Film/video


Länkar till medicinsk video, undervisningsfilmer m m:


>> För patienter: Inför operation Tre informationsfilmer för dig som ska opereras på Danderyds sjukhus: Förberedelser inför operationen; Dagkirurgisk operation; Inneliggande operation. Framtagna av Karin Strand, ST-läkare i anestesi och intensivvård.

>> Norrlandstingens kunskapskanal

>> Videoarkivet vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

>> Videoarkivet vid Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi, SIKT

>> Ortopediskt rutinstatus En serie undervisningsfilmer i ortopedisk undersökningsteknik. Examensarbete som fick Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris 2010.

>> Webb-tv-sändningar av Läkaresällskapets tisdagssammankomsterFörslag till fler länkar mottages tacksamt!

Björn Enström (webbredaktör)
Kort om teknik

För att se video via Internet kan ett tilläggsprogram behövas.

De vanligaste kan hämtas från:

Microsoft - pc

Microsoft - mac

Apple QuickTime (mac & pc)

Real Media Player (mac & pc)

Videolan (divx, mac, pc & Linux)