O Sedan 2010 arrangerar Läkartidningen i samarbete med Sveriges läkarförbund »Karriärkväll för läkare« på olika platser i Sverige.
Syftet är att ge förbundets medlemmar möjlighet att lyssna på inspirerande föredrag och knyta kontakter med arbetsgivarrepresentanter från olika branscher.

Karriärkvällar 2013:

Vår:
Lund, 13 mars
Jönköping, 19 mars
Stockholm, onsdag 25 maj (Karriärmässa för läkare)

Höst:
Luleå, 3 oktober
Göteborg, 9 oktober
Uppsala, 13 november

För program och anmälan: Klicka här!