Teknik


Vår strävan är att tekniken på vår webbplats skall fungera med de vanligast förekommande webbläsarna för operativsystemen Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, OSX och Linux.


Vi rekommenderar webbläsare av senare modell. Ta för vana att alltid installera rekommenderade säkerhetsuppdateringar till ditt operativsystem.


Windows 2000, XP, Vista och Windows 7: Firefox, Explorer, Chrome, Safari och Opera.


Macintosh OSX: Safari, Firefox, Chrome och Opera.


Linux: Safari, Firefox, Chrome och Opera.


PDF-läsare behövs för vissa sidor.


ICC-profiler: Kontakta vår annonsavdelning.


Cookies: Läs mer här.