Om Läkartidningen och Lakartidningen.se


O Läkartidningen består av pappersutgåvan (ISSN: 0023-7205) och webbplatsen Lakartidningen.se (ISSN: 1652-7518).

Pappersutgåvan, som grundades 1904, utkommer vanligen varje vecka och har en upplaga på 40 900 ex.

Alla artiklar i pappersutgåvan finns även här på Lakartidningen.se, där nyheter publiceras löpande, se även rss-flöde. På webben hittar du även bland annat Läkartidningens elektroniska artikelarkiv, bloggar, samlingssidor, länkar, och här kan du som läsare kommentera alla artiklar.

De flesta vetenskapliga artiklar referentgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Läkartidningen skickar regelbundet ut elektroniska nyhetsbrev.
Vi finns även på Facebook och på Twitter.

Läkartidningen ges ut av Läkartidningen Förlag AB som ägs av Sveriges läkarförbund, som svarar för innehållet på Läkartidningens ledarsida och på särskilda förbundssidor i tidningen. Vad gäller övrigt material är Läkartidningen publicistiskt självständig.

Läkartidningen Förlag AB anordnar även symposier och karriärkvällar och ger ut böcker.