100 mest lästa artiklarna på lakartidningen.se 2007
Statistiken uppdateras kontinuerligt.
Klicka på artikelns rubrik för att läsa artikeln.

Antal
PlatsLäsningarNummerSidaArtikelns rubrik
1 152689 2007 nr 30 2148 Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur
2 147904 2007 nr 19 1509 Menisk- och korsbandsskador
3 134872 2007 nr 11 853 D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott
4 119105 2007 nr 34 2322 Akuta knäskador
5 113432 2007 nr 8 574 Lyckad genterapi vid epidermolysis bullosa
6 110212 2007 nr 23 1796 Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning
7 78743 2007 nr 49 3780 Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
8 75633 2007 nr 8 591 ABC om Akut dyspné
9 65194 2007 nr 40 2884 Skador vid operation
för karpaltunnelsyndrom
kan ge invaliditet
10 64499 2007 nr 12 930 Bör antalet kejsarsnitt minskas?
11 63135 2007 nr 20 1604 ABC om Pleuravätska
12 61980 2007 nr 14 1148 ABC om Akut lungemboli
13 58207 2007 nr 19 1498 Ländryggens sjukdomar
14 54162 2007 nr 44 3287 Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett
15 46416 2007 nr 14 1137 »Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem
16 42047 2007 nr 32 2230 Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer
17 40257 2007 nr 19 1492 Axelns sjukdomar
18 39991 2007 nr 18 1398 ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna
19 39875 2007 nr 51 3873 Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling
20 39184 2007 nr 10 782 Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR
21 38070 2007 nr 44 3277 »Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus
22 34898 2007 nr 22 1696 Upptäckt av järnreglerande hormonet hepcidin ger nya förklaringar
23 33511 2007 nr 37 2581 Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår
24 33302 2007 nr 1 24 Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre
25 32771 2007 nr 19 1504 Höft- och knäledens sjukdomar
26 32737 2007 nr 46 3455 Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården
27 32716 2007 nr 8 615 Pandemiers påverkan på samhället
28 31415 2007 nr 41 2959 Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta
29 31090 2007 nr 40 2882 Benign paroxysmal positionell vertigo – vanlig orsak till yrsel
30 30797 2007 nr 22 1678 Kirurgi eller icke-kirurgi vid diskbråck i ländryggen?
31 28218 2007 nr 7 509 PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni
32 27967 2007 nr 5 326 MET-PET vid lågmalignt gliom
33 26040 2007 nr 3 138 Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet
34 25581 2007 nr 18 1424 Manlig omskärelse inte medicinskt motiverad
35 25485 2007 nr 5 312 Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd
36 25477 2007 nr 46 3466 Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR
37 25346 2007 nr 48 3621 Neuroborrelios i vanrykte
38 23943 2007 nr 41 2965 Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd
39 23580 2007 nr 4 196 Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades
40 23358 2007 nr 48 3631 Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL
41 23130 2007 nr 18 1402 Ätstörningar och ADHD kan ha samband
42 22892 2007 nr 19 1514 Fotsjukdomar
43 22697 2007 nr 41 2955 Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit
44 22641 2007 nr 16 1220 Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning
45 22067 2007 nr 44 3287 Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion
46 21992 2007 nr 6 426 Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör
47 21977 2007 nr 44 3299 Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige
48 21021 2007 nr 7 504 Antipsykotiska läkemedel – kloka val
49 20946 2007 nr 12 942 Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna
50 20632 2007 nr 30 2167 Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi
51 20598 2007 nr 35 2432 Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé?
52 20551 2007 nr 6 405 Specialsilke vid atopiskt eksem
53 20453 2007 nr 23 1820 Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem
54 20062 2007 nr 19 1479 Örontermometer inte fullgott alternativ till rektaltermometer
55 19468 2007 nr 4 240 Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma
56 19433 2007 nr 40 2872 Aortadissektion typ B – en multidisciplinär angelägenhet
57 19195 2007 nr 5 304 Fel kläder hot mot patientsäkerheten
58 19110 2007 nr 40 2878 Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling
59 19030 2007 nr 13 1069 Läkare bortom förståelse och insikt
60 18991 2007 nr 20 1573 Hjärtinfarktdiagnos på ny bas
61 18498 2007 nr 48 3627 Gynekomasti:
utredning och behandling
62 18442 2007 nr 14 1132 Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre
63 18428 2007 nr 19 1517 Systemiska amyloidoser – ny behandling gör tidig och exakt diagnos allt viktigare
64 18300 2007 nr 23 1776 Behandling av tandlossning påverkar endotelfunktionen
65 18092 2007 nr 32 2234 Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning
66 18062 2007 nr 4 250 Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter?
67 17873 2007 nr 45 3356 Hård fysisk träning ökar risken för missfall
68 17615 2007 nr 1 29 Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika
69 17510 2007 nr 43 3180 Färre barn behandlas
med SSRI, fler begår självmord
70 17020 2007 nr 11 846 Vitamin D – en solskenshistoria
71 16941 2007 nr 40 2866 Långt QT-syndrom
kan behandlas effektivt
72 16778 2007 nr 35 2445 Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken
73 16677 2007 nr 16 1216 Ultraljudsundersökning av foster kräver medicinsk indikation
74 16170 2007 nr 12 950 Kvinnor som önskar kejsarsnitt
75 16112 2007 nr 3 128 Metylprednisolon lovande vid MS
76 16096 2007 nr 4 193 Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning
77 15935 2007 nr 43 3219 Om valet av partner – på spaning med Marcel Proust
78 15914 2007 nr 39 2807 Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande
79 15848 2007 nr 30 2149 Choklad kan sänka blodtrycket
80 15600 2007 nr 12 921 Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt!
81 15593 2007 nr 45 3395 Sveriges främste akvarellist – en »gråsmulten« överlevare
82 15572 2007 nr 3 116 Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA
83 15509 2007 nr 6 415 Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen
84 15049 2007 nr 28 2087 Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död
85 14992 2007 nr 4 204 Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning?
86 14571 2007 nr 51 3857 Metabola syndromet hotar folkhälsan
87 14502 2007 nr 24 1916 Risk för CNS-biverkningar av aciklovir och valaciklovir
88 14405 2007 nr 1 61 Rett hade rätt men tolkade snett
89 14382 2007 nr 8 596 Statistisk metod för parade ordinaldata
90 14312 2007 nr 26 1987 Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt
91 14280 2007 nr 39 2769 Offentlighetsprincipen exploateras
92 14076 2007 nr 22 1702 Allvarlig psykisk störning – en svår rättspsykiatrisk bedömning
93 14054 2007 nr 44 3265 Stor geografisk variation i prevalensen av KOL
94 13614 2007 nr 13 1028 KOL – en multifaktoriell systemsjukdom
95 13569 2007 nr 46 3432 Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren
96 13439 2007 nr 4 263 Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?
97 13412 2007 nr 17 1344 Skapa »tatueringsfri« stickkanal
98 13173 2007 nr 6 421 Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta
99 13158 2007 nr 23 1816 Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi
100 13138 2007 nr 35 2451 Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland

Totalt antal läsningar av dessa artiklar=3177436