Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet


Artikelns rubrik:

»Skapa genväg till distriktsläkarjobben«

(Visa artikeln)
  Det finns 2 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-04-23 Distriktsläkaren som specialist
Bästa Toivo!
Du kommer med en mycket enkel och simpel lösning på primärvårdens brist på specialister.Jag tror att det kan bero på brist på insikt och kunskap om vad allmänmedicin verkligen handlar om.Tyvärr är lösningen mer komplicerad än så.Kanske skulle man fråga sig varför vi saknar distriktsläkare.Har det varit okänt för våra politiker att 40-talisterna kommer att gå i pension? Har det funnits någon framförhållning och hållbar planering? Allmänmedicin kräver sin specialist.Det kan tyckas enkelt för den oinsatte att lösa pats problem med diskontinuitet i läkarkontakten med en legitimerad läkare.Vår specialistutbildning under 5 år har ett mycket stort innehåll som den legitimerade läkaren saknar.Risken blir mycket stor att det leder till en inneffektiv och oprofessionell handläggning och bemötande av patienternas problem.Kostnaderna till följd av onödiga utredningar och remittering till specialister inom andra områden liksdom undersökningar som ej är indicerade.Allmänmedicin kräver recurser! Vi handlägger en fantastisk bredd av problem som kräver stora kunskaper i bemötande och handläggning.Kanske är lösningen fri etableringsrätt för alla distriktsläkare! Det finns inga genvägar till Specialiteten Allmänmedicin!

Vänliga hälsningar
Clara Lindström
Distriktsläkare
Specialist i allmänmedicin
Clara Lindström

2008-05-06 Genväg?
Tråkigt att en specialitet blir nedvärderad av utredare. Ska samma princip gälla andra bristområden? Brist på röntgenläkare ersätts av (utarbetade) distriktsläkare! Psykiatriker ersätts av distriktsläkare eller labläkare. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv hört att man skall satsa på primärvård och psykiatri (t.ex. distriktsläkare och psykiatriker) men med facit i hand (lönestatistik) förefaller inget ha hänt på trettio år.

Kurt Björk
distriktsläkare, Böleäng VC Umeå

Kurt Björk
Jäv: specialist i allmänmedicin/psykiatri samt företagshälsovård