100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2007
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 152589 2007 nr 30 2148 Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur
2 147646 2007 nr 19 1509 Menisk- och korsbandsskador
3 134643 2007 nr 11 853 D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott
4 118796 2007 nr 34 2322 Akuta knäskador
5 113241 2007 nr 8 574 Lyckad genterapi vid epidermolysis bullosa
6 109907 2007 nr 23 1796 Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning
7 78601 2007 nr 49 3780 Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
8 75377 2007 nr 8 591 ABC om Akut dyspné
9 64943 2007 nr 40 2884 Skador vid operation
för karpaltunnelsyndrom
kan ge invaliditet
10 64354 2007 nr 12 930 Bör antalet kejsarsnitt minskas?
11 62923 2007 nr 20 1604 ABC om Pleuravätska
12 61691 2007 nr 14 1148 ABC om Akut lungemboli
13 57949 2007 nr 19 1498 Ländryggens sjukdomar
14 54054 2007 nr 44 3287 Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett
15 46129 2007 nr 14 1137 »Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem
16 41949 2007 nr 32 2230 Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer
17 40060 2007 nr 19 1492 Axelns sjukdomar
18 39768 2007 nr 18 1398 ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna
19 39573 2007 nr 51 3873 Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling
20 39030 2007 nr 10 782 Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR
21 37868 2007 nr 44 3277 »Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus
22 34693 2007 nr 22 1696 Upptäckt av järnreglerande hormonet hepcidin ger nya förklaringar
23 33238 2007 nr 37 2581 Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår
24 33027 2007 nr 1 24 Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre
25 32554 2007 nr 8 615 Pandemiers påverkan på samhället
26 32509 2007 nr 46 3455 Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården
27 32440 2007 nr 19 1504 Höft- och knäledens sjukdomar
28 31272 2007 nr 41 2959 Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta
29 30884 2007 nr 40 2882 Benign paroxysmal positionell vertigo – vanlig orsak till yrsel
30 30569 2007 nr 22 1678 Kirurgi eller icke-kirurgi vid diskbråck i ländryggen?
31 28091 2007 nr 7 509 PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni
32 27793 2007 nr 5 326 MET-PET vid lågmalignt gliom
33 25836 2007 nr 3 138 Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet
34 25385 2007 nr 18 1424 Manlig omskärelse inte medicinskt motiverad
35 25357 2007 nr 46 3466 Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR
36 25329 2007 nr 5 312 Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd
37 25161 2007 nr 48 3621 Neuroborrelios i vanrykte
38 23759 2007 nr 41 2965 Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd
39 23473 2007 nr 4 196 Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades
40 23144 2007 nr 48 3631 Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL
41 22948 2007 nr 18 1402 Ätstörningar och ADHD kan ha samband
42 22743 2007 nr 19 1514 Fotsjukdomar
43 22462 2007 nr 16 1220 Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning
44 22461 2007 nr 41 2955 Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit
45 21987 2007 nr 44 3287 Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion
46 21823 2007 nr 44 3299 Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige
47 21796 2007 nr 6 426 Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör
48 20859 2007 nr 7 504 Antipsykotiska läkemedel – kloka val
49 20822 2007 nr 12 942 Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna
50 20475 2007 nr 30 2167 Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi
51 20434 2007 nr 6 405 Specialsilke vid atopiskt eksem
52 20325 2007 nr 35 2432 Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé?
53 20287 2007 nr 23 1820 Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem
54 19833 2007 nr 19 1479 Örontermometer inte fullgott alternativ till rektaltermometer
55 19325 2007 nr 4 240 Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma
56 19138 2007 nr 40 2872 Aortadissektion typ B – en multidisciplinär angelägenhet
57 19025 2007 nr 5 304 Fel kläder hot mot patientsäkerheten
58 18887 2007 nr 20 1573 Hjärtinfarktdiagnos på ny bas
59 18881 2007 nr 40 2878 Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling
60 18764 2007 nr 13 1069 Läkare bortom förståelse och insikt
61 18351 2007 nr 48 3627 Gynekomasti:
utredning och behandling
62 18287 2007 nr 14 1132 Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre
63 18228 2007 nr 19 1517 Systemiska amyloidoser – ny behandling gör tidig och exakt diagnos allt viktigare
64 18193 2007 nr 23 1776 Behandling av tandlossning påverkar endotelfunktionen
65 17937 2007 nr 4 250 Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter?
66 17853 2007 nr 32 2234 Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning
67 17773 2007 nr 45 3356 Hård fysisk träning ökar risken för missfall
68 17460 2007 nr 1 29 Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika
69 17326 2007 nr 43 3180 Färre barn behandlas
med SSRI, fler begår självmord
70 16859 2007 nr 11 846 Vitamin D – en solskenshistoria
71 16725 2007 nr 40 2866 Långt QT-syndrom
kan behandlas effektivt
72 16645 2007 nr 35 2445 Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken
73 16518 2007 nr 16 1216 Ultraljudsundersökning av foster kräver medicinsk indikation
74 15995 2007 nr 4 193 Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning
75 15993 2007 nr 12 950 Kvinnor som önskar kejsarsnitt
76 15957 2007 nr 3 128 Metylprednisolon lovande vid MS
77 15789 2007 nr 39 2807 Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande
78 15746 2007 nr 43 3219 Om valet av partner – på spaning med Marcel Proust
79 15714 2007 nr 30 2149 Choklad kan sänka blodtrycket
80 15482 2007 nr 12 921 Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt!
81 15384 2007 nr 45 3395 Sveriges främste akvarellist – en »gråsmulten« överlevare
82 15334 2007 nr 3 116 Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA
83 15118 2007 nr 6 415 Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen
84 14931 2007 nr 28 2087 Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död
85 14906 2007 nr 4 204 Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning?
86 14380 2007 nr 51 3857 Metabola syndromet hotar folkhälsan
87 14352 2007 nr 24 1916 Risk för CNS-biverkningar av aciklovir och valaciklovir
88 14282 2007 nr 1 61 Rett hade rätt men tolkade snett
89 14267 2007 nr 8 596 Statistisk metod för parade ordinaldata
90 14157 2007 nr 39 2769 Offentlighetsprincipen exploateras
91 14129 2007 nr 26 1987 Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt
92 13958 2007 nr 44 3265 Stor geografisk variation i prevalensen av KOL
93 13863 2007 nr 22 1702 Allvarlig psykisk störning – en svår rättspsykiatrisk bedömning
94 13447 2007 nr 46 3432 Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren
95 13411 2007 nr 13 1028 KOL – en multifaktoriell systemsjukdom
96 13295 2007 nr 4 263 Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?
97 13246 2007 nr 17 1344 Skapa »tatueringsfri« stickkanal
98 13013 2007 nr 6 421 Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta
99 12987 2007 nr 35 2451 Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland
100 12939 2007 nr 17 1333 Information, diagnos och uppföljning brast – adekvat behandling fördröjdes

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=3159110