Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet


Artikelns rubrik:

Vårdval Stockholm = 08-Protos

(Visa artikeln)
  Det finns 2 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-03-12 Hoppas på 031-Protos
Vad härligt att för en gångs skull höra lite positiva tongångar om förändringar i primärvården. Grattis Stockholm om er vårdvalsmodell tangerar Protos-idealet! Vi utsvultna allmänläkare i VG-regionen håller tummarna för att våra politiker gör sammalunda och är tacksamma för alla goda exempel!!

Charlotte Barouma
allmänläkare
Wästerläkarna, Göteborg

Charlotte Barouma
Jäv: Deltagit i Protos-gruppen

2008-03-14 Hellre rik och frisk än sjuk och fattig – om rättvisa i vården för utföraren och för oss
Grattis alla vi, företrädesvis medelklassvenskar, i Stockholms innerstad och välmående kranskommuner. Vi som blir friskare och friskare långt upp i åldrarna. Vi som är välutbildade har bra arbeten, en rik fritid och bra pensionärstillvaro. Vi som har en högre medelålder och därför får mer pengar till vår husläkarvård. Pengar som bl a kommer från Tensta, Rinkeby, Fittja, Alby.
Pilutta er alla fattiga och sjuka i Stockholms negativt segregerade bostadsområden, ni som har betydligt lägre medelålder än vi och som därför får mindre pengar till er husläkarmottagning. Ni som kommit hit från länder i krig, ni som är ensamstående mammor, förtidspensionärer, arbetslösa.
Ni skall naturligtvis inte ha mer pengar för er husläkarvård än vi friska medelklassvenskar, det tycker inte vi är rättvist.
Att ni insjuknar i psykiska sjukdomar oftare än vi, att ni får era kroniska sjukdomar – diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, KOL – betydligt tidigare än vi, det är inte vår sak.
Att flera husläkare med mångårig erfarenhet i era områden inte orkar med 3000 besök per år när kulturell förståelse av hälsa och sjukdom kan vara avgrundsdjup, och därtill språket skall tolkas, gynnar oss. De kommer säkert till våra mottagningar som blir ännu effektivare.
Men bara ni listar er exempelvis i innerstaden, lista gärna barnen också, allmänmedicin har länge förespråkat familjeläkarprincipen.En resa på pendeln eller T-banan med sjukt barn kan vara en upplevelse.
Bara ni skaffar er ett arbete, gärna kvalificerat och bra avlönat.
Då försvinner problemen i era bostadsområden, skolgång i klasser med stort antal språk, brottslighet, otrygghet.
Eller?
Avståndet till Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, en god hälsa på lika villkor till hela befolkningen, har aldrig varit så stort som i Vårdval Stockholm.

Eva Olsson
husläkare
Botkyrka


Eva Olsson