100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2012
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 39341 2012 nr 19 938 Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest
2 38214 2012 nr 46 2088 Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden
3 24483 2012 nr 42 1895 Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder
4 23955 2012 nr 43 1934 Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång
5 23416 2012 nr 4 148 Träning minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge
6 21497 2012 nr 5 218 Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd
7 20589 2012 nr 22 1085 Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris
8 19283 2012 nr 17 888 Hyponatremi
9 18894 2012 nr 1 18 Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning
10 18464 2012 nr 9 486 Riskerna med fettrik diet är överdrivna
11 17476 2012 nr 4 150 Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer
12 16781 2012 nr 51 2354 Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera
13 16552 2012 nr 4 146 Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar
14 15808 2012 nr 4 165 Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
15 15498 2012 nr 3 99 Hereditärt angio­ödem – svår sjukdom med nya terapialternativ
16 15483 2012 nr 19 950 Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt
17 15180 2012 nr 6 282 Kvinnliga bröstavvikelser
18 14742 2012 nr 19 947 Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor
19 14642 2012 nr 14 738 Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset
20 14594 2012 nr 23 1147 Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen
21 14449 2012 nr 43 1954 Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland
22 14311 2012 nr 17 875 Över­levnaden vid maligna gliom har ökat senaste tio åren
23 14274 2012 nr 48 2196 »TWAR« – epidemin som inte finns
24 14040 2012 nr 1 16 Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren
25 13682 2012 nr 42 1884 Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar
26 13489 2012 nr 26 1285 Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige
27 13296 2012 nr 45 2016 Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering
28 13224 2012 nr 45 2009 Läkaren friad från dataintrång
29 13156 2012 nr 38 1673 Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning
30 12936 2012 nr 11 528 Förrådet av vitamin B1 avgör hur länge människan överlever utan mat
31 12760 2012 nr 47 2156 Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom
32 12652 2012 nr 46 2097 Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom
33 12630 2012 nr 34 1483 Ta bort Tavegyl
34 12614 2012 nr 43 1946 Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få
35 12504 2012 nr 51 2332 Hur många kroppsdelar ska få offras?
36 12462 2012 nr 34 1467 Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor
37 12362 2012 nr 6 265 »Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«
38 10533 2012 nr 43 1968 Moderna myter om mindfulness
39 9999 2012 nr 47 2159 Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård
40 9863 2012 nr 26 1277 Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort
41 9765 2012 nr 47 2146 Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp
42 9679 2012 nr 4 138 Läkare bör betraktas som skiftarbetare
43 9679 2012 nr 36 1518 Västervik toppar igen
44 9562 2012 nr 5 192 Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder
45 9426 2012 nr 1 34 TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion
46 9367 2012 nr 8 407 Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen
47 9328 2012 nr 1 45 Varför blev jag filmad av de anhöriga?
48 9241 2012 nr 46 2106 Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest
49 9165 2012 nr 3 104 Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder
50 9161 2012 nr 45 2028 Utbrott av Pseudomonasfollikulit
51 9160 2012 nr 12 622 Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats
52 9103 2012 nr 9 462 Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning
53 9032 2012 nr 1 16 Förslag: Minst 5 års läkarutbildning
54 9016 2012 nr 1 41 Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS
55 9000 2012 nr 6 279 Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion
56 8928 2012 nr 5 222 Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos
57 8925 2012 nr 25 1214 Döende patient fick inga läkarsamtal
58 8794 2012 nr 5 228 Två fall av pellagra
59 8673 2012 nr 12 625 Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar
60 8630 2012 nr 41 1829 Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling
61 8610 2012 nr 8 403 Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen
62 8572 2012 nr 46 2100 Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada
63 8568 2012 nr 46 2093 Ikterus och kolestas
64 8513 2012 nr 6 265 3 000 läkarstudenter som knackar på dörren
65 8404 2012 nr 32 1404 29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis
66 8350 2012 nr 8 412 Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer
67 8349 2012 nr 37 Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper
68 8095 2012 nr 23 1172 Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes
69 8057 2012 nr 1 Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
70 8051 2012 nr 7 355 SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner
71 8048 2012 nr 6 296 Den berusade operatören
72 8033 2012 nr 19 936 Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution
73 7982 2012 nr 43 1966 Doktor Olofssons mörkade sidor
74 7966 2012 nr 1 30 Cystisk ­ekinokockos
75 7929 2012 nr 3 90 Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma
76 7918 2012 nr 12 604 Evidensbristen är det stora problemet
77 7882 2012 nr 47 2164 Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion
78 7871 2012 nr 49 2284 Allt fler får akut tarm­ischemi – snabb diagnos och behandling räddar liv
79 7831 2012 nr 45 2032 Om att välja bort både smör och standardmjölk
80 7808 2012 nr 11 542 Motiverat att mäta blodtryck i båda armarna
81 7796 2012 nr 16 801 Föräldrarna anmäler barnsjukhuset
82 7689 2012 nr 11 564 Snusning en kontroversiell folkhälsofråga
83 7680 2012 nr 37 1613 Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer
84 7615 2012 nr 51 2361 Främmande kropp i luftvägarna
85 7530 2012 nr 38 1686 Själen sitter där det gör mest ont
86 7456 2012 nr 9 468 Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning
87 7347 2012 nr 48 2216 Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare
88 7300 2012 nr 48 2223 Akut hjärtsvikt på akuten
89 7256 2012 nr 46 2087 Metabol leversjukdom är ofta orsaken
90 7238 2012 nr 36 1520 De nya arbetskläderna på Akademiska en »estetisk katastrof«
91 7234 2012 nr 7 334 Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument
92 7193 2012 nr 36 1540 Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom
93 7061 2012 nr 29 1329 KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor
94 7053 2012 nr 14 758 Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem
95 7038 2012 nr 3 82 Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls
96 6948 2012 nr 34 1478 Abdominell kompression av aorta effektiv vid svår postpartumblödning
97 6943 2012 nr 1 »Fallet är exceptionellt – det måste få ta tid«
98 6929 2012 nr 8 416 Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg
99 6914 2012 nr 19 941 Nytt ettårigt läkaravtal ger 2,6 procent
100 6859 2012 nr 1 Riksåklagaren vill granska Astrid Lindgren-fallet

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=1151678