100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2007
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 153046 2007 nr 30 2148 Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur
2 148555 2007 nr 19 1509 Menisk- och korsbandsskador
3 135731 2007 nr 11 853 D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott
4 119789 2007 nr 34 2322 Akuta knäskador
5 114207 2007 nr 8 574 Lyckad genterapi vid epidermolysis bullosa
6 111001 2007 nr 23 1796 Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning
7 79313 2007 nr 49 3780 Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
8 76353 2007 nr 8 591 ABC om Akut dyspné
9 65879 2007 nr 40 2884 Skador vid operation
för karpaltunnelsyndrom
kan ge invaliditet
10 64939 2007 nr 12 930 Bör antalet kejsarsnitt minskas?
11 63831 2007 nr 20 1604 ABC om Pleuravätska
12 62781 2007 nr 14 1148 ABC om Akut lungemboli
13 58807 2007 nr 19 1498 Ländryggens sjukdomar
14 54512 2007 nr 44 3287 Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett
15 47122 2007 nr 14 1137 »Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem
16 42446 2007 nr 32 2230 Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer
17 40809 2007 nr 19 1492 Axelns sjukdomar
18 40586 2007 nr 18 1398 ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna
19 40572 2007 nr 51 3873 Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling
20 39691 2007 nr 10 782 Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR
21 38647 2007 nr 44 3277 »Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus
22 35452 2007 nr 22 1696 Upptäckt av järnreglerande hormonet hepcidin ger nya förklaringar
23 34121 2007 nr 37 2581 Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår
24 34056 2007 nr 1 24 Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre
25 33552 2007 nr 19 1504 Höft- och knäledens sjukdomar
26 33427 2007 nr 46 3455 Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården
27 33167 2007 nr 8 615 Pandemiers påverkan på samhället
28 31866 2007 nr 41 2959 Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta
29 31561 2007 nr 40 2882 Benign paroxysmal positionell vertigo – vanlig orsak till yrsel
30 31515 2007 nr 22 1678 Kirurgi eller icke-kirurgi vid diskbråck i ländryggen?
31 28635 2007 nr 7 509 PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni
32 28442 2007 nr 5 326 MET-PET vid lågmalignt gliom
33 26564 2007 nr 3 138 Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet
34 26087 2007 nr 18 1424 Manlig omskärelse inte medicinskt motiverad
35 25893 2007 nr 5 312 Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd
36 25889 2007 nr 46 3466 Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR
37 25841 2007 nr 48 3621 Neuroborrelios i vanrykte
38 24464 2007 nr 41 2965 Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd
39 24087 2007 nr 4 196 Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades
40 23967 2007 nr 48 3631 Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL
41 23660 2007 nr 18 1402 Ätstörningar och ADHD kan ha samband
42 23308 2007 nr 19 1514 Fotsjukdomar
43 23237 2007 nr 41 2955 Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit
44 23117 2007 nr 16 1220 Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning
45 22626 2007 nr 6 426 Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör
46 22427 2007 nr 44 3287 Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion
47 22293 2007 nr 44 3299 Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige
48 21450 2007 nr 7 504 Antipsykotiska läkemedel – kloka val
49 21297 2007 nr 35 2432 Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé?
50 21274 2007 nr 12 942 Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna
51 21016 2007 nr 6 405 Specialsilke vid atopiskt eksem
52 20973 2007 nr 30 2167 Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi
53 20932 2007 nr 23 1820 Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem
54 20629 2007 nr 19 1479 Örontermometer inte fullgott alternativ till rektaltermometer
55 20104 2007 nr 40 2872 Aortadissektion typ B – en multidisciplinär angelägenhet
56 19886 2007 nr 4 240 Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma
57 19881 2007 nr 40 2878 Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling
58 19748 2007 nr 13 1069 Läkare bortom förståelse och insikt
59 19725 2007 nr 5 304 Fel kläder hot mot patientsäkerheten
60 19265 2007 nr 20 1573 Hjärtinfarktdiagnos på ny bas
61 19008 2007 nr 48 3627 Gynekomasti:
utredning och behandling
62 18937 2007 nr 19 1517 Systemiska amyloidoser – ny behandling gör tidig och exakt diagnos allt viktigare
63 18822 2007 nr 14 1132 Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre
64 18728 2007 nr 32 2234 Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning
65 18641 2007 nr 23 1776 Behandling av tandlossning påverkar endotelfunktionen
66 18530 2007 nr 4 250 Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter?
67 18224 2007 nr 43 3180 Färre barn behandlas
med SSRI, fler begår självmord
68 18216 2007 nr 45 3356 Hård fysisk träning ökar risken för missfall
69 18102 2007 nr 1 29 Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika
70 17455 2007 nr 40 2866 Långt QT-syndrom
kan behandlas effektivt
71 17404 2007 nr 11 846 Vitamin D – en solskenshistoria
72 17204 2007 nr 35 2445 Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken
73 17152 2007 nr 16 1216 Ultraljudsundersökning av foster kräver medicinsk indikation
74 16702 2007 nr 12 950 Kvinnor som önskar kejsarsnitt
75 16548 2007 nr 4 193 Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning
76 16514 2007 nr 3 128 Metylprednisolon lovande vid MS
77 16390 2007 nr 43 3219 Om valet av partner – på spaning med Marcel Proust
78 16359 2007 nr 3 116 Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA
79 16310 2007 nr 6 415 Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen
80 16286 2007 nr 39 2807 Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande
81 16271 2007 nr 30 2149 Choklad kan sänka blodtrycket
82 16267 2007 nr 45 3395 Sveriges främste akvarellist – en »gråsmulten« överlevare
83 16059 2007 nr 12 921 Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt!
84 15361 2007 nr 28 2087 Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död
85 15302 2007 nr 4 204 Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning?
86 15145 2007 nr 51 3857 Metabola syndromet hotar folkhälsan
87 14922 2007 nr 24 1916 Risk för CNS-biverkningar av aciklovir och valaciklovir
88 14786 2007 nr 26 1987 Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt
89 14785 2007 nr 8 596 Statistisk metod för parade ordinaldata
90 14762 2007 nr 1 61 Rett hade rätt men tolkade snett
91 14694 2007 nr 39 2769 Offentlighetsprincipen exploateras
92 14645 2007 nr 22 1702 Allvarlig psykisk störning – en svår rättspsykiatrisk bedömning
93 14476 2007 nr 44 3265 Stor geografisk variation i prevalensen av KOL
94 14080 2007 nr 13 1028 KOL – en multifaktoriell systemsjukdom
95 14029 2007 nr 46 3432 Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren
96 13854 2007 nr 4 263 Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?
97 13798 2007 nr 17 1344 Skapa »tatueringsfri« stickkanal
98 13785 2007 nr 6 421 Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta
99 13746 2007 nr 23 1816 Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi
100 13558 2007 nr 35 2451 Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=3229908