100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2012
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 39833 2012 nr 19 938 Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest
2 38859 2012 nr 46 2088 Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden
3 25077 2012 nr 42 1895 Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder
4 24473 2012 nr 43 1934 Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång
5 23853 2012 nr 4 148 Träning minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge
6 22091 2012 nr 5 218 Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd
7 21032 2012 nr 22 1085 Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris
8 20404 2012 nr 17 888 Hyponatremi
9 19295 2012 nr 1 18 Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning
10 18961 2012 nr 9 486 Riskerna med fettrik diet är överdrivna
11 17763 2012 nr 4 150 Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer
12 17232 2012 nr 51 2354 Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera
13 16812 2012 nr 4 146 Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar
14 16524 2012 nr 3 99 Hereditärt angio­ödem – svår sjukdom med nya terapialternativ
15 16413 2012 nr 4 165 Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
16 16090 2012 nr 6 282 Kvinnliga bröstavvikelser
17 15897 2012 nr 19 950 Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt
18 15138 2012 nr 19 947 Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor
19 14979 2012 nr 14 738 Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset
20 14904 2012 nr 23 1147 Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen
21 14896 2012 nr 43 1954 Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland
22 14815 2012 nr 48 2196 »TWAR« – epidemin som inte finns
23 14650 2012 nr 17 875 Över­levnaden vid maligna gliom har ökat senaste tio åren
24 14473 2012 nr 1 16 Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren
25 14167 2012 nr 42 1884 Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar
26 13943 2012 nr 26 1285 Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige
27 13826 2012 nr 45 2016 Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering
28 13785 2012 nr 38 1673 Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning
29 13751 2012 nr 45 2009 Läkaren friad från dataintrång
30 13469 2012 nr 46 2097 Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom
31 13440 2012 nr 47 2156 Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom
32 13331 2012 nr 11 528 Förrådet av vitamin B1 avgör hur länge människan överlever utan mat
33 13241 2012 nr 51 2332 Hur många kroppsdelar ska få offras?
34 13098 2012 nr 43 1946 Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få
35 12988 2012 nr 34 1483 Ta bort Tavegyl
36 12902 2012 nr 34 1467 Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor
37 12827 2012 nr 6 265 »Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«
38 10952 2012 nr 43 1968 Moderna myter om mindfulness
39 10459 2012 nr 47 2159 Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård
40 10279 2012 nr 6 279 Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion
41 10273 2012 nr 26 1277 Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort
42 10186 2012 nr 47 2146 Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp
43 10157 2012 nr 36 1518 Västervik toppar igen
44 10139 2012 nr 4 138 Läkare bör betraktas som skiftarbetare
45 9986 2012 nr 46 2106 Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest
46 9873 2012 nr 8 407 Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen
47 9868 2012 nr 5 192 Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder
48 9856 2012 nr 9 462 Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning
49 9826 2012 nr 1 34 TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion
50 9669 2012 nr 1 45 Varför blev jag filmad av de anhöriga?
51 9654 2012 nr 12 622 Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats
52 9648 2012 nr 45 2028 Utbrott av Pseudomonasfollikulit
53 9495 2012 nr 3 104 Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder
54 9474 2012 nr 1 16 Förslag: Minst 5 års läkarutbildning
55 9363 2012 nr 5 228 Två fall av pellagra
56 9329 2012 nr 1 41 Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS
57 9319 2012 nr 41 1829 Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling
58 9287 2012 nr 5 222 Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos
59 9271 2012 nr 12 625 Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar
60 9254 2012 nr 25 1214 Döende patient fick inga läkarsamtal
61 9224 2012 nr 46 2100 Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada
62 9176 2012 nr 46 2093 Ikterus och kolestas
63 9169 2012 nr 8 403 Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen
64 8911 2012 nr 6 265 3 000 läkarstudenter som knackar på dörren
65 8837 2012 nr 8 412 Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer
66 8832 2012 nr 32 1404 29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis
67 8778 2012 nr 37 Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper
68 8634 2012 nr 47 2164 Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion
69 8617 2012 nr 1 30 Cystisk ­ekinokockos
70 8560 2012 nr 43 1966 Doktor Olofssons mörkade sidor
71 8520 2012 nr 19 936 Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution
72 8492 2012 nr 45 2032 Om att välja bort både smör och standardmjölk
73 8446 2012 nr 23 1172 Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes
74 8441 2012 nr 7 355 SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner
75 8427 2012 nr 3 90 Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma
76 8421 2012 nr 49 2284 Allt fler får akut tarm­ischemi – snabb diagnos och behandling räddar liv
77 8395 2012 nr 12 604 Evidensbristen är det stora problemet
78 8373 2012 nr 6 296 Den berusade operatören
79 8349 2012 nr 1 Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar
80 8276 2012 nr 9 468 Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning
81 8241 2012 nr 11 564 Snusning en kontroversiell folkhälsofråga
82 8097 2012 nr 11 542 Motiverat att mäta blodtryck i båda armarna
83 8065 2012 nr 51 2361 Främmande kropp i luftvägarna
84 8059 2012 nr 16 801 Föräldrarna anmäler barnsjukhuset
85 7966 2012 nr 37 1613 Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer
86 7891 2012 nr 38 1686 Själen sitter där det gör mest ont
87 7853 2012 nr 48 2223 Akut hjärtsvikt på akuten
88 7845 2012 nr 48 2216 Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare
89 7732 2012 nr 29 1329 KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor
90 7720 2012 nr 36 1520 De nya arbetskläderna på Akademiska en »estetisk katastrof«
91 7719 2012 nr 46 2087 Metabol leversjukdom är ofta orsaken
92 7650 2012 nr 36 1540 Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom
93 7587 2012 nr 7 334 Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument
94 7547 2012 nr 14 758 Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem
95 7468 2012 nr 41 1821 Kärlkomplikationer vid neuro­fibromatos är livshotande
96 7444 2012 nr 46 2068 Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?
97 7440 2012 nr 8 416 Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg
98 7356 2012 nr 34 1478 Abdominell kompression av aorta effektiv vid svår postpartumblödning
99 7343 2012 nr 3 82 Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls
100 7282 2012 nr 29 1356 Dags för nollbud i nästa avtalsrörelse

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=1202032