»Medicinskt fackspråk i skrift«


Läkartidningen, Socialstyrelsens språkvårdsgrupp, Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård och Terminologicentrum TNC har sammanställt råd och riktlinjer för medicinskt fackspråk i skrift.


Syftet är att bidra till ett mer enhetligt och exakt medicinskt fackspråk.


Det medicinska fackspråket används av många personalkategorier inom hälso- och sjukvården. Det är inte alltid lätt att veta hur en term ska stavas. I skrift, till exempel i den elektroniska journalen, kan stavningen spela stor roll för sökning och förståelse.


Ladda ner: »Medicinskt fackspråk i skrift«