100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2012
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 39928 2012 nr 19 938 Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest
2 39066 2012 nr 46 2088 Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden
3 25211 2012 nr 42 1895 Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder
4 24701 2012 nr 43 1934 Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång
5 23926 2012 nr 4 148 Träning minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge
6 22207 2012 nr 5 218 Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd
7 21239 2012 nr 22 1085 Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris
8 20886 2012 nr 17 888 Hyponatremi
9 19367 2012 nr 1 18 Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning
10 19046 2012 nr 9 486 Riskerna med fettrik diet är överdrivna
11 17805 2012 nr 4 150 Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer
12 17327 2012 nr 51 2354 Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera
13 16983 2012 nr 3 99 Hereditärt angio­ödem – svår sjukdom med nya terapialternativ
14 16875 2012 nr 4 146 Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar
15 16629 2012 nr 6 282 Kvinnliga bröstavvikelser
16 16527 2012 nr 4 165 Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
17 15988 2012 nr 19 950 Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt
18 15221 2012 nr 19 947 Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor
19 15044 2012 nr 43 1954 Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland
20 15028 2012 nr 14 738 Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset
21 14963 2012 nr 23 1147 Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen
22 14911 2012 nr 48 2196 »TWAR« – epidemin som inte finns
23 14707 2012 nr 17 875 Över­levnaden vid maligna gliom har ökat senaste tio åren
24 14537 2012 nr 1 16 Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren
25 14299 2012 nr 42 1884 Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar
26 14111 2012 nr 38 1673 Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning
27 14040 2012 nr 26 1285 Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige
28 13911 2012 nr 45 2016 Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering
29 13829 2012 nr 45 2009 Läkaren friad från dataintrång
30 13815 2012 nr 46 2097 Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom
31 13681 2012 nr 47 2156 Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom
32 13396 2012 nr 11 528 Förrådet av vitamin B1 avgör hur länge människan överlever utan mat
33 13382 2012 nr 51 2332 Hur många kroppsdelar ska få offras?
34 13177 2012 nr 43 1946 Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få
35 13052 2012 nr 34 1483 Ta bort Tavegyl
36 13022 2012 nr 34 1467 Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor
37 12898 2012 nr 6 265 »Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«
38 11032 2012 nr 43 1968 Moderna myter om mindfulness
39 10666 2012 nr 6 279 Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion
40 10510 2012 nr 47 2159 Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård
41 10354 2012 nr 26 1277 Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort
42 10258 2012 nr 47 2146 Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp
43 10224 2012 nr 36 1518 Västervik toppar igen
44 10207 2012 nr 4 138 Läkare bör betraktas som skiftarbetare
45 10110 2012 nr 46 2106 Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest
46 9967 2012 nr 9 462 Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning
47 9961 2012 nr 8 407 Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen
48 9918 2012 nr 5 192 Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder
49 9895 2012 nr 1 34 TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion
50 9790 2012 nr 45 2028 Utbrott av Pseudomonasfollikulit
51 9735 2012 nr 1 45 Varför blev jag filmad av de anhöriga?
52 9733 2012 nr 12 622 Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats
53 9602 2012 nr 5 228 Två fall av pellagra
54 9539 2012 nr 1 16 Förslag: Minst 5 års läkarutbildning
55 9537 2012 nr 3 104 Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder
56 9516 2012 nr 41 1829 Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling
57 9433 2012 nr 46 2100 Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada
58 9399 2012 nr 46 2093 Ikterus och kolestas
59 9393 2012 nr 1 41 Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS
60 9388 2012 nr 12 625 Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar
61 9352 2012 nr 5 222 Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos
62 9318 2012 nr 25 1214 Döende patient fick inga läkarsamtal
63 9297 2012 nr 8 403 Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen
64 8971 2012 nr 6 265 3 000 läkarstudenter som knackar på dörren
65 8927 2012 nr 8 412 Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer
66 8922 2012 nr 32 1404 29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis
67 8866 2012 nr 37 Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper
68 8805 2012 nr 1 30 Cystisk ­ekinokockos
69 8753 2012 nr 47 2164 Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion
70 8680 2012 nr 43 1966 Doktor Olofssons mörkade sidor
71 8596 2012 nr 19 936 Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution
72 8578 2012 nr 45 2032 Om att välja bort både smör och standardmjölk
73 8543 2012 nr 49 2284 Allt fler får akut tarm­ischemi – snabb diagnos och behandling räddar liv
74 8518 2012 nr 3 90 Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma
75 8513 2012 nr 7 355 SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner
76 8489 2012 nr 23 1172 Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes
77 8471 2012 nr 12 604 Evidensbristen är det stora problemet
78 8436 2012 nr 6 296 Den berusade operatören
79 8411 2012 nr 9 468 Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning
80 8398 2012 nr 1 Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
81 8360 2012 nr 11 564 Snusning en kontroversiell folkhälsofråga
82 8214 2012 nr 51 2361 Främmande kropp i luftvägarna
83 8153 2012 nr 11 542 Motiverat att mäta blodtryck i båda armarna
84 8108 2012 nr 16 801 Föräldrarna anmäler barnsjukhuset
85 8023 2012 nr 37 1613 Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer
86 7979 2012 nr 48 2223 Akut hjärtsvikt på akuten
87 7944 2012 nr 38 1686 Själen sitter där det gör mest ont
88 7931 2012 nr 48 2216 Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare
89 7837 2012 nr 29 1329 KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor
90 7827 2012 nr 41 1821 Kärlkomplikationer vid neuro­fibromatos är livshotande
91 7806 2012 nr 46 2087 Metabol leversjukdom är ofta orsaken
92 7790 2012 nr 36 1520 De nya arbetskläderna på Akademiska en »estetisk katastrof«
93 7752 2012 nr 36 1540 Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom
94 7684 2012 nr 14 758 Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem
95 7646 2012 nr 7 334 Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument
96 7541 2012 nr 8 416 Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg
97 7520 2012 nr 46 2068 Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?
98 7509 2012 nr 34 1478 Abdominell kompression av aorta effektiv vid svår postpartumblödning
99 7380 2012 nr 3 82 Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls
100 7359 2012 nr 29 1356 Dags för nollbud i nästa avtalsrörelse

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=1214109