Prenumerationspriser


Moms ingår med 6%.
Flygporto:
Till Europa tillkommer 750 kr/helår, 375 kr/halvår, 188 kr/kvartal.
Till övriga utlandet tillkommer 950 kr/helår, 475 kr/halvår, 238 kr/kvartal (inkl 25% moms).
Lösnummer: 90 kr (inklusive porto)

Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen.

 Pris, helår:Pris, halvår:Pris, kvartal:
Läkare, ej medlem i SLF:1523 kr762 kr381 kr
Med.stud. MSF150 kr75 kr38 kr
Med.stud. ej MSF1523 kr762 kr381 kr
Övriga2539 kr1270 kr635 kr


Kontakta gärna vår prenumerationsavdelning
för prisuppgifter till Europa och övriga utlandet.

Telefon: 08-790 33 41
E-post (klicka här)