Signerat
Under vinjetten »Signerat« skriver företrädare för Läkarförbundet.

nr 1316:

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

nr 1315:

Dålig planering orsakar läkarbrist

nr 1313-14:

Trög start för utökat vårdval

nr 1312:

Flera bra förslag med ny läkarutbildning

nr 1311:

Kartläggning visar primärvårdens brist på specialister

nr 1309-10:

Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

Viktiga reportage om sjukvården i DN

nr 1308:

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

nr 1307:

Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

nr 1306:

Maktutredning föreslår samlad patientlag

nr 1305:

Usel organisation – dyr läxa för sjukvården

nr 1304:

Nödvändigt med vinst och kontroll

nr 1303:

Läkarförbundet inleder förhandling

nr 1301-02:

Några visioner inför 2013

nr 1251:

Hälsokonton bör skiljas från journalsystem

nr 1249-50:

Råd till läkare i sociala medier

nr 1248:

Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

nr 1247:

Skönhetsbranschen behöver regleras

nr 1246:

Småskalig vård kan försvinna

nr 1245:

Läkare måste påtala vikten av vaccinering

nr 1243-44:

Sikta framåt, satsa på utbildning!

nr 1242:

Skjut inte på symbolerna!

nr 1241:

Otrygg sjukförsäkring skapar oro

nr 1239:

Den nya läkarrollen utmanar god yrkesetik

nr 1238:

Uppdrag: Läkare!

nr 1237:

Professionell utveckling – en hörnsten i Läkarförbundet

nr 1236:

Alla tjänar på bastjänstgöring

nr 1234-35:

Döda kroppar på turné väcker många frågor

nr 1232–33:

Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik

nr 1229-31:

Reserapport från Almedalen

nr 1226–28:

Marknadsföring av skönhet kräver god etik

nr 1225:

Läkarförbundet i Almedalen för jämlikare vård

nr 1223-24:

Förbundet välkomnar ny modell för specialitetsindelning

nr 1222:

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären

nr 1220-21:

Hundra år med skyddsombud

nr 1219:

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun

nr 1217-18:

Socialstyrelsen skjuter sig i foten - två gånger

nr 1216:

Äldrevården behöver fler läkare

nr 1214:

Mycket på gång inom forskningen!

nr 1213:

Dags införa medicinsk vårdgaranti

nr 1212:

Mer verkstad i vårdvalet!

nr 1211:

Dags att kräva fortbildning!

nr 1209:

Staten måste styra ST-tjänsterna

nr 1208:

Antibiotika riskerar bli utan verkan

För få barnhjärtläkare i Sverige

nr 1207:

Bevara allmänmedicinsk kompetens

Ännu ett dråpslag för medicinsk forskning

nr 1206:

Kvalitetsregistrera med kvalitet

nr 1205:

En etablerad fara i sjukvården

nr 1204:

Akut brist på företagsläkare

nr 1203:

Läkarförbundet inleder förhandling