Kontakta Läkartidningens medicinska redaktörer med e-post genom att klicka på namnet. E-postadresserna kan även skrivas ut med fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Läkartidningens medicinska redaktörer:


Jan ÖstergrenProfessor Jan Östergren,medicinsk huvudredaktör, invärtesmedicinska specialiteter (inklusive infektion och neurologi) och kliniska laboratoriespecialiteter.
Jon AhlbergDocent Jon Ahlberg, patientsäkerhet, kirurgiska specialiteter samt sjukvårdsorganisation.
Anne BrynolfMed stud Anne Brynolf.
Margareta Bågedahl-StrindlundDocent Margaretha Bågedahl-Strindlund, psykiatri, beteendevetenskaper.
Ylva BöttigerDocent Ylva Böttiger, klinisk farmakologi.
Mikael HasselgrenMed dr Mikael Hasselgren, allmänmedicin.
Stefan Johansson Med dr Stefan Johansson, neonatalogi.
Lena Marions Docent Lena Marions, obstetrik och gynekologi.
Johan SundbergProfessor Carl Johan Sundberg, grundvetenskap, idrottsmedicin bioteknologi.
Michael Wilczek AT-läkare och doktorand Michael Wilczek, medicinsk redaktionschef.


Se även Läkartidningens redaktion.