100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2006
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 109809 2006 nr 4 207 Restless legs – vanligt
sjukdomstillstånd som ofta missas
2 84562 2006 nr 38 2738 Energidryck – farlig eller inte?
3 82175 2006 nr 26 2054 ABC om Främre bukväggsbråck
4 59626 2006 nr 42 3174 Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress
5 57362 2006 nr 20 1618 ABC om Nästäppa
6 53182 2006 nr 9 643 ABC om Senskador i handen
7 47617 2006 nr 39 2871 ABC om Synkope
8 45388 2006 nr 9 634 Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras
9 42987 2006 nr 13 1031 ABC om Djup ventrombos
10 42374 2006 nr 45 3460 Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser
11 40751 2006 nr 19 1516 Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp
12 38330 2006 nr 48 3832 Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma
13 36593 2006 nr 30 2217 Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk
14 36207 2006 nr 14 1099 Dålig prognos vid handeksem
15 35993 2006 nr 7 Nya rön om plötslig spädbarnsdöd
16 34864 2006 nr 36 2532 Broskceller transplanteras till höften
17 31070 2006 nr 20 1599 Försenad sömnfas
18 30662 2006 nr 32 2296 Preeklampsi
19 30597 2006 nr 4 203 Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor
20 30298 2006 nr 40 2976 D-vitaminbrist bakom osteoporos
21 30047 2006 nr 50 4033 ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk
22 29197 2006 nr 18 1440 Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad
23 28796 2006 nr 42 3161 Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos
24 28447 2006 nr 9 633 PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission
25 28121 2006 nr 14 1100 Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi
26 27873 2006 nr 12 Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
27 27682 2006 nr 38 2730 Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd
28 27411 2006 nr 45 3446 Varför ta bort mer än nödvändigt?
29 25173 2006 nr 48 3802 Vattenpipa lika skadlig som annan rökning
30 24785 2006 nr 28 2131 Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll
31 24544 2006 nr 42 3178 Motiverande samtal – bättre än råd
32 24164 2006 nr 21 1741 Bisfosfonater kan ge käkbensnekros
33 22964 2006 nr 40 3012 Behandling av sömnproblem under graviditet och amning
34 22756 2006 nr 42 3182 Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering
35 22733 2006 nr 26 2045 Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos
36 22530 2006 nr 13 1054 Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa
37 22505 2006 nr 7 482 Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi
38 22362 2006 nr 20 1594 Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros
39 21897 2006 nr 1 28 Växtsteroler i vanliga livsmedel sänker serumkolestrol
40 21664 2006 nr 49 3946 Effektiv handläggning
av misstänkt hudcancer
41 21509 2006 nr 4 217 Alla läkare måste kunna diagnostisera en Borreliainfektion
42 21230 2006 nr 26 2032 Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras
43 21061 2006 nr 12 919 Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom
44 21056 2006 nr 11 863 La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga
45 20858 2006 nr 10 753 Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin
46 20755 2006 nr 37 2632 Åskknallshuvudvärk
– oftast ett godartat tillstånd
47 20526 2006 nr 7 466 Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes
48 20362 2006 nr 24 1937 Spanska sjukans virus uppväckt från de döda
49 19674 2006 nr 50 4022 Kostmanns syndrom till stor del klarlagt – genom svensk forskning
50 19594 2006 nr 32 2315 Det är inte så bråttom med Betapred
51 19530 2006 nr 48 3829 Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd?
52 19415 2006 nr 3 131 Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer
53 19341 2006 nr 19 1523 Celiaki som modell för autoimmun sjukdom
54 19105 2006 nr 28 2146 Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen
55 18992 2006 nr 40 2990 Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem
56 18885 2006 nr 48 3822 Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens
57 18854 2006 nr 18 1457 Tidlösa teorier om mänskliga livskriser
58 18693 2006 nr 41 3092 Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov
59 18380 2006 nr 15 1206 Miljoner nyfödda barn dör i onödan
60 18301 2006 nr 18 1429 Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng
61 18044 2006 nr 12 938 Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall
62 17835 2006 nr 28 2130 Yra patienter i primärvården – behandlingsråd
63 17828 2006 nr 14 1112 Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt
64 17576 2006 nr 17 1305 Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde
65 17556 2006 nr 19 1541 Sen start för svensk anestesiologi
66 17520 2006 nr 13 1016 Utvärdering av hypofyskirurgi
67 17445 2006 nr 10 745 Laryngomalaci – vanligaste orsak till inspiratorisk stridor hos barn
68 17332 2006 nr 17 1289 BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt
69 16897 2006 nr 41 3084 Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion
70 16793 2006 nr 40 2972 Benvävnadens omsättning
71 16245 2006 nr 47 3700 Inflammationsaktiviteten vid IBD kan kontrolleras med laboratorieanalyser
72 16172 2006 nr 24 1990 Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847
73 15973 2006 nr 26 2050 Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt
74 15826 2006 nr 13 1046 »Armar–uppåt–sträck« bättre än »Grassets test«
75 15301 2006 nr 7 451 Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson
76 15272 2006 nr 34 2362 »Det är förfärligt att inte få operera«
77 15135 2006 nr 40 2997 Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga
78 15044 2006 nr 37 2675 Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen
79 15014 2006 nr 21 1734 Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D
80 14904 2006 nr 24 1942 Qigong har stressdämpande effekt
81 14759 2006 nr 40 3000 Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur
82 14604 2006 nr 47 3721 »Blåsningen« … eller … föräldrakyssen
83 14531 2006 nr 42 3188 Lovande terapi vid borderlinestörning
84 14500 2006 nr 13 1037 Spontan ruptur av utero- ovariala vener under graviditet
85 14438 2006 nr 42 00 Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer
86 14190 2006 nr 36 2556 Hypereosinofilt syndrom – svårfångad diagnos
87 13899 2006 nr 23 1829 Effekter av rehabilitering efter sju år
88 13843 2006 nr 34 2393 ABC om Åldersrelaterad katarakt
89 13668 2006 nr 9 618 Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken
90 13593 2006 nr 21 1697 Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård
91 13474 2006 nr 13 1012 Glukosamin hjälper inte mot smärta vid knäartros
92 13360 2006 nr 32 2301 IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar
93 13337 2006 nr 32 2292 Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation
94 13183 2006 nr 7 456 Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas
95 13118 2006 nr 44 3345 Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn
96 13095 2006 nr 12 912 Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer
97 13041 2006 nr 17 1320 Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda
98 12930 2006 nr 40 2988 Mätmetoder i forskning och vardag
99 12813 2006 nr 35 2474 Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning
100 12743 2006 nr 47 3701 Analytisk interferens kan ge falskt normalt S-kobalamin vid vitamin B12-brist

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2475050