Bra att veta om din prenumeration


Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen.

Adressändring m m


Adressändringar och övriga förändringar bör
anmälas senast en vecka före nästkommande utgivningsdag.

Tillsvidareprenumeration


Den vanligaste prenumerationsformen hos Läkartidningen
är s k tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen levereras till dess att du själv säger upp prenumerationen genom att ringa eller skriva till vår prenumerationsavdelning.
OBS! Utebliven prenumerationsbetalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen.

Tidsbestämd prenumeration


Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan.

Uppehåll i prenumerationen


Vill du göra ett uppehåll i din prenumeration,
t.ex. under semestern, behöver du bara meddela oss per telefon senast
en vecka före nästkommande utgivningsdag.

Leverans av tidningen till utlandet


Vid leverans till utlandsadress tillkommer en portoavgift. Läkartidningen reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Leverans av tidningen med morgondistribution


From den 16/1 2003 delas en stor del av Läkartidningen ut med morgondistribution tillsammans med övriga morgontidningar.
Detta betyder att tidningen inte längre är adresserad på baksidan med namn och adress. Vid behov av adressändringar, uppehåll och dyl. skall det anmälas direkt till tidningen senast en vecka före nästkommande utgivningsdag.

Vid reklamationer, t.ex. utebliven tidning, skall även tidningen kontaktas direkt.

Namn- och adressuppgifter


För att underlätta god service och korrekt administration av din prenumeration används modern informationsteknik för behandling av namn-, adress-, leverans- och betalningsuppgifter.

Uppgifterna används för administration av din prenumeration och betalningar samt information och marknadsföring via post eller elektronisk överföring. Uppgifterna lämnas ej ut till andra företag.

Läkartidningen uppdaterar och kompletterar dina uppgifter via andra register med sådan information som är särskilt viktigt för god kundservice. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter. Du kan när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.


Kontakta oss!


Om du undrar över något som gäller din prenumeration är du alltid välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Tel: 08-790 33 41 eller 790 35 70
Fax: 08-20 21 50
E-post (klicka här)

Postadress: Läkartidningen, Box 5603, 114 86 Stockholm

Tänk på att ha ditt prenumerationsnr/registreringsnummer till hands,
som du hittar på fakturans framsida.