LTlogomini Nr 21 – Vol 100
22 maj 2003, sid 1892-1895
 
Läs hela artikeln i pdf-format
Ladda hem Acrobat Reader
 


Psykisk stress och muskuloskeletala besvär: psykobiologiska mekanismer
Brist på vila och återhämtning
större problem än arbetsbelastning

Ulf Lundberg,
fil dr, professor i humanbiologisk psykologi, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, samt Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska institutet, Stockholm (ul@psychology.su.se)

Sammanfattat

Mycket talar för att arbetsrelaterad psykosocial stress bidrar till utveckling av belastningsbesvär, särskilt värk i nacke och skuldror.

Experimentella studier visar att psykisk stress leder till ökad aktivitet i trapeziusmuskeln, och flera modeller (t ex Askungehypotesen) har föreslagits för att förklara hur låg men långvarig muskelaktivitet och stress kan bidra till muskelbesvär.

Nyligen har visats att samma motoriska enheter påverkas av såväl psykisk stress som fysisk belastning, vilket innebär att psykisk stress kan hålla motoriska enheter aktiva även under pauser i arbetet och utanför arbetet.

I dagens arbetsliv talar mycket för att bristen på vila och återhämtning är ett större problem än graden av stress och fysisk belastning i själva arbetet.