100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2007
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 152618 2007 nr 30 2148 Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur
2 147736 2007 nr 19 1509 Menisk- och korsbandsskador
3 134697 2007 nr 11 853 D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott
4 118890 2007 nr 34 2322 Akuta knäskador
5 113314 2007 nr 8 574 Lyckad genterapi vid epidermolysis bullosa
6 109984 2007 nr 23 1796 Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning
7 78636 2007 nr 49 3780 Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
8 75465 2007 nr 8 591 ABC om Akut dyspné
9 65014 2007 nr 40 2884 Skador vid operation
för karpaltunnelsyndrom
kan ge invaliditet
10 64397 2007 nr 12 930 Bör antalet kejsarsnitt minskas?
11 62990 2007 nr 20 1604 ABC om Pleuravätska
12 61775 2007 nr 14 1148 ABC om Akut lungemboli
13 58047 2007 nr 19 1498 Ländryggens sjukdomar
14 54087 2007 nr 44 3287 Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett
15 46213 2007 nr 14 1137 »Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem
16 41979 2007 nr 32 2230 Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer
17 40121 2007 nr 19 1492 Axelns sjukdomar
18 39837 2007 nr 18 1398 ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna
19 39669 2007 nr 51 3873 Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling
20 39067 2007 nr 10 782 Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR
21 37926 2007 nr 44 3277 »Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus
22 34759 2007 nr 22 1696 Upptäckt av järnreglerande hormonet hepcidin ger nya förklaringar
23 33315 2007 nr 37 2581 Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår
24 33109 2007 nr 1 24 Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre
25 32603 2007 nr 8 615 Pandemiers påverkan på samhället
26 32582 2007 nr 46 3455 Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården
27 32548 2007 nr 19 1504 Höft- och knäledens sjukdomar
28 31309 2007 nr 41 2959 Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta
29 30954 2007 nr 40 2882 Benign paroxysmal positionell vertigo – vanlig orsak till yrsel
30 30634 2007 nr 22 1678 Kirurgi eller icke-kirurgi vid diskbråck i ländryggen?
31 28126 2007 nr 7 509 PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni
32 27839 2007 nr 5 326 MET-PET vid lågmalignt gliom
33 25896 2007 nr 3 138 Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet
34 25439 2007 nr 18 1424 Manlig omskärelse inte medicinskt motiverad
35 25396 2007 nr 46 3466 Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR
36 25371 2007 nr 5 312 Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd
37 25218 2007 nr 48 3621 Neuroborrelios i vanrykte
38 23802 2007 nr 41 2965 Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd
39 23507 2007 nr 4 196 Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades
40 23223 2007 nr 48 3631 Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL
41 23019 2007 nr 18 1402 Ätstörningar och ADHD kan ha samband
42 22777 2007 nr 19 1514 Fotsjukdomar
43 22524 2007 nr 16 1220 Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning
44 22521 2007 nr 41 2955 Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit
45 22014 2007 nr 44 3287 Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion
46 21876 2007 nr 44 3299 Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige
47 21849 2007 nr 6 426 Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör
48 20902 2007 nr 7 504 Antipsykotiska läkemedel – kloka val
49 20867 2007 nr 12 942 Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna
50 20520 2007 nr 30 2167 Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi
51 20478 2007 nr 6 405 Specialsilke vid atopiskt eksem
52 20400 2007 nr 35 2432 Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé?
53 20348 2007 nr 23 1820 Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem
54 19914 2007 nr 19 1479 Örontermometer inte fullgott alternativ till rektaltermometer
55 19369 2007 nr 4 240 Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma
56 19229 2007 nr 40 2872 Aortadissektion typ B – en multidisciplinär angelägenhet
57 19078 2007 nr 5 304 Fel kläder hot mot patientsäkerheten
58 18950 2007 nr 40 2878 Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling
59 18920 2007 nr 20 1573 Hjärtinfarktdiagnos på ny bas
60 18835 2007 nr 13 1069 Läkare bortom förståelse och insikt
61 18394 2007 nr 48 3627 Gynekomasti:
utredning och behandling
62 18341 2007 nr 14 1132 Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre
63 18289 2007 nr 19 1517 Systemiska amyloidoser – ny behandling gör tidig och exakt diagnos allt viktigare
64 18229 2007 nr 23 1776 Behandling av tandlossning påverkar endotelfunktionen
65 17975 2007 nr 4 250 Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter?
66 17920 2007 nr 32 2234 Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning
67 17807 2007 nr 45 3356 Hård fysisk träning ökar risken för missfall
68 17508 2007 nr 1 29 Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika
69 17380 2007 nr 43 3180 Färre barn behandlas
med SSRI, fler begår självmord
70 16921 2007 nr 11 846 Vitamin D – en solskenshistoria
71 16784 2007 nr 40 2866 Långt QT-syndrom
kan behandlas effektivt
72 16685 2007 nr 35 2445 Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken
73 16553 2007 nr 16 1216 Ultraljudsundersökning av foster kräver medicinsk indikation
74 16047 2007 nr 12 950 Kvinnor som önskar kejsarsnitt
75 16019 2007 nr 4 193 Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning
76 16001 2007 nr 3 128 Metylprednisolon lovande vid MS
77 15837 2007 nr 39 2807 Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande
78 15798 2007 nr 43 3219 Om valet av partner – på spaning med Marcel Proust
79 15749 2007 nr 30 2149 Choklad kan sänka blodtrycket
80 15520 2007 nr 12 921 Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt!
81 15460 2007 nr 45 3395 Sveriges främste akvarellist – en »gråsmulten« överlevare
82 15423 2007 nr 3 116 Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA
83 15232 2007 nr 6 415 Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen
84 14963 2007 nr 28 2087 Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död
85 14927 2007 nr 4 204 Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning?
86 14434 2007 nr 51 3857 Metabola syndromet hotar folkhälsan
87 14403 2007 nr 24 1916 Risk för CNS-biverkningar av aciklovir och valaciklovir
88 14319 2007 nr 1 61 Rett hade rätt men tolkade snett
89 14306 2007 nr 8 596 Statistisk metod för parade ordinaldata
90 14197 2007 nr 39 2769 Offentlighetsprincipen exploateras
91 14195 2007 nr 26 1987 Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt
92 13998 2007 nr 44 3265 Stor geografisk variation i prevalensen av KOL
93 13940 2007 nr 22 1702 Allvarlig psykisk störning – en svår rättspsykiatrisk bedömning
94 13486 2007 nr 46 3432 Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren
95 13464 2007 nr 13 1028 KOL – en multifaktoriell systemsjukdom
96 13336 2007 nr 4 263 Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?
97 13288 2007 nr 17 1344 Skapa »tatueringsfri« stickkanal
98 13054 2007 nr 6 421 Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta
99 13034 2007 nr 35 2451 Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland
100 12993 2007 nr 23 1816 Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=3164691