100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2012
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 39684 2012 nr 19 938 Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest
2 38650 2012 nr 46 2088 Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden
3 24859 2012 nr 42 1895 Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder
4 24283 2012 nr 43 1934 Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång
5 23710 2012 nr 4 148 Träning minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge
6 21851 2012 nr 5 218 Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd
7 20872 2012 nr 22 1085 Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris
8 19896 2012 nr 17 888 Hyponatremi
9 19144 2012 nr 1 18 Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning
10 18786 2012 nr 9 486 Riskerna med fettrik diet är överdrivna
11 17663 2012 nr 4 150 Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer
12 17088 2012 nr 51 2354 Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera
13 16712 2012 nr 4 146 Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar
14 16214 2012 nr 4 165 Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
15 16055 2012 nr 3 99 Hereditärt angio­ödem – svår sjukdom med nya terapialternativ
16 15754 2012 nr 19 950 Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt
17 15655 2012 nr 6 282 Kvinnliga bröstavvikelser
18 15016 2012 nr 19 947 Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor
19 14857 2012 nr 14 738 Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset
20 14810 2012 nr 23 1147 Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen
21 14743 2012 nr 43 1954 Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland
22 14658 2012 nr 48 2196 »TWAR« – epidemin som inte finns
23 14546 2012 nr 17 875 Över­levnaden vid maligna gliom har ökat senaste tio åren
24 14309 2012 nr 1 16 Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren
25 13986 2012 nr 42 1884 Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar
26 13796 2012 nr 26 1285 Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige
27 13653 2012 nr 45 2016 Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering
28 13577 2012 nr 45 2009 Läkaren friad från dataintrång
29 13559 2012 nr 38 1673 Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning
30 13191 2012 nr 11 528 Förrådet av vitamin B1 avgör hur länge människan överlever utan mat
31 13177 2012 nr 46 2097 Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom
32 13125 2012 nr 47 2156 Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom
33 13013 2012 nr 51 2332 Hur många kroppsdelar ska få offras?
34 12941 2012 nr 43 1946 Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få
35 12849 2012 nr 34 1483 Ta bort Tavegyl
36 12728 2012 nr 34 1467 Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor
37 12669 2012 nr 6 265 »Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«
38 10798 2012 nr 43 1968 Moderna myter om mindfulness
39 10337 2012 nr 47 2159 Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård
40 10148 2012 nr 26 1277 Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort
41 10038 2012 nr 47 2146 Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp
42 10006 2012 nr 36 1518 Västervik toppar igen
43 9981 2012 nr 4 138 Läkare bör betraktas som skiftarbetare
44 9765 2012 nr 5 192 Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder
45 9764 2012 nr 46 2106 Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest
46 9717 2012 nr 8 407 Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen
47 9662 2012 nr 1 34 TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion
48 9628 2012 nr 6 279 Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion
49 9623 2012 nr 9 462 Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning
50 9515 2012 nr 1 45 Varför blev jag filmad av de anhöriga?
51 9484 2012 nr 12 622 Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats
52 9479 2012 nr 45 2028 Utbrott av Pseudomonasfollikulit
53 9395 2012 nr 3 104 Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder
54 9344 2012 nr 1 16 Förslag: Minst 5 års läkarutbildning
55 9222 2012 nr 1 41 Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS
56 9170 2012 nr 5 222 Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos
57 9164 2012 nr 5 228 Två fall av pellagra
58 9138 2012 nr 25 1214 Döende patient fick inga läkarsamtal
59 9075 2012 nr 41 1829 Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling
60 9030 2012 nr 12 625 Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar
61 8979 2012 nr 46 2100 Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada
62 8973 2012 nr 8 403 Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen
63 8921 2012 nr 46 2093 Ikterus och kolestas
64 8779 2012 nr 6 265 3 000 läkarstudenter som knackar på dörren
65 8686 2012 nr 32 1404 29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis
66 8668 2012 nr 8 412 Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer
67 8623 2012 nr 37 Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper
68 8416 2012 nr 1 30 Cystisk ­ekinokockos
69 8399 2012 nr 47 2164 Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion
70 8387 2012 nr 43 1966 Doktor Olofssons mörkade sidor
71 8362 2012 nr 19 936 Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution
72 8337 2012 nr 23 1172 Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes
73 8328 2012 nr 45 2032 Om att välja bort både smör och standardmjölk
74 8312 2012 nr 7 355 SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner
75 8267 2012 nr 6 296 Den berusade operatören
76 8240 2012 nr 1 Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
77 8235 2012 nr 3 90 Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma
78 8231 2012 nr 49 2284 Allt fler får akut tarm­ischemi – snabb diagnos och behandling räddar liv
79 8225 2012 nr 12 604 Evidensbristen är det stora problemet
80 8011 2012 nr 9 468 Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning
81 8000 2012 nr 11 564 Snusning en kontroversiell folkhälsofråga
82 7985 2012 nr 11 542 Motiverat att mäta blodtryck i båda armarna
83 7965 2012 nr 16 801 Föräldrarna anmäler barnsjukhuset
84 7884 2012 nr 51 2361 Främmande kropp i luftvägarna
85 7876 2012 nr 37 1613 Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer
86 7774 2012 nr 38 1686 Själen sitter där det gör mest ont
87 7682 2012 nr 48 2223 Akut hjärtsvikt på akuten
88 7648 2012 nr 48 2216 Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare
89 7596 2012 nr 36 1520 De nya arbetskläderna på Akademiska en »estetisk katastrof«
90 7575 2012 nr 46 2087 Metabol leversjukdom är ofta orsaken
91 7504 2012 nr 29 1329 KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor
92 7504 2012 nr 36 1540 Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom
93 7473 2012 nr 7 334 Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument
94 7352 2012 nr 14 758 Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem
95 7264 2012 nr 46 2068 Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?
96 7261 2012 nr 3 82 Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls
97 7257 2012 nr 8 416 Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg
98 7215 2012 nr 41 1821 Kärlkomplikationer vid neuro­fibromatos är livshotande
99 7186 2012 nr 34 1478 Abdominell kompression av aorta effektiv vid svår postpartumblödning
100 7184 2012 nr 1 »Fallet är exceptionellt – det måste få ta tid«

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=1184126