1 st 3 ml. Om ett blodprov och ett åtal á 285 kr = 285 kr

Totalt : 285 kr (Ev. rabatt avgår för medlemmar)

Adressuppgifter

Namn samt ev. medlemsnummer (för rabatt):

Gatuadress:

Postadress:

Land:

Telefon:

E-post: