2009 nr 7 439 ABC om Vibrationsskador
50 16919 2009 nr 11 772 Autonom dysfunktion ska dokumenteras enligt standard
51 16777 2009 nr 20 1374 Lewykroppsdemens – stor risk för felbehandling och död
52 16323 2009 nr 7 453 Djuren i par mot Noaks ark – var de alla heterosexuella?
53 16199 2009 nr 24 1669 Hennatatuering kan bli livslångt problem
54 16144 2009 nr 15 1094 Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör för alkoholmissbruk
55 16016 2009 nr 7 420 Välj rätt metod för beräkning av njurfunktion
56 16006 2009 nr 9 586 Tidig nervreparation ger bättre kliniskt slutresultat
57 15958 2009 nr 38 2354 AT-provets resultat varierar beroende på studieort och ålder
58 15943 2009 nr 12 845 Mastcellen – både ond och god
59 15712 2009 nr 15 1076 Myter får vika för fakta
när dödshjälp sätts under lupp
60 15626 2009 nr 12 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod
61 15562 2009 nr 43 2754 Kongenitala melanocytära nevus hos barn
62 15522 2009 nr 39 2460 Testosteron i nyckelroll vid hypo­gonadism hos män
63 15516 2009 nr 3 Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza
64 15492 2009 nr 37 2282 Ytersättning i höftleden
65 15491 2009 nr 6 350 Orbitafrakturer hos barn
kräver snabb handläggning
66 15417 2009 nr 47 3176 Asymtomatisk preexcitation – riskmarkör för plötslig död
67 15240 2009 nr 9 598 Långtidsbiverkningar av SSRI
68 15179 2009 nr 20 1386 Markörer i likvor och blod vid minnessjukdomar
69 14917 2009 nr 50 3403 Kläderna gör läkaren
70 14916 2009 nr 47 3152 Endoskopiskt ultraljud
inom gastro­enterologin
71 14852 2009 nr 4 226 Återuppväckande av minnen saknar vetenskapligt stöd som behandling
72 14800 2009 nr 37 2296 Evidens för reproduktionstoxisk effekt hos kemikalie ignorerad
73 14782 2009 nr 6 340 Markant ökning av Clostridium difficile – en av de vanligaste sjukhusbakterierna
74 14649 2009 nr 30 1887 Lungtrans­plantation i Sverige
– över 500 patienter har opererats
75 14274 2009 nr 42 2672 Svensk sjukvårds nestor Lars Werkö har dött
76 14144 2009 nr 3 Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar«
77 14063 2009 nr 50 3430 Bröstsmärta hos kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom
78 14025 2009 nr 38 2351 Ansträngningsastma kan vara laryngeal obstruktion
79 13935 2009 nr 32 1959 Medelhavskosten skyddar hjärtat
80 13823 2009 nr 6 361 Psykopati och hjärnavbildning – en litteraturgenomgång
81 13808 2009 nr 49 3332 Resultaten av hjärttransplantation allt bättre
82 13806 2009 nr 20 1402 Flickan fick koncentrerad natriumklorid – sköterskan varnas
83 13792 2009 nr 40 2548 Ordförande för HSAN varnas
84 13617 2009 nr 4 189 Anemi vanlig diagnos hos äldre
85 13545 2009 nr 37 2293 Torkad svinsköldkörtel kontra levotyroxin (Levaxin) vid hypotyreos
86 13541 2009 nr 3 98 Ny kunskap måste ge ny praxis
87 13196 2009 nr 7 444 Flera förmildrande omständigheter vägde tungt
88 13067 2009 nr 52 3489 Svenska 100-åringar blir snabbt allt fler
89 13055 2009 nr 40 2526 Farligt att sitta stilla även om man motionerar ofta
90 12944 2009 nr 12 866 »För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring«
91 12797 2009 nr 42 2701 Socialstyrelsen finner inga fel i Astrid Lindgren-fallet
92 12772 2009 nr 28 1814 Den nya pandemi­influensan A/H1N1
93 12766 2009 nr 5 301 Svenska läkare var gäster vid nazisternas elitskola
94 12680 2009 nr 20 1337 Det ska fan vara chef i psykiatrin
95 12606 2009 nr 45 2994 Hand­­läggning av svårt skov av ulcerös kolit
96 12594 2009 nr 3 129 Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård?
97 12364 2009 nr 41 2607 Tyreostatika­inducerad agranulocytos
98 12265 2009 nr 24 1645 Unga patienter – gamla knän
99 12234 2009 nr 10 f1 Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige
100 12233 2009 nr 20 1377 Vaskulär kognitiv störning ett spekt­rum av sjukdomar

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2017905