100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2006
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109730 2006 nr 4 207 Restless legs – vanligt
sjukdomstillstånd som ofta missas
2 84504 2006 nr 38 2738 Energidryck – farlig eller inte?
3 82011 2006 nr 26 2054 ABC om Främre bukväggsbråck
4 59586 2006 nr 42 3174 Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress
5 57269 2006 nr 20 1618 ABC om Nästäppa
6 53058 2006 nr 9 643 ABC om Senskador i handen
7 47550 2006 nr 39 2871 ABC om Synkope
8 45334 2006 nr 9 634 Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras
9 42930 2006 nr 13 1031 ABC om Djup ventrombos
10 42304 2006 nr 45 3460 Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser
11 40696 2006 nr 19 1516 Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp
12 38273 2006 nr 48 3832 Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma
13 36487 2006 nr 30 2217 Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk
14 36174 2006 nr 14 1099 Dålig prognos vid handeksem
15 35944 2006 nr 7 Nya rön om plötslig spädbarnsdöd
16 34795 2006 nr 36 2532 Broskceller transplanteras till höften
17 31032 2006 nr 20 1599 Försenad sömnfas
18 30611 2006 nr 32 2296 Preeklampsi
19 30556 2006 nr 4 203 Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor
20 30250 2006 nr 40 2976 D-vitaminbrist bakom osteoporos
21 29984 2006 nr 50 4033 ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk
22 29121 2006 nr 18 1440 Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad
23 28768 2006 nr 42 3161 Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos
24 28394 2006 nr 9 633 PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission
25 28066 2006 nr 14 1100 Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi
26 27816 2006 nr 12 Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
27 27628 2006 nr 38 2730 Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd
28 27349 2006 nr 45 3446 Varför ta bort mer än nödvändigt?
29 25124 2006 nr 48 3802 Vattenpipa lika skadlig som annan rökning
30 24712 2006 nr 28 2131 Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll
31 24492 2006 nr 42 3178 Motiverande samtal – bättre än råd
32 24096 2006 nr 21 1741 Bisfosfonater kan ge käkbensnekros
33 22907 2006 nr 40 3012 Behandling av sömnproblem under graviditet och amning
34 22652 2006 nr 42 3182 Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering
35 22633 2006 nr 26 2045 Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos
36 22505 2006 nr 13 1054 Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa
37 22442 2006 nr 7 482 Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi
38 22283 2006 nr 20 1594 Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros
39 21835 2006 nr 1 28 Växtsteroler i vanliga livsmedel sänker serumkolestrol
40 21572 2006 nr 49 3946 Effektiv handläggning
av misstänkt hudcancer
41 21463 2006 nr 4 217 Alla läkare måste kunna diagnostisera en Borreliainfektion
42 21174 2006 nr 26 2032 Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras
43 21008 2006 nr 11 863 La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga
44 21002 2006 nr 12 919 Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom
45 20802 2006 nr 10 753 Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin
46 20704 2006 nr 37 2632 Åskknallshuvudvärk
– oftast ett godartat tillstånd
47 20457 2006 nr 7 466 Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes
48 20313 2006 nr 24 1937 Spanska sjukans virus uppväckt från de döda
49 19605 2006 nr 50 4022 Kostmanns syndrom till stor del klarlagt – genom svensk forskning
50 19545 2006 nr 32 2315 Det är inte så bråttom med Betapred
51 19477 2006 nr 48 3829 Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd?
52 19295 2006 nr 3 131 Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer
53 19290 2006 nr 19 1523 Celiaki som modell för autoimmun sjukdom
54 19023 2006 nr 28 2146 Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen
55 18914 2006 nr 40 2990 Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem
56 18853 2006 nr 48 3822 Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens
57 18811 2006 nr 18 1457 Tidlösa teorier om mänskliga livskriser
58 18630 2006 nr 41 3092 Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov
59 18331 2006 nr 15 1206 Miljoner nyfödda barn dör i onödan
60 18251 2006 nr 18 1429 Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng
61 17976 2006 nr 12 938 Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall
62 17801 2006 nr 28 2130 Yra patienter i primärvården – behandlingsråd
63 17760 2006 nr 14 1112 Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt
64 17460 2006 nr 17 1305 Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde
65 17455 2006 nr 13 1016 Utvärdering av hypofyskirurgi
66 17439 2006 nr 19 1541 Sen start för svensk anestesiologi
67 17372 2006 nr 10 745 Laryngomalaci – vanligaste orsak till inspiratorisk stridor hos barn
68 17263 2006 nr 17 1289 BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt
69 16857 2006 nr 41 3084 Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion
70 16712 2006 nr 40 2972 Benvävnadens omsättning
71 16210 2006 nr 47 3700 Inflammationsaktiviteten vid IBD kan kontrolleras med laboratorieanalyser
72 16117 2006 nr 24 1990 Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847
73 15862 2006 nr 26 2050 Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt
74 15776 2006 nr 13 1046 »Armar–uppåt–sträck« bättre än »Grassets test«
75 15227 2006 nr 7 451 Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson
76 15185 2006 nr 34 2362 »Det är förfärligt att inte få operera«
77 15059 2006 nr 40 2997 Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga
78 14987 2006 nr 37 2675 Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen
79 14935 2006 nr 21 1734 Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D
80 14834 2006 nr 24 1942 Qigong har stressdämpande effekt
81 14698 2006 nr 40 3000 Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur
82 14545 2006 nr 47 3721 »Blåsningen« … eller … föräldrakyssen
83 14459 2006 nr 42 3188 Lovande terapi vid borderlinestörning
84 14447 2006 nr 13 1037 Spontan ruptur av utero- ovariala vener under graviditet
85 14409 2006 nr 42 00 Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer
86 14111 2006 nr 36 2556 Hypereosinofilt syndrom – svårfångad diagnos
87 13828 2006 nr 23 1829 Effekter av rehabilitering efter sju år
88 13772 2006 nr 34 2393 ABC om Åldersrelaterad katarakt
89 13606 2006 nr 9 618 Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken
90 13549 2006 nr 21 1697 Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård
91 13437 2006 nr 13 1012 Glukosamin hjälper inte mot smärta vid knäartros
92 13297 2006 nr 32 2301 IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar
93 13283 2006 nr 32 2292 Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation
94 13109 2006 nr 7 456 Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas
95 13077 2006 nr 44 3345 Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn
96 13051 2006 nr 12 912 Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer
97 12980 2006 nr 17 1320 Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda
98 12881 2006 nr 40 2988 Mätmetoder i forskning och vardag
99 12740 2006 nr 35 2474 Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning
100 12711 2006 nr 47 3701 Analytisk interferens kan ge falskt normalt S-kobalamin vid vitamin B12-brist

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2468698