100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2006
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 110396 2006 nr 4 207 Restless legs – vanligt
sjukdomstillstånd som ofta missas
2 85105 2006 nr 38 2738 Energidryck – farlig eller inte?
3 83128 2006 nr 26 2054 ABC om Främre bukväggsbråck
4 60085 2006 nr 42 3174 Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress
5 58598 2006 nr 20 1618 ABC om Nästäppa
6 54520 2006 nr 9 643 ABC om Senskador i handen
7 48363 2006 nr 39 2871 ABC om Synkope
8 46073 2006 nr 9 634 Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras
9 43714 2006 nr 13 1031 ABC om Djup ventrombos
10 43132 2006 nr 45 3460 Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser
11 41247 2006 nr 19 1516 Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp
12 39082 2006 nr 48 3832 Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma
13 37572 2006 nr 30 2217 Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk
14 36597 2006 nr 14 1099 Dålig prognos vid handeksem
15 36397 2006 nr 7 Nya rön om plötslig spädbarnsdöd
16 35424 2006 nr 36 2532 Broskceller transplanteras till höften
17 31550 2006 nr 20 1599 Försenad sömnfas
18 31141 2006 nr 32 2296 Preeklampsi
19 30971 2006 nr 4 203 Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor
20 30947 2006 nr 40 2976 D-vitaminbrist bakom osteoporos
21 30748 2006 nr 50 4033 ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk
22 30074 2006 nr 18 1440 Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad
23 29114 2006 nr 42 3161 Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos
24 28974 2006 nr 9 633 PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission
25 28814 2006 nr 14 1100 Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi
26 28527 2006 nr 12 Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
27 28111 2006 nr 38 2730 Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd
28 27854 2006 nr 45 3446 Varför ta bort mer än nödvändigt?
29 25540 2006 nr 48 3802 Vattenpipa lika skadlig som annan rökning
30 25435 2006 nr 28 2131 Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll
31 24980 2006 nr 42 3178 Motiverande samtal – bättre än råd
32 24809 2006 nr 21 1741 Bisfosfonater kan ge käkbensnekros
33 23599 2006 nr 42 3182 Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering
34 23549 2006 nr 26 2045 Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos
35 23409 2006 nr 40 3012 Behandling av sömnproblem under graviditet och amning
36 23219 2006 nr 20 1594 Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros
37 23209 2006 nr 7 482 Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi
38 22952 2006 nr 13 1054 Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa
39 22724 2006 nr 49 3946 Effektiv handläggning
av misstänkt hudcancer
40 22469 2006 nr 1 28 Växtsteroler i vanliga livsmedel sänker serumkolestrol
41 21927 2006 nr 4 217 Alla läkare måste kunna diagnostisera en Borreliainfektion
42 21727 2006 nr 26 2032 Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras
43 21634 2006 nr 12 919 Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom
44 21591 2006 nr 11 863 La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga
45 21432 2006 nr 10 753 Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin
46 21287 2006 nr 37 2632 Åskknallshuvudvärk
– oftast ett godartat tillstånd
47 21188 2006 nr 7 466 Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes
48 20826 2006 nr 24 1937 Spanska sjukans virus uppväckt från de döda
49 20546 2006 nr 3 131 Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer
50 20192 2006 nr 50 4022 Kostmanns syndrom till stor del klarlagt – genom svensk forskning
51 20070 2006 nr 32 2315 Det är inte så bråttom med Betapred
52 20055 2006 nr 19 1523 Celiaki som modell för autoimmun sjukdom
53 20000 2006 nr 48 3829 Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd?
54 19762 2006 nr 28 2146 Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen
55 19569 2006 nr 40 2990 Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem
56 19367 2006 nr 18 1457 Tidlösa teorier om mänskliga livskriser
57 19307 2006 nr 48 3822 Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens
58 19191 2006 nr 41 3092 Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov
59 19146 2006 nr 14 1112 Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt
60 18883 2006 nr 18 1429 Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng
61 18760 2006 nr 15 1206 Miljoner nyfödda barn dör i onödan
62 18692 2006 nr 12 938 Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall
63 18417 2006 nr 19 1541 Sen start för svensk anestesiologi
64 18378 2006 nr 17 1289 BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt
65 18333 2006 nr 17 1305 Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde
66 18290 2006 nr 10 745 Laryngomalaci – vanligaste orsak till inspiratorisk stridor hos barn
67 18253 2006 nr 28 2130 Yra patienter i primärvården – behandlingsråd
68 18039 2006 nr 13 1016 Utvärdering av hypofyskirurgi
69 17435 2006 nr 40 2972 Benvävnadens omsättning
70 17407 2006 nr 41 3084 Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion
71 16804 2006 nr 26 2050 Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt
72 16710 2006 nr 47 3700 Inflammationsaktiviteten vid IBD kan kontrolleras med laboratorieanalyser
73 16672 2006 nr 24 1990 Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847
74 16460 2006 nr 13 1046 »Armar–uppåt–sträck« bättre än »Grassets test«
75 16051 2006 nr 34 2362 »Det är förfärligt att inte få operera«
76 15928 2006 nr 7 451 Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson
77 15776 2006 nr 40 2997 Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga
78 15636 2006 nr 21 1734 Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D
79 15575 2006 nr 24 1942 Qigong har stressdämpande effekt
80 15541 2006 nr 37 2675 Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen
81 15180 2006 nr 40 3000 Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur
82 15171 2006 nr 47 3721 »Blåsningen« … eller … föräldrakyssen
83 15029 2006 nr 13 1037 Spontan ruptur av utero- ovariala vener under graviditet
84 15022 2006 nr 42 3188 Lovande terapi vid borderlinestörning
85 14832 2006 nr 36 2556 Hypereosinofilt syndrom – svårfångad diagnos
86 14794 2006 nr 42 00 Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer
87 14578 2006 nr 23 1829 Effekter av rehabilitering efter sju år
88 14476 2006 nr 34 2393 ABC om Åldersrelaterad katarakt
89 14296 2006 nr 9 618 Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken
90 14008 2006 nr 21 1697 Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård
91 13975 2006 nr 32 2292 Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation
92 13934 2006 nr 32 2301 IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar
93 13910 2006 nr 13 1012 Glukosamin hjälper inte mot smärta vid knäartros
94 13734 2006 nr 7 456 Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas
95 13689 2006 nr 12 912 Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer
96 13688 2006 nr 44 3345 Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn
97 13627 2006 nr 17 1320 Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda
98 13483 2006 nr 40 2988 Mätmetoder i forskning och vardag
99 13377 2006 nr 35 2474 Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning
100 13153 2006 nr 47 3701 Analytisk interferens kan ge falskt normalt S-kobalamin vid vitamin B12-brist

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2536965