100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2006
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 110079 2006 nr 4 207 Restless legs – vanligt
sjukdomstillstånd som ofta missas
2 84743 2006 nr 38 2738 Energidryck – farlig eller inte?
3 82534 2006 nr 26 2054 ABC om Främre bukväggsbråck
4 59842 2006 nr 42 3174 Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress
5 57731 2006 nr 20 1618 ABC om Nästäppa
6 53529 2006 nr 9 643 ABC om Senskador i handen
7 47886 2006 nr 39 2871 ABC om Synkope
8 45584 2006 nr 9 634 Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras
9 43220 2006 nr 13 1031 ABC om Djup ventrombos
10 42707 2006 nr 45 3460 Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser
11 40936 2006 nr 19 1516 Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp
12 38529 2006 nr 48 3832 Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma
13 36949 2006 nr 30 2217 Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk
14 36404 2006 nr 14 1099 Dålig prognos vid handeksem
15 36191 2006 nr 7 Nya rön om plötslig spädbarnsdöd
16 35106 2006 nr 36 2532 Broskceller transplanteras till höften
17 31252 2006 nr 20 1599 Försenad sömnfas
18 30862 2006 nr 32 2296 Preeklampsi
19 30771 2006 nr 4 203 Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor
20 30579 2006 nr 40 2976 D-vitaminbrist bakom osteoporos
21 30303 2006 nr 50 4033 ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk
22 29550 2006 nr 18 1440 Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad
23 28915 2006 nr 42 3161 Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos
24 28693 2006 nr 9 633 PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission
25 28373 2006 nr 14 1100 Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi
26 28131 2006 nr 12 Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
27 27840 2006 nr 38 2730 Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd
28 27628 2006 nr 45 3446 Varför ta bort mer än nödvändigt?
29 25335 2006 nr 48 3802 Vattenpipa lika skadlig som annan rökning
30 25082 2006 nr 28 2131 Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll
31 24723 2006 nr 42 3178 Motiverande samtal – bättre än råd
32 24465 2006 nr 21 1741 Bisfosfonater kan ge käkbensnekros
33 23161 2006 nr 40 3012 Behandling av sömnproblem under graviditet och amning
34 23102 2006 nr 42 3182 Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering
35 23080 2006 nr 26 2045 Långtidsbehandling med interferon-α kan utlösa sarkoidos
36 22754 2006 nr 7 482 Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi
37 22680 2006 nr 13 1054 Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa
38 22632 2006 nr 20 1594 Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros
39 22121 2006 nr 1 28 Växtsteroler i vanliga livsmedel sänker serumkolestrol
40 22062 2006 nr 49 3946 Effektiv handläggning
av misstänkt hudcancer
41 21688 2006 nr 4 217 Alla läkare måste kunna diagnostisera en Borreliainfektion
42 21438 2006 nr 26 2032 Bilirubinskador bland
nyfödda kan förhindras
43 21285 2006 nr 12 919 Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom
44 21256 2006 nr 11 863 La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga
45 21078 2006 nr 10 753 Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin
46 20972 2006 nr 37 2632 Åskknallshuvudvärk
– oftast ett godartat tillstånd
47 20805 2006 nr 7 466 Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes
48 20533 2006 nr 24 1937 Spanska sjukans virus uppväckt från de döda
49 19853 2006 nr 50 4022 Kostmanns syndrom till stor del klarlagt – genom svensk forskning
50 19847 2006 nr 3 131 Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer
51 19807 2006 nr 32 2315 Det är inte så bråttom med Betapred
52 19764 2006 nr 48 3829 Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd?
53 19555 2006 nr 19 1523 Celiaki som modell för autoimmun sjukdom
54 19383 2006 nr 28 2146 Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen
55 19253 2006 nr 40 2990 Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem
56 19077 2006 nr 18 1457 Tidlösa teorier om mänskliga livskriser
57 19073 2006 nr 48 3822 Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens
58 18907 2006 nr 41 3092 Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov
59 18509 2006 nr 15 1206 Miljoner nyfödda barn dör i onödan
60 18502 2006 nr 18 1429 Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng
61 18277 2006 nr 12 938 Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall
62 18108 2006 nr 14 1112 Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt
63 17990 2006 nr 28 2130 Yra patienter i primärvården – behandlingsråd
64 17956 2006 nr 17 1305 Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde
65 17914 2006 nr 19 1541 Sen start för svensk anestesiologi
66 17747 2006 nr 13 1016 Utvärdering av hypofyskirurgi
67 17705 2006 nr 10 745 Laryngomalaci – vanligaste orsak till inspiratorisk stridor hos barn
68 17616 2006 nr 17 1289 BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt
69 17101 2006 nr 41 3084 Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion
70 17067 2006 nr 40 2972 Benvävnadens omsättning
71 16464 2006 nr 47 3700 Inflammationsaktiviteten vid IBD kan kontrolleras med laboratorieanalyser
72 16396 2006 nr 24 1990 Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847
73 16334 2006 nr 26 2050 Ansträngningsutlöst värmeslag
gav svår lever- och njursvikt
74 16127 2006 nr 13 1046 »Armar–uppåt–sträck« bättre än »Grassets test«
75 15657 2006 nr 34 2362 »Det är förfärligt att inte få operera«
76 15562 2006 nr 7 451 Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson
77 15435 2006 nr 40 2997 Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga
78 15249 2006 nr 21 1734 Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D
79 15244 2006 nr 37 2675 Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen
80 15234 2006 nr 24 1942 Qigong har stressdämpande effekt
81 14962 2006 nr 40 3000 Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur
82 14855 2006 nr 47 3721 »Blåsningen« … eller … föräldrakyssen
83 14753 2006 nr 42 3188 Lovande terapi vid borderlinestörning
84 14703 2006 nr 13 1037 Spontan ruptur av utero- ovariala vener under graviditet
85 14584 2006 nr 42 00 Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer
86 14449 2006 nr 36 2556 Hypereosinofilt syndrom – svårfångad diagnos
87 14174 2006 nr 23 1829 Effekter av rehabilitering efter sju år
88 14111 2006 nr 34 2393 ABC om Åldersrelaterad katarakt
89 13941 2006 nr 9 618 Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken
90 13761 2006 nr 21 1697 Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård
91 13678 2006 nr 13 1012 Glukosamin hjälper inte mot smärta vid knäartros
92 13614 2006 nr 32 2301 IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar
93 13607 2006 nr 32 2292 Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation
94 13416 2006 nr 7 456 Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas
95 13349 2006 nr 44 3345 Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn
96 13290 2006 nr 12 912 Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer
97 13262 2006 nr 17 1320 Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda
98 13141 2006 nr 40 2988 Mätmetoder i forskning och vardag
99 13060 2006 nr 35 2474 Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning
100 12896 2006 nr 47 3701 Analytisk interferens kan ge falskt normalt S-kobalamin vid vitamin B12-brist

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=2499438