O Läkartidningens och Läkarförbundets samarrangemang Karriärkväll för läkare har blivit en succé, och under 2011 besökte nästan 600 läkare våra fem arrangemang.
Både besökare och utställare har verkligen uppskattat detta initiativ, och vi ser det som en viktig medlemsnytta att ge läkarna ett nytt forum för att få tips och knyta kontakter.


Vår:
Malmö, torsdag 29 mars
Linköping, onsdag 25 april
Stockholm, onsdag 23 maj

Höst:
Göteborg, måndag 8 oktober
Örebro, onsdag 24 oktober
Umeå, torsdag 8 november

Vill du ställa ut på våra karriärkvällar? Mer information!