Läkartidningens Temanummer 2012


Läkartidningen fördjupar och belyser


Planerade teman och symposier 2012:
Våren
Prostatacancer, v 10Symposium 7 mars
Tobak, v 11 Symposium 14 mars
Tonårstema, v 16Symposium 18 april
Doping, v 23 Symposium 5 juni

Hösten, preliminärt
Livsstil och hälsa, v 36Symposium 6 september
Transplantationer, v 39 el 40
KOL, v 42 Symposium 16 oktober
Metabola leversjukdomar, v 46Symposium 14 november
Kontakta marknadsavdelningen på telefon 08-790 35 30 och boka en annons!
Eller mejla till marknad (snabel-a) lakartidningen.se

Du kan också beställa separata särtryck av temadelen, med eller utan din annons. Kontakta oss så berättar vi mer!